Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 13-10-2011 om 09:11  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen

VOORNEMEN OM EEN VERGUNNING VOOR EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS TE VERLENEN


Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats te verlenen aan:

-De heer L. van Bekkum. Deze parkeerplaats zal nabij de hoofdingang van het complex Parkzicht te Hippolytushoef worden gerealiseerd.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vr 21 november 2011 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef.

A: INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 6 oktober 2011 tot en met 12 oktober 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


Voor : het veranderen van een bedrijfsruimte (omgevingsvergunning B-2011-047);
Locatie : Molenveld 4A te Hippolytushoef
Datum ontvangst : 7 oktober 2011

Voor : het vergroten van een recreatiewoning (omgevingsvergunning B-2011-048);
Locatie : Akkerweg 41 182 te Den Oever
Datum ontvangst : 10 oktober 2011

Voor : het aanleggen van een inrit (omgevingsvergunning IN-2011-005);
Locatie : Noordgesterweg 8 te Den Oever
Datum ontvangst : 12 oktober 2011


B: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de activiteit het maken of veranderen van een uitweg de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het aanleggen van een inrit (omgevingsvergunning IN-2011-001);
Locatie : nabij Gesterweg 30 te Den Oever
Datum besluit : 28 september 2011

Voor : het aanleggen van een inrit (omgevingsvergunning IN-2011-002);
Locatie : Oosterkruisweg 52A te Den Oever
Datum besluit : 28 september 2011

Voor : het verplaatsen van een inrit (omgevingsvergunning IN-2011-003);
Locatie : Zwinstraat 22 te Den Oever
Datum besluit : 9 september 2011

Voor : het aanleggen van een inrit (omgevingsvergunning IN-2011-004);
Locatie : De Kule 23 te Den Oever
Datum besluit : 11 oktober 2011

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227 594300.

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Voor : het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsruimte (omgevingsvergunning B-2011-038);
Locatie : Molenveld 12 te Hippolytushoef


Hippolytushoef, 11 oktober 2011

Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Te koop Fiat 500 bouwjaar 2014
€ 8.500,-

Toyota Prius 1.8 Hybrid business Solar roof
€ 11.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Springtij - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...