Aangiftes in Noord-Holland Noord op internet
Uitgegeven op 19-06-2007 om 14:08  |  link  |  bewaar  |  print

ALKMAAR - De politie in Noord-Holland Noord gaat burgers beter informeren over de afhandeling van hun aangifte. Vanaf vandaag is het mogelijk om via internet de aangifte zelf te kun-nen volgen. De aangever kan precies zien wat er met de aangifte gebeurt: wordt er een onderzoek ingesteld? Wordt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie gestuurd? Het aangiftevolgsysteem geeft aangevers een snel en duidelijk antwoord. Het systeem is nieuw en uniek in Nederland. Naar verwachting zullen andere Nederlandse politiekorp-sen deze mogelijkheid voor aangevers snel overnemen. De politie biedt inmiddels ver-schillende manieren van aangifte doen, zoals aangifte via internet, zodat burgers de voor hen makkelijkste manier zelf kunnen uitkiezen.

Aangifte doen is belangrijk. Want op basis van informatie uit aangiftes kan de politie haar werk nog beter doen. Wanneer uit die informatie bijvoorbeeld blijkt dat er op een bepaalde locatie in de gemeente veel vernielingen worden gepleegd, dan kunnen hier gericht agenten op worden ingezet. En als er een dief wordt aangehouden, dan onderzoekt de recherche of deze verdachte ook andere delicten op zijn geweten heeft zodat meer zaken kunnen worden opgelost. Zonder aangiftes ontbreekt die belangrijke informatie.
De politie biedt verschillende manieren om aangifte te doen: aangifte via internet, telefonische aangifte, op afspraak voor het doen van aangifte op het politiebureau en het opnemen van een aangifte bij een burger thuis. Soms hebben aangevers het idee dat er niets met hun aangifte gebeurt omdat de politie hen niet over het vervolg informeert. Om de aangever beter te kunnen informeren over de aangifte is het sinds kort mogelijk om de aangifte zelf te volgen via het internet.

Diefstal en vernieling
Alle ‘internetwaardige’ aangiftes kunnen via de politiewebsite worden gevolgd. Dit zijn aangiftes van diefstal en vernieling. Het gaat hierbij om ongeveer 80 % van alle aangiftes die bij de politie binnen komen. Bij de andere typen aangiftes speelt het probleem van de terugkoppeling een stuk minder. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aangiftes wegens mishandeling, inbraak in een woning of zedenzaken. In die gevallen vindt er altijd direct en regelmatig contact plaats tussen politiemensen en aangevers en is de terugkoppeling daarmee georganiseerd. Het korps Noord-Holland Noord loopt met deze service voorop in politie Nederland. Andere korpsen hebben inmiddels hun belangstelling getoond en zullen naar verwachting deze mogelijkheid voor aangevers snel overnemen.

Mijn aangifte
Aangevers krijgen nadat ze via internet, telefonisch of op het bureau aangifte hebben gedaan van bijvoorbeeld een vernieling een e-mail bericht. Hiermee worden aangevers erop gewezen dat zij de afwikkeling van hun aangifte zelf kunnen volgen. De aangever krijgt de beschikking over een unieke inlogcode waarmee kan worden ingelogd op de website www.politie.nl/noord-holland_noord via de button ‘Mijn aangifte’ of via www.mijnpolitieaangifte.nl. Vervolgens ziet de aangever exact wat er met de aangifte gebeurt.

Zo kan de aangever zien of de aangifte in behandeling is genomen, of er een onderzoek is gestart en ook wanneer er een onderzoek is afgerond en de zaak wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Daarna zal de aangever van het OM bericht ontvangen over het vervolgproces. Het systeem is uitvoerig getest en absoluut veilig gebleken, zowel voor de politie als voor de aangever.

Bewoners informeren
Behalve de nieuwe mogelijkheid om de aangifte te volgen via het internet, heeft de politie andere initiatieven ontwikkeld om de bewoners van Noord-Holland Noord goed te informeren. Zo worden burgers die iets bij de politie melden (bijvoorbeeld een verdachte situatie) nadien geïnformeerd over de afdoening van hun melding. In de hele regio worden daarnaast klantenpanels georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten die de wijkagent organiseert voor buurtbewoners. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bewoners hun aandachtspunten voor de politie aangeven en worden er concrete afspraken gemaakt. Ook publiceert de politie dagelijks persberichten op haar website, is er een maandelijkse digitale nieuwsbrief Politiepost waar burgers gratis lid van kunnen worden en wordt er twee keer per jaar een politiekrant op alle huisadressen bezorgd. De politie werkt hard aan het ontwikkelen van initiatieven die de service nog verder zullen verbeteren.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
100 kilometer Amstelmeer marathon - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...