Gemeente Wieringen met vernieuwde website en nieuws nu ook via Wieringernieuws
Uitgegeven op 15-05-2009 om 23:40  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De geheel vernieuwde website van gemeente Wieringen is vrijdag 15 mei gepresenteerd op het 'World Wide Web'. Vanaf deze dag is de website ook direct via Wieringernieuws te linken, hiervoor hoeft u slechts de banner aan te klikken.


De redactie van Wieringernieuws is een overeenkomst aangegaan met de gemeente Wieringen. Bij belangrijke gebeurtenissen en calamiteiten (zoals de wateroverlast in oktober 2008) kunt u voortaan het laatste nieuws en ontwikkelingen direct via deze website volgen. Verder zullen wij ook de nieuwsberichten en mededelingen van de gemeente plaatsen.


Tijdens de wateroverlast had de redactie van Wieringernieuws de gehele avond contact met het crisis-team van de gemeente Wieringen, op deze dag bezochten meer dan 16.000 mensen Wieringernieuws, tot nu toe een record!

Gemeenteberichten

SLUITING GEMEENTHUIS, VEILIGHEIDSBUREAU, WMO-LOKET
Het gemeentehuis van Wieringen, Veiligheidsbureau en het Wmo-loket zijn voor alle diensten gesloten op donderdag 21mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 22 mei a.s.

Gewijzigde inzameling huisvuil (grijze container) i.v.m. Hemelvaartsdag 21 mei 2009
- de inzameldag is verschoven naar vrijdag 22 mei 2009.

Inzameling oud papier
Aanstaande zaterdag (16 mei 2009) wordt er door de verenigingen weer huis-aan-huis papier ingezameld. Om negen uur gaan de leden van de verenigingen Succes, Tonegido, Asahi San, Wironruiters en Apollo weer op pad om het oud papier bij u voor de deur op te halen. Als u er voor zorgt dat het papier tijdig en netjes gebundeld aan de weg staat dan zorgen zij er voor dat het op een correcte manier wordt ingezameld. Op de ophaalkalenders staan voor de maanden mei, juni en juli foute data vermeld.

De juiste data zijn: 16 en 30 mei, 13 en 27 juni en 11 en 25 juli.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
Op maandag 18 mei a.s. vergadert de raadscommissie Samenleving. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:
- ingekomen stukken raadscommissie Samenleving: minimabeleid;
- krediet t.b.v. project Mantelzorg;
- harmonisatie bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag ISD Kop van NH.

Op dinsdag 19 mei a.s. vergadert de raadscommissie Grondgebiedzaken. In deze vergadering onder andere:
- stand van zaken handhaving RO/bouwen per 1 april 2009 (tussenrapportage);
- nota van antwoord beeldkwaliteitsplan Wieringen (april 2009) en presentatie van HZA;
- grondaankoop percelen Zandburen en Kremersweg, alsmede beschikbaar stellen krediet t.b.v. verwerving aangeboden onroerende zaken;
- herinrichting MUZ-park (inclusief kredietaanvraag);
- vaststellen grenzen bebouwde kom i.v.m. aanleg rotonde Koningsweg;
- Modelbouwverordening 2009 Wieringen.

Op woensdag 20 mei a.s. vergadert de raadscommissie Algemeen. Op de agenda staan onder andere:
- jaarverslag en jaarrekening 2008 Wieringen;
- kadernota 2010 Wieringen;
- Gevolmachtigde en standpunt gemeenteraad inzake verkoop aandelen NUON.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal aan de Elft 15 te Hippolytushoef en beginnen om 19.30 uur. U mag in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. U kunt dit na opening van de commissievergadering aan de voorzitter laten weten. Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis ter inzage en staan op de gemeentelijke website www.wieringen.nl in het raadsinformatiesysteem.

BOUWEN EN WONEN
A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 7 mei 2009:
- het plaatsen van een tuinhuis op het perceel De Weel 65, 1777 MX te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag 2009-039);
- het plaatsen van een terras en een schuurtje bij een chalet op het perceel Dam 1-3 (Kampeerplaats 4), 1778 KV Westerland (reguliere bouwaanvraag 2009-040);
- het legaliseren van het gedeeltelijk veranderen van de voorgevel op het perceel Zwinstraat 23, 1779 BD te Den Oever (lichte bouwaanvraag 2009-041);
- het plaatsen van 2 schuren/bergingen op het perceel Akkerweg 41 (kavel 1 en 91), 1779 GJ te Den Oever (reguliere bouwaanvraag 2009-042);
- het legaliseren van het veranderen van de kozijnen, goten en dakranden op het perceel Robbenoordstraat 17, 1779 BJ te Den Oever (lichte bouwaanvraag 2009-043);
- het oprichten van een rotonde met een fietstunnel onder de Rijksweg N99 door ter hoogte van de kruising N99 en Koningsweg (N240) te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-044).

B. Verleende bouwvergunning
verzonden 15 mei 2009:
- het wijzigen van de voorgevel op het perceel Westerlanderweg 39, 1778 KL te Westerland (lichte bouwvergunning 2009-024);
- het gedeeltelijk vernieuwen / veranderen van kozijnen en dakvlak op de percelen Kastanjehof 1 t/m 16, Dirk Minnestraat 3 t/m 29 (oneven), Zandkrogt 7 t/m 11 (oneven), Tjatting 12 t/m 18 (even), Klufterkrogt 31 t/m 41 (oneven) en Cornelis J. Boskerstraat 4 t/m 16 (even) (lichte bouwvergunning 2009-031).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken. Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Actueel...
31-03-2020 Thuiswerk-app Zoom populair
30-03-2020 Verkeerd bezorgd
30-03-2020 100 Woorden
30-03-2020 Blog burgemeester Rian van Dam. Hoe gaat het eigenlijk met u?
30-03-2020 Garnalenvissers voelen gevolgen noodsituatie Covid-19 crisiis
30-03-2020 Tommie vindt mensen erg spannend
30-03-2020 Ouderen en minder validen toch in beweging met tips Team Sportservice
30-03-2020 Afgelaste evenementen
29-03-2020 Garnalenvissers willen de regie
29-03-2020 Schepelingen in quarantaine op Wieringen
28-03-2020 Wie zijn het? Foto van het weekend
28-03-2020 Overleden, mevrouw Baijs - Verblauw
27-03-2020 Historisch verhaal De visser
27-03-2020 Dubbele match Hollands Kroonse Uitdaging
27-03-2020 Wat is een refurbished iPhone en wat zijn de voordelen?
27-03-2020 Zorgen over op komst zijnde verhuizing Noorderlicht bewoners naar Molenweid
27-03-2020 Microsoft steunt initiatieven in de strijd tegen het Corona-virus
27-03-2020 GroenLinks stelt vragen over toezichthouder Wmo
26-03-2020 Inzamelactie medische hulpmiddelen in Anna Paulowna ook een groot succes
26-03-2020 Quatre-mains op Lutje
26-03-2020 Op berenjacht in Den Oever
26-03-2020 Wooncompagnie scherpt Corona maatregelen verder aan
26-03-2020 150 jaar Knipscheer-orgel
26-03-2020 Omring verbindt vrijwilligers met medewerkers
26-03-2020 Regionaal bedrijfsleven en VNO NCW nemen afstand van aanpak RES
26-03-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
26-03-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
26-03-2020 Kukel afhaalservice
26-03-2020 Kerknieuws
25-03-2020 Senioren doen massaal een hoortest
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Luchtfoto Zuiderzeewerken - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...