Slachtoffers gezocht van beroving via datingapp
Uitgegeven op 28-09-2020 om 22:08  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - De politie is op zoek naar mogelijke slachtoffers van beroving via een datingapp in de omgeving van Schagen. Drie verdachten zijn inmiddels aangehouden.

De werkwijze is geraffineerd. Het slachtoffer komt in contact met een vrouw, met wie hij via een datingapp heeft afgesproken in de omgeving van Schagen. Eenmaal op de afgesproken plek blijken er andere bedoelingen in het spel: naast de vrouw zijn ook twee mannen aanwezig. Ze zeggen dat de vrouw hun minderjarige zusje is. Ze stellen dat het slachtoffer zou hebben afgesproken met een minderjarige en maken een verwijt dat het slachtoffer pedoseksueel zou zijn. Onder dat verzinsel maken ze het slachtoffer geld afhandig, al dan niet gepaard gaande met geweld.

De indruk bestaat dat deze verdachten vaker slachtoffers hebben gemaakt. Voor het onderzoek is de recherche daarom op zoek naar personen die op soortgelijke manier slachtoffer zijn geworden van een beroving, of poging daartoe. Gelet op de verzinsels die verdachten naar voren brengen, hebben gevoelens van schaamte of angst het doen van aangifte wellicht in de weg gestaan. Dat is niet nodig.

Bent u op deze wijze benaderd en/of beroofd en heeft u géén aangifte gedaan? Dan vragen wij u hier alsnog aangifte van te doen. U kunt contact met ons opnemen via 0900-8844 en een afspraak maken voor een aangifte. Meer informatie over aangifte doen, vindt u hier: https://www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html
(advertentie)
Slimme schapen
Uitgegeven op 28-09-2020 om 21:51  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Hannie Pruisscher stuurde deze leuke foto's van schapen op de dijktrap


Een ideale plek om tijdens de harde wind toch in het zonnetje te kunnen liggen. Zo rol je niet ondersteboven.
(advertentie)
Brandweer rukt uit voor breuk in gasleiding
Uitgegeven op 28-09-2020 om 21:37  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - De Brandweer moest maandagmiddag uitrukken voor een kapotte gasleiding in de Slingerweg.Bij grondwerkzaamheden ter voorbereiding van de nieuwbouw van het Noorderlicht trok een grote kraan een gasleiding in het grasveld kapot. Liander en de Brandweer werden gewaarschuwd en rond vijf uur was het lek gedicht en het gevaar voor de buurt geweken. Volgens buurtbewoner Danny IJpma betrof het een flinke leiding die vanaf de Koningin Wilhelminalaan naar het ketelhuis van het complex liep.


Op het moment van de foto's reed de Brandweer juist terug naar de kazerne. (foto's Henk-Jan Wittink / SAMSUNG telefoon)
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Veel dode vissen drijven in sloot De Haukes.
Uitgegeven op 28-09-2020 om 21:29  |  link  |  bewaar  |  print

DE HAUKES - Marco Muis stuurde ons de volgende foto's, opmerkelijke vissterfte in de sloot ten noorden van de Wierdijk tussen De Haukes en Westerklief.Over de hele lengte drijven tientallen dode vissen. (foto's aangeleverd, copyright Wieringernieuws)

Marco heeft HHNk direct ingelicht over deze vondst. Onder aan de dijk bevindt zich een gemaal, dat net is vervangen door het hoogheemraadschap. Hij dacht dat hierbij iets fout is gegaan, gelet op het feit dat er voor het gemaal massaal vissterfte is opgetreden. Er drijven zeker zo'n 100 grote dode vissen, voornamelijk karpers in het water.

'Ze hebben een klep vervangen, dus niet het complete gemaal. Oorzaak van het zuurstof tekort is onbekend. Oplossing zou het doorspoelen met zuurstofrijk water zijn, maar de opzichter waarmee hij heeft gesproken vertelde dat dit er niet in zit omdat ze bezig zijn met het bereiken van het winterpeil. Misschien is de oorzaak van de sterfte op een of andere manier met het op winterpeil brengen in verband te brengen. Als er niets gebeurt, kunnen we mogelijk nog heel wat dode vissen verwachten'.
Lees verder...
(advertentie)
Video laat zien wat de Hollands Kroonse Uitdaging is en doet
Uitgegeven op 28-09-2020 om 20:54  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Ingezonden bericht namens de Hollands Kroonse Uitdaging.


Klik op de afbeelding om de video te starten...


Wat is de Hollands Kroonse Uitdaging? Dan vertelt het bijgaande filmpje het. Het filmpje is gemaakt door Druktemaker uit Den Helder en hoort bij een campagne om de Hollands Kroonse Uitdaging meer bekendheid te geven. Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Hollands Kroon en werd begeleid door bestuurslid Ellen Huijbers. Bij deze campagne horen ook de lantaarnpaalborden, gemaakt door Burghout Design & Druk. Deze hangen inmiddels in de gehele gemeente.
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Eerste donkertemeter geplaatst op Stroe
Uitgegeven op 28-09-2020 om 16:41  |  link  |  bewaar  |  print

Meters maken lichthinder zichtbaar en vergroot de bewustwording

STROE - In het kader van het programma 'Donkerte van het Waddengebied' is bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont de eerste donkertemeter in Noord-Holland geplaatst. Deze plaatsing is een uit een serie donkertemeters in het Waddengebied.

Met behulp van deze meetapparatuur kan duisternis worden gemeten en zijn lichteffecten direct zichtbaar. Als onderdeel van het programma 'Donkerte van het Waddengebied' draagt deze apparatuur bij aan de bewustwording en het creëren van draagvlak om bewoners, ondernemers en gemeenten te stimuleren de hoeveelheid licht te reduceren. De eerste plaatsing is gerealiseerd in samenwerking met Wieringer Eilandmuseum Jan Lont, Rijksuniversiteit Groningen en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.Meetnetwerk
De Rijksuniversiteit Groningen plaatst de meters op geselecteerde vaste plekken in het Waddengebied voor continue monitoring. Monitoring van deze duisternis is van groot belang. Het vergroot de kennis van de gevolgen van lichtvervuiling. Het aantal vaste meetlocaties wordt verder uitgebreid naar andere locaties in het Waddengebied. Het meetnetwerk zorgt mede voor actieve betrokkenheid en bewustwording van de lichthinder bij zowel toeristen als onder bewoners van het Waddengebied. De effecten van de metingen zijn voor een ieder terug te zien op washetdonker.nl.

Donkerte van het Waddengebied
Duisternis wordt steeds schaarser. Er is dus alle reden om de duisternis voor het Waddengebied te behouden en verder te versterken. Het programma 'Donkerte van het Waddengebied' heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rustzoekende toeristen naar de waddenkust te trekken. Met behulp van belevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten wordt dit de komende vier jaar gerealiseerd. Het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is een van de deelnemende organisaties en ontwikkelt een duisternis belevingsplek en een expositie over verlichting en navigatie in het donker voor de komst van de elektriciteit. Met het plaatsen van de donkertemeter op hun terrein wordt een dekkend netwerk langs de Waddenkust mogelijk gemaakt.
(advertentie)
Ledenvergadering Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'
Uitgegeven op 28-09-2020 om 16:18  |  link  |  bewaar  |  print

(INGEZONDEN BERICHT)

Bij deze nodigt Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' voor Wieringen en omstreken de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op dinsdagavond 6 oktober 2020 om 20:30 uur in het dorpshuis 't Skrale End, Westerlanderweg 61, 1778 KM te Westerland. Stukken liggen vanaf heden ter inzage bij Dintex Molenveld 10 1777HP Hippolytushoef (Tussen 8:00 uur – 16:30 uur)

Let op: In verband met Covid-19 graag vooraf aanmelden.
U kunt zich aanmelden tot maandag 5 oktober 17:00 uur tel. (0227) 59 30 90 of info@delaatsteeerwieringen.nl.


De agenda vindt u op de pagina Op stap.
(advertentie)
Laatste kaarten voor voorstelling 'De Verrassing'
Uitgegeven op 28-09-2020 om 15:49  |  link  |  bewaar  |  printWIERINGERWERF - Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag organiseert de Alzheimerafdeling Noord-Holland-Noord in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon op woensdag 30 september de bijzondere toneelvoorstelling 'De verrassing' in de Cultuurschuur, Loggersplein 1 voor de hele regio. Zowel voor de middagvoorstelling (16:00 uur) als de avondvoorstelling (20:00 uur) zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Meer informatie op de pagina Op stap.
(advertentie)
Stevinsluizen Den Oever vanaf 26 oktober half jaar volledig gestremd
Uitgegeven op 28-09-2020 om 12:41  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Van maandag 26 oktober 2020 0.00 uur tot en met maandag 26 april 2021 werkt Rijkswaterstaat aan de Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever. In deze periode zijn de sluizen gestremd voor alle scheepvaart. Vaarwegverkeer kan omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Houd rekening met extra vaartijd en langere wachttijden. Het wegverkeer op de A7 ondervindt geen extra hinder.

Bouw nieuwe keersluis
Om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater op de Waddenzee versterkt Rijkswaterstaat de hele Afsluitdijk. Als onderdeel van die versterking komt er een keersluis direct ten noorden van de schutsluis bij Den Oever. De keersluis staat meestal open en sluit de vaarweg af bij zeer hoog water op de Waddenzee. De schutlengte, breedte en diepte van de Stevinsluizen veranderen niet.

Stremming voor alle scheepvaart
Omdat de keersluis direct voor de schutsluis komt, is voor de bouwwerkzaamheden volledige stremming van de Stevinsluizen nodig. In overleg met de beroeps- en recreatievaart is de stremming gepland na alle herfstvakanties, in het najaar en de winter, omdat er dan minder recreatievaart is. Vanaf 27 april 2021 wordt er weer op de gebruikelijke tijden geschut.

Omvaren via Lorentzsluizen
Vaarwegverkeer tussen het IJsselmeer en de Waddenzee kan omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Dit levert extra vaartijd op. Houd bovendien rekening met extra drukte en daardoor langere wachttijden bij de Lorentzsluizen.

Geen hinder wegverkeer
Weggebruikers van de A7 over de Afsluitdijk ondervinden geen extra verkeershinder van de werkzaamheden aan de keersluis.

Renovatie schutsluis
Rijkswaterstaat maakt gebruik van de stremming door in dezelfde periode onderhoud uit te voeren aan de schutsluis. Het doel daarvan is om de levensduur van de betonconstructies in deze sluis te verlengen. Daarvoor is het nodig om geconstateerde betonschade te herstellen die is ontstaan door jarenlange slijtage en invloed van zout en water.

Loket Afsluitdijk
Check voor actuele informatie deafsluitdijk.nl en vaarweginformatie.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Corona-maatregelen
De corona-maatregelen hebben impact, ook op het werk van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat staat ervoor aan de lat om de kritieke infrastructuur (wegen, vaarwegen en het watersysteem) draaiende te houden. In nauwe samenwerking met de marktpartijen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat beheer en onderhoud, vervanging en renovatie, aanleg en wegen en watermanagement, zoveel als verantwoord mogelijk door kunnen. Rijkswaterstaat en de GWW-sector, waaronder de betrokken brancheorganisaties, houden actief de vinger aan de pols en werken in goed overleg samen. Ook geplande of lopende aanbestedingen gaan zoveel mogelijk door.
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Tony wil weer de paden op, de lanen in
Uitgegeven op 28-09-2020 om 11:33  |  link  |  bewaar  |  print

DEN HELDER - Ach Tony toch. Met groot verdriet stond hij samen met zijn baasje voor de balie, soms dwingt het leven tot het nemen van beslissingen die je liever niet zou maken. Het is een middelgroot hondje, een reu met geboortedatum: 15-09-2011. Zoals u uit de tekst kunt opmaken heeft hij eerder in het asiel gezeten. Eigenlijk precies om dezelfde redenen en dat is natuurlijk verdrietig. In zijn genen lijkt hij iets van een Duitse Staande te hebben maar als echte mengelmoes is niets bekend over zijn voorouders. Oorspronkelijk komt hij uit Servië, hij is daar als pup gevonden en meegenomen naar Nederland.

Deze al iets oudere heer heeft nog steeds zin in ferme wandelingen en draait zijn poot niet om voor een uur tot twee uur op stap, wij noemen dat stoer. Neus in de lucht, of diep aan de grond, wind in de kop, kom op mens, we gaan wandelen. Oké uit enthousiasme gaat zo hier en daar de riem nog strak maar eigenlijk loopt hij best netjes tegenwoordig met tijd voor snuffelwerk en als rechtgeaarde reu heel veel plasjes. De wereld moet tenslotte wel weten dat hij daar is geweest. Bij zijn baasje hoefde hij niet zo vaak alleen thuis te zijn maar als het moest, dan was het eigenlijk ook geen probleem. Natuurlijk wel even rustig opbouwen en laten wennen.

Katten in huis is Tony niet gewend en eigenlijk vindt hij ze een beetje eng. Oké een wegrennende kat zal ongetwijfeld najagen in werking zetten maar zo'n zelfverzekerd geval, dan gaat hij liever een blokje om dan de confrontatie zoeken. Andere honden zijn niet aan hem besteed. Nee hij wil niet kennismaken en zeker niet gezellig spelen. Hij zal keurig in gedrag laten merken geen contact te willen maar ja, als een soortgenoot die signalen niet ziet of niet wil zien, kan hij ook iets steviger reageren. Prima mee te wandelen maar zoekt u een hond om bij andere honden in huis te houden, dat is Tony geen goede match. Kleine kindjes en ook iets groter is hij niet gewend, liever een volwassen omgeving.

Grote kennis van basiscommando's, ach is dat noodzakelijk? Hij kan keurig zitten, zeker met iets lekkers in zicht en wil best achter een speeltje aan. Los van de lijn is wat minder handig hoewel hij in het asiel op de speelweide keurig netjes komt op verzoek (omheind terrein). Tony laat graag weten door middel van blaffen dat er iets is, bijvoorbeeld iemand aan de voordeur. Laat u niet tegenhouden door een jaartje meer, hij is echt de moeite waard. Kom kennismaken; u bent welkom, alleen op afspraak met Dierentehuis 't Schuthok!
(advertentie)
1200 euro van watersportvereniging naar KNRM
Uitgegeven op 27-09-2020 om 20:43  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER De KNRM werd zondag verblijd met een gift van 1200 euro. Deze is afkomstig uit het kasoverschot van de Watersportvereniging Den Oever, die eerder dit jaar werd opgeheven. De twee vereffenaars van de vereniging, Klaar van der Valk en Leo Kerklaan, die de administratieve afwikkeling moeten verzorgen, kwamen per boot naar het station Den Oever voor de symbolische overdracht.

Na een kopje koffie in het boothuis, waarbij de veilige afstand van anderhalve meter werd bewaard, werd het bedrag symbolisch overhandigd per flessenpost aan Rudolf Ernens, secretaris van de plaatselijke commissie van de KNRM in Den Oever. Uit een grote stopfles kwam een rol vlaggetjes van de vereniging tevoorschijn, waaraan het bedrag was bevestigd.


Rudolf Ernens (links), secretaris van de KNRM Den Oever, met de vereffenaars Leo Kerklaan en Klaar van der Valk - foto KNRM Den Oever

"We geven dit aan jullie met heel veel plezier. Petje af voor de vrijwilligers, die onder alle omstandigheden bereid zijn hulp te verlenen aan mensen in problemen op het water", aldus de beide bestuursleden. Ze bleken al tientallen jaren donateur van de KNRM te zijn.

De Watersportvereniging Den Oever werd opgeheven, omdat de leden - ongeveer dertig in getal - moeilijk bij elkaar zijn te krijgen en het in stand houden van een vereniging een zekere administratieve last geeft. In plaats daarvan onderhouden de leden nu contact met elkaar door middel van een appgroep. Na de laatste clubactiviteiten was er nog 2400 euro in kas. De KNRM heeft daarvan dus de helft gekregen; de andere helft is geschonken aan een organisatie, die zeiltochten organiseert voor mensen met een beperking.
(advertentie)
Certificaat 'dementievriendelijke gemeente' voor Hollands Kroon
Uitgegeven op 26-09-2020 om 17:57  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De gemeente ontvangt op woensdag 30 september het certificaat 'dementievriendelijke gemeente'. Deze wordt om 20:00 uur in de Cultuurschuur aan het Loggersplein 1 in Wieringerwerf uitgereikt door Alzheimer Nederland aan wethouder Mary van Gent.Wethouder Mary van Gent: "Ook in Hollands Kroon hebben we te maken met een vergrijzende bevolking. Hiermee is de kans groot dat we meer dementerende ouderen in onze gemeente krijgen. De afgelopen periode hebben we ons goed voorbereid op deze stijging. Het is heel belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers goede zorg en ondersteuning krijgen. Ik ben trots dat wij dit certificaat mogen ontvangen. Het is een blijk van waardering voor onze inzet. Samen met betrokken partners gaan we er alles aan doen om goede zorg te blijven verlenen."

Aantal patiënten met dementie neemt toe

Lees verder...
(advertentie)
Smartboard naar Vikingschip
Uitgegeven op 26-09-2020 om 16:50  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Via de Hollands Kroonse Uitdaging kwam een overcompleet SMART Board bij Theater en Sociaal Cultureel Centrum Het Vikingschip in Den Oever terecht.Uit de vele reacties op deze prachtige aanbieding werden zij gekozen. Ze moeten nog even uitvogelen hoe het apparaat precies werkt, maar als zij alle toepassingen onder de knie hebben kan dit apparaat worden ingezet voor vele educatieve en informatieve doeleinden. Spullen die de één over heeft, komen een ander zo weer goed van pas. Ook daar is de Hollands Kroonse Uitdaging voor.


Op de foto, gemaakt door Wil Slijkerman: Edwin Wittink van de Hollands Kroonse Uitdaging, Leo de Nooijer van Het Vikingschip en Marco de Vries van Team Kernbeheer van de Gemeente Hollands Kroon.

Kijk hier voor meer nieuws van de HKU:
KLIK HIER...
(advertentie)
Uw warme bakker!
Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
Uitgegeven op 26-09-2020 om 15:05  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De aanbiedingen en nieuwsberichten van en over onze adverteerders staan in één artikel. Dagelijks wordt dit bericht aangepast. Dit artikel is voor onze adverteerders een extra gratis mogelijkheid om acties en aanbiedingen onder de aandacht te brengen de aanbiedingen worden afgewisseld van plaats in beeld gebracht. Voor onze 'vaste' adverteerders is plaatsing in dit artikel gratis. Ook andere bedrijven kunnen hier adverteren. Vraag een prijsopgave via adverteren@wieringernieuws.nl.


UW SLAGER OTTENS


IEDERE WEEK EEN MEAL DEAL.

Heerlijke huisgemaakte complete maaltijden,
het gemak dient de mens!

Hier onze heerlijke aanbiedingen voor deze week:Runder Riblappen 1000 gram € 6.99
Diverse soorten Varkensschnitzels 500 gram €3.99
Kipkrokant of Kipschnitels 5 stuks € 2.99
Kipburgers 5 stuks € 2.99

Voor de boterham:

Gebraden Shoarmarollade 100 gram 1.39

Kijk ook eens op onze nieuwe FACEBOOK PAGINA en like ons :
Uw Slager Piet Ottens

Aanbiedingen zijn geldig van zondag 27 tot en met zaterdag 3 oktober 2020.WIERINGER VISHANDEL BERT MULDER


SUPER AANBIEDING!!!!!

VRIJDAG 25-09 EN ZATERDAG 26-09
BIJ AANKOOP VAN 2 KG VERSE MOSSELEN VR € 6,-- P/KG KRIJGT U DE MOSSELKRUIDEN GRATIS

RIVAL MOSSELEN ZO VERS VAN DE WADDENZEE.
VOOR DONDERDAGAVOND BESTELLEN DAN KUNT U ZE VRIJDAG/ZATERDAG AFHALEN.
WADDENGOUD GECERTIFICEERD!!!!!

WIERINGER VISHANDEL 06-55327301

Gelieve van te voren even bellen of app i.v.m. de regels van het RIVM bij het afhalen, en om uw bestelling te plaatsen. 06-55327301
PRAXISDe dagen worden weer kouder en dat betekent dat we ons Winterklaar gaan maken. In onze nieuwe folder vindt je de beste deals om aan de slag te gaan!

Bekijk alle mooie aanbiedingen nu online:

KLIK HIER voor de acties en meer informatie bij PRAXISC.I.V. DEN OEVER
Lees verder...
(advertentie)
Samen en toch eenzaam
Uitgegeven op 26-09-2020 om 12:49  |  link  |  bewaar  |  print


HOLLANDS KROON - Het Mantelzorgcentrum organiseert donderdag 1 oktober voor mantelzorgers uit de gemeente Hollands Kroon een digitale ontmoetingsgroep via Microsoft Teams.


In het kader van de Week van de Eenzaamheid is het thema van de bijeenkomst 'Samen en toch eenzaam'. Mantelzorgers uit Hollands Kroon melden zich aan via info@mantelzorgcentrum.nl of 0224 - 74 50 59.


Meer informatie op de pagina Op stap.
(advertentie)
Overleden mevrouw van Dalen-de Jong
Uitgegeven op 26-09-2020 om 07:00  |  link  |  bewaar  |  printLees verder op de pagina In Memoriam
(advertentie)
Wieringers Willen Wel
Uitgegeven op 26-09-2020 om 02:00  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Wij kunnen veilig slapen!


Robin den Hollander: 'Top dag gehad tijdens de sgt1 test. Aan het einde van de dag in het verrassende bijzijn van mijn ouders en oma bevorderd mogen worden tot sergeant der eerste klasse.'

Dit verdient een worst! Robin den Hollander, van harte gefeliciteerd, de worst wordt bezorgd.

(naschrift redactie... Wel leuk op de foto, flesje water, pompie hygiëne en een kratje H-J. Zo hoort het, safety first!)
(advertentie)
Marno Kerdijk hangt na vijftig jaar de microfoon in de wilgen
Uitgegeven op 25-09-2020 om 23:19  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Na een mooie en vooral bijzonder lange staat van dienst is het over en uit voor Marno Kerdijk. Vijftig jaar trad hij op als artiest, het laatste jaar mocht helaas niet brengen wat er verwacht werd, dit lag niet aan Marno. Door de Corona-crisis geen passend afscheid in De Tent op de Flora na een succesvol 2019 toen hij de mensen vermaakte met vrolijke deunen in de Bloementent.


KLIK HIER voor het verhaal achter de foto, Marno staat links op deze foto.

In 1969 speelde Marno in de band Everplay. Een jonge bloem, na een jaar richtte hij de Telstars op waarmee hij in wisselende samenstelling speelde tot 2013. Jarenlang was zijn dorpsgenoot Hans Oldersma zijn partner in dit uiterst succesvolle duo, wie heeft hun niet zien optreden op feesten, partijen en tijdens Kermissen. Na het eindperk van The Telstars trad Marno solo op, veelal met dochter Christe en later als DJ. Zijn laatste grote wapenfeit was de Flora van 2019 toen hij bij Edwin Wittink in de Bloementent de muziek verzorgde. Uiteraard zit er een passend afscheid wel in het verschiet als de crisis onder controle is. Want laten wij eerlijk zijn, dit verdiend minimaal een fleurig boeket.


(foto via historische vereniging Wieringen)

Marno en Ina hebben ook een aantal jaren een muziekwinkel gerund in Hippo. Daarnaast stemde Marno ook piano's, een druk baasje was het zeker. En, altijd met een lach! De eerste winkel was in Zaal Anna van het oude Hotel De Haan in Hippo. Marno verhuurde ook videofilms, de 'pikante' stonden in een hoekje, dat was toen wat... Daarna hebben Ina en Marno nog een winkel in de Koningstraat gehad en als laatste in De Belt. Het huidige pand staat ook te koop, mooie grote winkel met mogelijkheden.


Afscheid in De Harmonie in 2013, hij trad toen op samen met zijn kinderen Tino en Christa. KLIK HIER voor het artikel toen...


Marno heeft zijn spullen in de verkoop gezet... En het is prima spul, anders had hij het er nooit vijftig jaar mee vol gehouden. Marno, bedankt voor alle fijne jaren, de Wieringers hebben jou in je hart gesloten.
Lees verder...
(advertentie)
Zonnepanelen steeds populairder in Hollands Kroon
Uitgegeven op 25-09-2020 om 17:45  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Huishoudens in Hollands Kroon produceren steeds meer zonnestroom, zo blijkt uit gegevens van het CBS. Steeds meer woningeigenaren leggen zonnepanelen op het dak en deze wekken bij elkaar steeds meer stroom op. Het totale vermogen van de zonnepanelen op woningen in Hollands Kroon was vorig jaar 12.899 kW. Een groei van 38% ten opzichte van 2018. Dit komt overeen met het energieverbruik van circa 3400 huishoudens.

Sinds 2017 is het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente zonnepanelen in Hollands Kroon toegenomen met 84%. In 2017 waren er nog 2.010 particuliere zonnepanelen-installaties. In 2018 groeide dit naar 2.775 installaties en vorig jaar waren er maar liefst 3.696 woningen met zonnepanelen. Op dit moment heeft 18% van de woningen in Hollands Kroon zonnepanelen, blijkt uit onderzoek van Zonnepanelenrevolutie.Inwoners van de gemeente Hollands Kroon produceren samen steeds meer zonnestroom. Het totale vermogen van particuliere zonnepanelen lag in 2019 op 12.899 kilowatt. Dat is fors meer dan 2017 (6.594 kilowatt) en 2018 (9.356 kilowatt). Het totale vermogen nam sinds 2017 toe met 96%. Ter vergelijking: landelijk gezien groeide het totale vermogen in deze periode gemiddeld met 92%. De gemeenten met het grootste vermogen aan zonnepanelen zijn Utrecht (39,1 MW) Groningen (38,8 MW) en Eindhoven (38,8 MW).
In Hollands Kroon zijn Van Mook & Bakker en Smit Installatietechniek gespecialiseerd in de installatie van zonnepanelen.

Ook bedrijven wekken steeds meer stroom op

Lees verder...
(advertentie)
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
(advertentie)
Slagerij Ottens
Occasions
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ ,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Cees Lont
Buienradar: