Vrees: vogels boven vissers. Beroep bij Raad van State tegen aanwijzing IJsselmeer als Natura2000
Uitgegeven op 14-03-2010 om 10:59  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER – Vogels krijgen voorrang boven de overgebleven vissers op het IJsselmeer. In navolging van het Productschap Vis en de PO-Vissersbond/IJsselmeer stappen ook IJsselmeervissers zelf naar de Raad van State.

In december heeft het ministerie van LNV voor 18 Natura2000-gebieden definitieve aanwijzingsbesluiten genomen. Voor de visserij zijn hierbij van belang: IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, Zwarte Meer, Ketelmeer en Vossemeer, Veluwerandmeren, Eemmeer en Gooimeer, Oosterschelde en Westerschelde.

Het Productschap Vis heeft in 2007 al commentaar geleverd op het ontwerpbesluit om het IJsselmeer en andere watergebieden aan te wijzen als beschermd Natura2000-gebied. ,,Maar de minister luistert nauwelijks´´, oordeelt Cora Seip-Markensteijn van het PVis. Het PVis gaat namens de sector beroep instellen tegen de aanwijzingsbesluiten, om zo als visserijsector in vervolgprocedures tegen bijvoorbeeld beheerplannen niet buitenspel gezet te worden. Tot en met 1 april kan er bij de Raad van State beroep worden ingesteld.

In het ontwerpbesluit voor het IJsselmeer worden zogeheten instandhoudings- en verbeterdoelstellingen geformuleerd voor visetende vogels zoals aalscholvers en visdiefjes. Hetzelfde geldt voor een beschermde vis als de modderkruiper. ,,Om die reden geldt er onder de Friese IJsselmeerkust nu al een beperkte toegang voor beroepsvisserij´´, zegt Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond.

Het Productschap Vis wijst erop dat de aanwijzing als Natura2000-gebied door partijen zal worden aangegrepen om vissers te dwarsbomen. De ervaringen met de fuiken- en zegenvisserij op het Volkerak leert dat.

Onbegrijpelijk wordt het geacht dat de groeiende aalscholverpopulatie extra wordt beschermd, terwijl het vastgelegde overheidsbeleid is dat er geen nieuwe broedkolonies mogen ontstaan. Dat is wel het geval, namelijk in De Ven bij Andijk en op het nieuw aangelegde eiland De Kreupel. Gelijk ook de grootste kolonies van Nederland. Uit onderzoek komen steeds meer gegevens over de negatieve gevolgen van een toenemend aantal aalscholvers voor visbestanden, mede omdat de draagkracht in schoner water wordt juist afneemt. Het vastleggen van hoge streefgetallen voor vogels zal ongetwijfeld leiden tot visserijbeperkende maatregelen.

Alleen al het aanwijzingsbesluit voor het IJsselmeer als speciale beschermingszone in het kader van Natura2000 telt 126 pagina´s. Daarin staan 38 te beschermen vogelsoorten. Vastgelegd is dat het IJsselmeer ruimte moet bieden aan minimaal 8.000 broedparen plus gemiddeld 8.100 trekkende aalscholvers. Een aalscholver vreet alles wat voor de bek komt: 3 tot 4,5 ons vis per dag. Het aantal visdieven is vastgelegd op tenminste 3.300 paren. Voor de fuut wordt een seizoensgemiddelde van 1.300 vogels als ondergrens genoemd.

Spieringvisserij
Het verzoek van de PO-Vissersbond/IJsselmeer om een beperkte spieringvisserij toe te staan is door het ministerie van LNV afgewezen. De overheid wijst erop dat er in de inventarisatie en het protocol al een onzekerheidsmarge is ingebouwd en dat het gemiddeld aantal aangetroffen spiering onder die marge zit. Methode en locaties van de spieringbemonstering zijn sinds 1989 ongewijzigd. Over de onverwacht negatieve uitkomst is dit jaar ophef onder IJsselmeervissers verstaan. Het ministerie van LNV is niet van plan IMARES opdracht de geven het aantal meetpunten uit te breiden.

BRON: VISSERIJNIEUWS.NL
(advertentie)
Actueel...
19-07-2019 Wonen Plus Welzijn zoekt een telefonist(e) voor het Servicepunt
19-07-2019 Bus De Branding van grijze muis naar kleurrijke bus
19-07-2019 Weekend agenda
18-07-2019 Foto van het weekend
18-07-2019 Muzikaal huttendorp
18-07-2019 Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland
18-07-2019 Verslag Waddentoernooi zondag 14 juli 2019 Boel Skik
18-07-2019 Bibliotheek Middenmeer open tijdens schoolvakantie
18-07-2019 DTM Assen, grootste autosportevenement Nederland 2019 in Assen
18-07-2019 DTM Assen: JETZT GEHT’S LOS in de ‘Kathedraal’
18-07-2019 Schorriemorrie, doe mee verlos de zee, ruimde Oeverse haven op
17-07-2019 Doet & Ontmoet naar museum van de 20e eeuw
17-07-2019 Reunie medewerkers gemeente Wieringen
17-07-2019 Groene vingers gezocht
17-07-2019 Huttendorp Klufterkrogt in volle gang
17-07-2019 Bingo met prachtige prijzen cafe Waddenzee
17-07-2019 Wieringer Kermis 2019
17-07-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
17-07-2019 Tom is weer thuis
16-07-2019 Activiteiten Stichting Cultuur binnen de Dijken
16-07-2019 De theater vlog en nog veel meer
16-07-2019 Mandolineorkest uit varen
15-07-2019 Iets om naar uit te kijken!
15-07-2019 Mijlpaal voor elektronica vergelijker Knibble
15-07-2019 Brand in voormalig sexhuis
15-07-2019 Gerard Numeijer racet in Schagen naar vierde plaats
15-07-2019 Punkie gaat graag als single kat door het leven
15-07-2019 Rein Veldboer knapt de baard van molen De Onderneming op
14-07-2019 Kinderopvang daagt kinderen uit meer te bewegen
14-07-2019 100 Woorden
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Fiat 500 C 0.9 TwinAir 500S Cabrio Private Lease mogelijk
€ 9.880,-

Wieringer historie:
Jan Bakker