Vrees: vogels boven vissers. Beroep bij Raad van State tegen aanwijzing IJsselmeer als Natura2000
Uitgegeven op 14-03-2010 om 10:59  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER – Vogels krijgen voorrang boven de overgebleven vissers op het IJsselmeer. In navolging van het Productschap Vis en de PO-Vissersbond/IJsselmeer stappen ook IJsselmeervissers zelf naar de Raad van State.

In december heeft het ministerie van LNV voor 18 Natura2000-gebieden definitieve aanwijzingsbesluiten genomen. Voor de visserij zijn hierbij van belang: IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, Zwarte Meer, Ketelmeer en Vossemeer, Veluwerandmeren, Eemmeer en Gooimeer, Oosterschelde en Westerschelde.

Het Productschap Vis heeft in 2007 al commentaar geleverd op het ontwerpbesluit om het IJsselmeer en andere watergebieden aan te wijzen als beschermd Natura2000-gebied. ,,Maar de minister luistert nauwelijks´´, oordeelt Cora Seip-Markensteijn van het PVis. Het PVis gaat namens de sector beroep instellen tegen de aanwijzingsbesluiten, om zo als visserijsector in vervolgprocedures tegen bijvoorbeeld beheerplannen niet buitenspel gezet te worden. Tot en met 1 april kan er bij de Raad van State beroep worden ingesteld.

In het ontwerpbesluit voor het IJsselmeer worden zogeheten instandhoudings- en verbeterdoelstellingen geformuleerd voor visetende vogels zoals aalscholvers en visdiefjes. Hetzelfde geldt voor een beschermde vis als de modderkruiper. ,,Om die reden geldt er onder de Friese IJsselmeerkust nu al een beperkte toegang voor beroepsvisserij´´, zegt Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond.

Het Productschap Vis wijst erop dat de aanwijzing als Natura2000-gebied door partijen zal worden aangegrepen om vissers te dwarsbomen. De ervaringen met de fuiken- en zegenvisserij op het Volkerak leert dat.

Onbegrijpelijk wordt het geacht dat de groeiende aalscholverpopulatie extra wordt beschermd, terwijl het vastgelegde overheidsbeleid is dat er geen nieuwe broedkolonies mogen ontstaan. Dat is wel het geval, namelijk in De Ven bij Andijk en op het nieuw aangelegde eiland De Kreupel. Gelijk ook de grootste kolonies van Nederland. Uit onderzoek komen steeds meer gegevens over de negatieve gevolgen van een toenemend aantal aalscholvers voor visbestanden, mede omdat de draagkracht in schoner water wordt juist afneemt. Het vastleggen van hoge streefgetallen voor vogels zal ongetwijfeld leiden tot visserijbeperkende maatregelen.

Alleen al het aanwijzingsbesluit voor het IJsselmeer als speciale beschermingszone in het kader van Natura2000 telt 126 pagina´s. Daarin staan 38 te beschermen vogelsoorten. Vastgelegd is dat het IJsselmeer ruimte moet bieden aan minimaal 8.000 broedparen plus gemiddeld 8.100 trekkende aalscholvers. Een aalscholver vreet alles wat voor de bek komt: 3 tot 4,5 ons vis per dag. Het aantal visdieven is vastgelegd op tenminste 3.300 paren. Voor de fuut wordt een seizoensgemiddelde van 1.300 vogels als ondergrens genoemd.

Spieringvisserij
Het verzoek van de PO-Vissersbond/IJsselmeer om een beperkte spieringvisserij toe te staan is door het ministerie van LNV afgewezen. De overheid wijst erop dat er in de inventarisatie en het protocol al een onzekerheidsmarge is ingebouwd en dat het gemiddeld aantal aangetroffen spiering onder die marge zit. Methode en locaties van de spieringbemonstering zijn sinds 1989 ongewijzigd. Over de onverwacht negatieve uitkomst is dit jaar ophef onder IJsselmeervissers verstaan. Het ministerie van LNV is niet van plan IMARES opdracht de geven het aantal meetpunten uit te breiden.

BRON: VISSERIJNIEUWS.NL
(advertentie)
Actueel...
13-10-2019 Conceptbegroting aangeboden aan gemeenteraad
13-10-2019 Juro UnirekVZV verslaat ook Quintus, 24-19.
13-10-2019 Vroeg opstaan voor Formule 1 ontbijt in de Toko
13-10-2019 ZVV Succes De Kasteleen 1 - FC Pellor 1 4-5
13-10-2019 Voorstellingen Sinterklaas en de Betovering bij toneelvereniging Succes
12-10-2019 VZV verslaat Geel Zwart in het bekertoernooi
12-10-2019 Tonegido weet boeiend duel in winst om te zetten
12-10-2019 Griezelschool
12-10-2019 Regionale Vrouwen van Nu op stap
12-10-2019 Drie gewonden bij schietpartij
12-10-2019 Lantaarnpaal kapot? Maak een fixi melding
12-10-2019 De Bedrijvengroep Niedorp kiest wederom Ondernemer van het Jaar
12-10-2019 Wieringers in het buitenland
12-10-2019 Zoeken naar overboord gesprongen visserman gestaakt
11-10-2019 Op stap in Hollands Kroon
11-10-2019 Exposities en musea
11-10-2019 Getijdenenergiebedrijf Tocardo wederom bankroet
11-10-2019 Het licht gaat uit bij v.v. Succes
11-10-2019 TT Isle of Man themamiddag in café De Kasteleen
11-10-2019 Animatiefilm 'Corgi'
11-10-2019 Sven staat op de eerste plaats, u kunt nog stemmen om deze plaats te behouden
11-10-2019 Tutto is vernieuwd, oktober is woonmaand bij Tutto Woonstijl
11-10-2019 Sfeervolle afsluiting buitenseizoen met vuurwerkshow
11-10-2019 Cheque Rotary voor gezamenlijke vrouwenverenigingen
11-10-2019 Foto van het weekend, uit de oude doos
10-10-2019 Concert ten bate van herdenkingsstenen Joods Werkdorp
10-10-2019 Afsluitdijk (A7)volledig afgesloten voor spoedwerkzaamheden
10-10-2019 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
10-10-2019 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
09-10-2019 Uitslagen
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Te koop Heinkel Motor, zeer mooi
€ 2.750,-

Wieringer historie:
Deltahoogte - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...