Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 11-03-2010 om 09:53  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT


Op 2 maart 2010 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

* Verleende ontheffing ex art. 4.1.5 APV aan Tractoren Organisatie Wieringen voor het gebruik van een geluidsinstallatie voor trekkertrek wedstrijden op zaterdag 7 augustus 2010.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 2 maart 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

*Verleende vergunning ex art. 30/b/c aan C. Fenggin voor een kansspelautomaat aan het adres Elftstraat 17, 1777 CG te Hippolytushoef.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 5 maart 2010:
- het samenvoegen van twee bestaande woningen tot n woning op het perceel
Gemeenelandsweg 100 en 98, 1777 GD te Oosterland (reguliere bouwaanvraag
BR-2010-023).
ontvangen 9 maart 2010:
- het gedeeltelijk veranderen van de woning op het perceel Hollebalgweg 11, 1778 JK te
Westerland (lichte bouwaanvraag BL-2010-024).
B. Geweigerde bouwvergunning
besloten 16 februari 2010:
- het legaliseren van het oprichten van een paardenstal en twee bergingen op het perceel
Koningsweg 101 t/m 103, 1777 JP te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-092).
De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

Hippolytushoef, 12 maart 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Poll:
Roetveeg Pieten tijdens intocht Sinterklaas in Den Oever
Ja, het is een trend, dus waarom hier niet.
Nee, tradities dienen bewaard te blijven, daar hoort Zwarte Piet bij.
Maakt mij niet uit, zolang de kinderen het maar prima vinden.
  
Occasions
Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra inclusief afleverkosten
€ 5.695,-

Te koop Renault Clio 0.9 TCe Expression
€ 9.450,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Wierdijk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...