VEILIG ZWEMMEN IN NOORD HOLLAND
Uitgegeven op 03-05-2003 om 12:45  |  link  |  bewaar  |  print

En toen was er rust....Noord Holland - Bij de provincie Noord-Holland kunt u ook dit jaar tijdens het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober informatie opvragen over de kwaliteit van het zwemwater op 69 drukbezochte locaties aan de Noordzeekust en binnenwateren in Noord-Holland.
Op 1 mei verschijnt de folder ‘Veilig zwemmen 2003’ met hierin o.a. een kaart van de 69 locaties in twee talen: Nederlands en Duits. De folder is gratis verkrijgbaar bij gemeentehuizen, bibliotheken en VVV-bureaus in heel Noord-Holland. De folder kunt u ook rechtstreeks bestellen bij de provincie Noord-Holland, tel. 023 – 514 4300.

Actuele informatie over gecontroleerde zwemlocaties in uw omgeving kunt u vanaf 1 mei opvragen bij de provinciale Zwemwatertelefoon 0800-998 6734 (gratis) op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur, daarna hoort u een informatieband. Deze info is vanaf medio mei ook 24 uur per dag beschikbaar op internet via de provinciesite www.noord-holland.nl.
De waterbeheerders controleren gemiddeld één keer per twee weken de kwaliteit van het zwemwater op drukbezochte plaatsen. In Noord-Holland zijn dit er 69 onder controle van Rijkswaterstaat, de hoogheemraadschappen van Rijnland, Hollands Noorderkwartier en de dienst Waterbeheer en Riolering (hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht). De provincie Noord-Holland toetst hun meetresultaten aan de geldende wettelijke normen en spreekt daarna een oordeel uit over de kwaliteit van het zwemwater op deze 69 locaties. Op 68 plaatsen is momenteel de zwemwaterkwaliteit redelijk, goed tot uitstekend. Er geldt een zwemverbod voor het Kinselmeer, oostelijk van Amsterdam-Noord/Burgerdam wegens lozing van ongezuiverd afvalwater: de riolering terplaatse ontbreekt nog.
De provincie baseert haar oordeel op de huidige wettelijke normen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden. De afgelopen maanden is ten onrechte twijfel ontstaan over de zwemwaterkwaliteit in Nederland. Dit is te wijten aan begripsverwarring over de strengere normen van de Europese zwemwaterrichtlijn. De rijksoverheid is nog bezig deze richtlijn te ‘vertalen’ naar de nationale wetgeving. Tot die tijd blijven de huidige wettelijke normen uitgangspunt voor beoordeling.
Eigen risico en veiligheid
Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. De ervaring leert dat men in het algemeen veilig kan zwemmen op de gecontroleerde locaties in Noord-Holland, uitgezonderd het Kinselmeer. Toch kleven er onvermijdelijk geringe risico’s aan het zwemmen in open water. Uit voorzorg waarschuwt de provincie Noord-Holland daarom preventief voor ondermeer:

Blauwalg
Als warm weer lange tijd aanhoudt, stijgt de kans op blauwalg. De blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmstoornissen veroorzaken. Op plaatsen waar blauwalg is aangetroffen, zet(ten) de beheerder(s) waarschuwingsborden neer. Deze plaatsen kunnen door stroming en wind van dag tot dag verschillen. De provincie ontraadt u te zwemmen op plaatsen waar blauwalg zichtbaar is. Actuele meldingen hierover kunt u vinden op internet www.noord-holland.nl en Teletekst pagina 725.

Maag- en darmstoornissen
Soms komen in het water bacteriën en virussen voor die daar van nature niet thuishoren. Deze kunnen soms maag- en darmstoornissen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld maagkramp, braak, koorts of diarree. De klachten duren in het algemeen enkele dagen tot een week.

Oorontsteking en zwemmersjeuk
Worden veroorzaakt door organismen die in het water van nature voorkomen. De belangrijkste klachten bij oorontsteking zijn oorpijn, jeuk, vochtsafscheiding en/of tijdelijk gehoorverlies. Zwemmersjeuk kan flinke jeuk veroorzaken en in extreme gevallen huidirritatie, -zwellingen of –bultjes. U doet er verstandig aan na het zwemmen natte badkleding direct te verwijderen, te douchen, de huid goed droog te wrijven en droge kleding aan te trekken om problemen te voorkomen.

Als u onverhoopt last zou krijgen van een genoemde aandoening, advisert de provincie u contact op te nemen met een (huis)arts. De provincie verzoekt u dit ook te melden bij de provinciale Zwemwatertelefoon 0800 – 998 6734. Uw melding kan helpen anderen tijdig te informeren om zo wellicht meerdere ziektegevallen te voorkomen.
(advertentie)
Actueel...
20-10-2019 Pieter Kooy wint biljarttitel
20-10-2019 Wiron blijft in de winning mood
20-10-2019 Uitslagen
20-10-2019 Clubkampioenen Wironruiters gehuldigd
20-10-2019 Cursus Klein Vaarbewijs 1 en 2
20-10-2019 VOC wint verdiend, maar geflatteerd van VZV
19-10-2019 Halloween, een spannend avontuur in de Schoorlse duinen
19-10-2019 Taarten uitgereikt aan winnaars fotowedstrijd
18-10-2019 Kom gerust even een kijkje nemen
18-10-2019 Halloween pompoen maken
18-10-2019 Geboorte, verhuizen of jubileum, ook deze berichten plaatsen wij
18-10-2019 Wim Anker “Wij wijken niet voor druk, dreiging en geweld!”
18-10-2019 Hayke Burghout nieuw lid van de matchgroep van de Hollands Kroonse Uitdaging
18-10-2019 Foto van het weekend
18-10-2019 Winterchallenge Soroptimistclub Wieringerland
18-10-2019 Spooktocht
18-10-2019 Goed nieuws voor de fans van Mooi Wark
17-10-2019 Principeverzoek bouwplan De Maaier Wieringerwerf
17-10-2019 Gemeente investeert in reconstructie en renovatie haven Den Oever
17-10-2019 Zwembaden Hollands Kroon in handen gebruikers
17-10-2019 Kwaliteit busvervoer scoort goed
17-10-2019 Afronding cascobouw boomkorkotter BM-100
17-10-2019 Alcoholgebruik onder jongvolwassenen neemt af
17-10-2019 Informatieavond ontwikkeling centrumgebied Breezand
17-10-2019 Reisje van de Wieringer Activiteitenvereniging
17-10-2019 Activiteiten in de herfstvakantie in Petten
17-10-2019 Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers
17-10-2019 Muziekvereniging Wieringerwaard zoekt oud-leden
17-10-2019 9 november kleding inzamelen Rotaryclub Wieringerland
17-10-2019 Op Wieringernieuws ook veel ruimte voor columns, kom maar op met uw verhaal
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Postboot aan de vaste wal bij Van Ewijksluis - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...