Gemeenteberichten Wieringen - Hollands Kroon
Uitgegeven op 06-10-2011 om 18:47  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen/Hollands Kroon.

Verkiezing Herindeling Hollands Kroon 2011

NUMMERING VAN DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN
BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES
TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN


De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend dat op donderdag 13 oktober 2011 om 16.00 uur, in een openbare zitting in de raadszaal van het gemeentehuis Anna Paulowna, De Verwachting 1, de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op woensdag 23 november 2011 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben.

De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers worden voor een ieder ter inzage gelegd bij sectie Publiekszaken, De Verwachting 1, vanaf vrijdag 14 oktober 2011.


Verkiezing Herindeling Hollands Kroon 2011

ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN


De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 23 november 2011 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hollands Kroon maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 14 oktober 2011 om 16.00 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis van Anna Paulowna, De Verwachting 1, in een openbare zitting zal beslissen over

de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.


Plaats: Anna Paulowna
Datum: 4 oktober 2011


De voorzitter voornoemd,A.J. Pennink
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

A: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 28 september 2011 tot en met 5 oktober 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


Voor : het veranderen van een tijdelijk kantoorgebouw en opslagloods in een
permanent kantoorgebouw en opslagloods (omgevingsvergunning B-
2011- 045);
Locatie : De Wieken 9, 1777 HT te Hippolytushoef
Datum ontvangst : 28 september 2011

Voor : het bouwen van een zolderverdieping op een bestaande garage
(omgevingsvergunning B-2011-046);
Locatie : Klufterkrogt 6, 1777 NT te Hippolytushoef
Datum ontvangst : 4 oktober 2011


B: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 29 september 2011 tot en met 5 oktober 2011 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het slopen van een kantine (omgevingsvergunning Sl-2011-003);
Locatie : Dam 1 en 3, 1778 KV te Westerland
Datum besluit : 3 oktober 2011

Voor : het kappen van 1 linde (omgevingsvergunning Ka-2011-008);
Locatie : Plantsoen naast Beatrixstraat 16, 1777 AT te Hippolytushoef
Datum besluit : 5 oktober 2011

Voor : het kappen van 21 esdoorns (omgevingsvergunning Ka-2011-009);
Locatie : IJsselmeerstraat te Hippolytushoef
Datum besluit : 5 oktober 2011

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Voor de onder B genoemde beschikkingen geldt het volgende:

De omgevingvergunning treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop het besluit tot ontheffing bekend is gemaakt. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat niet eerder van de vergunning gebruik kan worden gemaakt en daarom pas na afloop van deze termijn met de activiteit kan worden gestart.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227 594300.


Hippolytushoef, 7 oktober 2011

Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
(advertentie)
Occasions
Te koop Fiat 500 bouwjaar 2014
€ 8.500,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi S-line 5drs
€ 4.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Den Oever Oeverdijk 10 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...