Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 11-03-2010 om 09:53  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT


Op 2 maart 2010 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

* Verleende ontheffing ex art. 4.1.5 APV aan Tractoren Organisatie Wieringen voor het gebruik van een geluidsinstallatie voor trekkertrek wedstrijden op zaterdag 7 augustus 2010.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 2 maart 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

*Verleende vergunning ex art. 30/b/c aan C. Fenggin voor een kansspelautomaat aan het adres Elftstraat 17, 1777 CG te Hippolytushoef.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 5 maart 2010:
- het samenvoegen van twee bestaande woningen tot één woning op het perceel
Gemeenelandsweg 100 en 98, 1777 GD te Oosterland (reguliere bouwaanvraag
BR-2010-023).
ontvangen 9 maart 2010:
- het gedeeltelijk veranderen van de woning op het perceel Hollebalgweg 11, 1778 JK te
Westerland (lichte bouwaanvraag BL-2010-024).
B. Geweigerde bouwvergunning
besloten 16 februari 2010:
- het legaliseren van het oprichten van een paardenstal en twee bergingen op het perceel
Koningsweg 101 t/m 103, 1777 JP te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-092).
De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

Hippolytushoef, 12 maart 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
Reisbureau Hippo, Touringcarbedrijf Rasch
Actueel...
21-07-2019 Opnieuw succes Kelvin de Ruiter, nu in Rusland
20-07-2019 Ereplek voor gong dorpsomroeper Lutjewinkel
19-07-2019 Wonen Plus Welzijn zoekt een telefonist(e) voor het Servicepunt
19-07-2019 Bus De Branding van grijze muis naar kleurrijke bus
19-07-2019 Weekend agenda
18-07-2019 Foto van het weekend
18-07-2019 Muzikaal huttendorp
18-07-2019 Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland
18-07-2019 Verslag Waddentoernooi zondag 14 juli 2019 Boel Skik
18-07-2019 Bibliotheek Middenmeer open tijdens schoolvakantie
18-07-2019 DTM Assen, grootste autosportevenement Nederland 2019 in Assen
18-07-2019 DTM Assen: JETZT GEHT’S LOS in de ‘Kathedraal’
18-07-2019 Schorriemorrie, doe mee verlos de zee, ruimde Oeverse haven op
18-07-2019 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
18-07-2019 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
17-07-2019 Doet & Ontmoet naar museum van de 20e eeuw
17-07-2019 Reunie medewerkers gemeente Wieringen
17-07-2019 Groene vingers gezocht
17-07-2019 Huttendorp Klufterkrogt in volle gang
17-07-2019 Bingo met prachtige prijzen cafe Waddenzee
17-07-2019 Wieringer Kermis 2019
17-07-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
17-07-2019 Tom is weer thuis
16-07-2019 Activiteiten Stichting Cultuur binnen de Dijken
16-07-2019 De theater vlog en nog veel meer
16-07-2019 Mandolineorkest uit varen
15-07-2019 Iets om naar uit te kijken!
15-07-2019 Mijlpaal voor elektronica vergelijker Knibble
15-07-2019 Brand in voormalig sexhuis
15-07-2019 Gerard Numeijer racet in Schagen naar vierde plaats
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Te koop BMW Z3 Roadstar 1.8
€ 4.250,-

Wieringer historie:
Succes aspiranten B 1969/1970 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...