Plan LADA zorgt voor banen
Uitgegeven op 27-02-2014 om 20:00  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Op uitnodiging van OFHK (ondernemers Federatie Hollands Kroon) lanceert LADA donderdagavond 27 februari op de Lentetuin een concept dat in Hollands Kroon tot banen moet gaan leiden. Met de komst van de Participatiewet zal een grote groep mensen op een andere manier aan werk geholpen moeten worden.

LADA zoekt de oplossing door "slim te stapelen" met bestaande regelingen. Tegelijkertijd zullen de kernen versterkt worden met lokale werkgelegenheid. De burger als oplossing. Niet alleen ondernemers met sociale ambities, ook de ervaring van (gepensioneerde) burgers kan worden ingezet. Resultaat: leefbare kernen en innovatie zorgen voor een houdbare toekomst. Het roer moet om.De markt is nu eerst aan bod en als dat niet gaat lukken zal de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor het ontwikkelde ondernemersplan: zie bijlage.

Ondernemersplan t.b.v. OFHK
door LADA “in 3 minuten”.
Analyse om tot een businessplan te komen: in steekwoorden
• Curriculum Vitae (CV)Rob Ravensteijn – 66 jr – Lijsttrekker LADA (Democratie Anders)

• Beweegredenen: Door Ondernemers Federatie Hollands Kroon uitgedaagd om tot een ondernemersplan te komen. Presentatie op 27 februari 2014 Lentetuin Breezand.
De insteek van LADA is: “slim stapelen”. Politieke beweegredenen (werkgelegenheid stimuleren), reactiveren, verbinden met sociale beweegredenen (zwakke groepen bedienen), iedereen betrokken, niemand uitsluiten, gebruik maken van bestaande kracht van de kernen en het gebied, gebruik maken van bestaande regelingen en ambities. De participatiewet. Aansluiten bij “van Hollandse bodem”. Toevoegen: duurzaamheid en imagoversterking van Hollands Kroon.
• Doelstelling van het bedrijf:
Scheppen van nieuwe werkgelegenheid/reïntegratie/nieuwe markten ontwikkelen. Integrale aanpak, inclusieve arbeid (aangepast aan mensen, niet andersom) daarmee ook innovatief en toekomstgericht. Te toetsen:
• Voldoet aan duurzaamheidsnorm
• Voldoet aan strategische visie Hollands Kroon
• Versterking van regio
• Versterking van imago van Hollands Kroon
• Past onder de vlag van “van Hollandse Bodem” of sluit daar op aan.
Werkplaatsen gevestigd in/nabij de 4 hoofdkernen, sluit aan bij de inrichting van de wijkteams voor het sociaal domein. Productie van regionale (voedsel)producten van hoge kwaliteit. Bedient primair de lokale markt met ambachtelijke producten, verbonden met bestaande agrarische bedrijfstak, uit te breiden met biologische voedsellijn, van bulkproductie naar ketenvorming, – van produceren tot en met verwerking en distributie, aansluiten op duurzaam imago visserij Den Oever. Biedt plekken voor arbeidsgewenning voor (langdurig) werklozen. Uit te breiden met zorgboerderijen en mogelijk ook voor zorgtaken in het sociaal domein (innovatieprojecten). Door subsidies aanzienlijke besparing van arbeidskosten nieuwe kansen voor ambachtelijke productie. (vgl. de arbeidskansen van lage lonenlanden, door subsidies merken de werknemers dit niet aan hun inkomen)

“Gat in de markt”: Ontstaat door de nieuwe Wetgeving (Participatiewet). Uitkeringen komen voor rekening van gemeenten, bedrijven worden verplicht maatregelen te nemen om mensen met beperkingen op te nemen 5% of een boete van 5000,- per niet ingevulde arbeidsplek, sociale werkplaatsen mogen geen nieuwe instroom meer accepteren van Wajongers (jaarlijkse krimp: 2,5% , de markt moet dit straks zelf oplossen (groei: 2,5%), met financiële ondersteuning,  kansen !!!!!
• Wie is/zijn mijn klanten: De gemeente Hollands Kroon, bedrijven die niet willen/kunnen voldoen aan de 5% norm werknemers met een beperking / Wet werken naar vermogen” , en ZZP ers met een slecht gevulde orderportefeuille.
• Product waar het om gaat: is ondergeschikt aan doelstelling. (verkennend onderzoek nodig) Zoeken naar “de kracht van de regio”, (identiteit: agrarisch, daaraan toevoegen: duurzaam, biologisch, agrarisch. Voorbeelden: groentesappen, speciale soepen (boekje: “Koken met Jaap”?) ook biologische voedselpakketten, “Hausmacher Wilde gerookte gans”, zilte groenten etc.
• Voor de beeldvorming: “Werkverschaffing nieuwe stijl”, Noorderkwartier, marktvariant.
• Partners in werk: in principe iedereen. Agrarische bedrijven, zorgboerderijen, verlengen van voedselproductie naar keten, ook wijkteams en de gesettelde zorgaanbieders.
• Economisch scenario: keuze: krimpende economie, nulgroei, groei 0-3% , groei > 3%
• Arbeidsmarkt: groeiende werkloosheid, gelijkblijvende, dalende werkloosheid structureel
• Kenmerken werkzoekenden: (deels) met arbeidsbeperkingen of geen werkervaring tot hooggeschoold personeel, toevoegen: “corps betrokken senioren/ woonkernkringen”

• Verdienmodel:
- Een deel van de gemeentelijke kosten voor uitkeringen (+organisatiekosten)
- Een (groot) deel van de kosten van re-integratie
- De besparingskosten van ondernemingen die geen inpassingsplan willen/kunnen maken
- De verkoopopbrengst van producten na aftrek van kosten
- Een inhoudingspercentage bij de betaling van zzp ers (organisatiekosten)
- Een “imagobonus” van de gemeente. Voorkoming van langdurige werkloosheid leidt tot besparingen in het sociaal domein. Ook te noemen: “een succesbonus”
De vragen die OFHK heeft voorgelegd:
1: wat is het businessplan? Antwoord: Zie hierboven.
2: waarom vestig me in Hollands Kroon?
Antwoord: Mijn werknemers wonen hier. Ik vestig mij in/in de buurt van de 4 hoofdkernen. De productie en verwerking en distributie van voedsel geeft aan “Van Hollandse Bodem” een thuismarkt. Afzet pakketdienst als Bol.com/ lokaal: fietspakketdienst
3: Wat heb ik nodig van de gemeente om goed te kunnen ondernemen?
Antwoord: Aanbod van mensen zonder werk, huur van leegstaande panden van de gemeente/ kan ook uit de markt betrokken worden. Een deel van de re-integratiegelden,
4: Welke verbeterpunten zijn dan noodzakelijk?
Antwoord: Meer inzicht in het plan van aanpak “met kop en schouders”, inzage in het programma van eisen voor innovaties sociaal domein, kengetallen en subsidiepakket participatiewet.
5: Wat vind ik van de lokale lasten van het bedrijfsleven?
Antwoord: Geen specifieke opmerkingen. Wel aanhouden: regioconform. (gelijk lastenniveau Noord Holland Noord)

Winkel, 27 februari 2014 Rob Ravensteijn
(vanaf 1 maart 2014 terug te vinden op onze website: WWW.LADA2010.nl
“LIJST 5 LADA LUISTERT EN VERBINDT”


Bronvermelding:
Voedsel Anders Conferentie 2014 Wageningen
Wageningen Voedselbos in Wording
Olivier de Schutter: Klem in de voedselketen
Gemeente Hollands Kroon: Met Kop en Schouder, supplement: kengetallen. (i.o.)
Gemeente Hollands Kroon: strategische visie: Rust, ruimte en dynamiek
Rijksoverheid: Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten (w.o. hulp bieden bij het vinden van werk.
Rijksoverheid: “Kamerbrief aanpak decentralisaties op terrein van ondersteuning , participatie en jeugd”. Zie p. 12/13 “het kabinet stimuleert maatschappelijke initiatieven…”
Naam van de onderneming:
TOP ©VAN HOLLANDSE BODEM (werkplaatsen, productie, verwerking)
ZORG©VAN HOLLANDSE BODEM (lokale mensgerichte dienstverlening)
WERK©VAN HOLLANDSE BODEM (buitendienst /agrarische)
TRANSPORT©VAN HOLLANDSE BODEM (Koeriersbedrijf, lokaal met bakfietsen, ook boodschappendienst als thuiszorg en “Tafeltje Dekje”)

NB 1: In Enkhuizen functioneert SOCI – COM (commercieel) gedeeltelijk vergelijkbaar concept
NB2: In Amsterdam Zuid functioneert “Validexpress” Bedrijven kiezen uit imago overwegingen voor dit bedrijf dat uitsluitend werkt met mensen met beperkingen. Zij scoren zeer hoog met betrouwbaarheid en toewijding.
NB3: Bedrijfsvoering is inclusief jobcoaching, Nederlands op de werkvloer(=scholing)
NB4: Doelstellingregering: plaatsing van 125.000 mensen met arbeidsbeperking Wajong/WSW
NB5: middelen: loonkostensubsidie, verminderde prestatie Wajong, loondispensatie, proefplaatsing met behoud van uitkerin, no-risk polis.
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Fiat 500 C 0.9 TwinAir 500S Cabrio Private Lease mogelijk
€ 9.880,-

Wieringer historie:
Taxi Beukema - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...