Palingvangstverbod een feit, ook IMARES directeur Martin Scholten laat van zich horen
Uitgegeven op 26-09-2009 om 11:04  |  link  |  bewaar  |  print

DEN HAAG – Vanaf 1 oktober gaat de palingvisserij in Nederland op slot. Er mag twee maanden lang niet met aalvistuigen worden gevist, en volgend jaar geldt een vangstverbod van drie maanden. De Tweede Kamer haalde deze week bakzeil. ,,Ik heb gevochten als een leeuw voor onze vissers´´, sprak Verburg.

De Combinatie van Beroepsvissers is bij monde van voorzitter Sicko Heldoorn hevig teleurgesteld. Tijdens het plenaire vervolgdebat in de grote zaal van de Tweede Kamer over het aalbeheer afgelopen dinsdagmiddag ontbrak de eerdere steun van de coalitiepartners CDA en PvdA. De woordvoerders van de regeringspartijen zwegen. ,,Dit is niet uit te leggen aan onze vissers´´, zegt Heldoorn, voor wie duidelijk is dat minister Verburg na het zware debat over de Westerschelde niet meer politieke schade mocht oplopen.

Wat er na 1 oktober op de binnenwateren gaat gebeuren is Heldoorn en zijn achterban nog onduidelijk. Volgens de ministeriële regeling mag er helemaal niks, maar in het kamerdebat werd door Verburg toch het idee genoemd om op bijvoorbeeld wolhandkrab of rivierkreeft te kunnen blijven vissen. Een motie van de zijde van de SGP om het vangstverbod te wijzigen in een aanlandingsverbod voor paling waardoor waardevolle bijvangst behouden kan blijven werd door minister Verburg ontraden. Zo´n verbod zou door het ontbreken van veilplicht op het binnenwater niet te handhaven zijn.


De Combinatie van Beroepsvissers blijft strijdbaar en is niet van plan het er bij te laten zitten. Zo zal er juridisch advies worden ingewonnen om het vangstverbod alsnog van tafel te krijgen. ,,Er is fout op fout gestapeld en onzorgvuldig gehandeld. Dat is laakbaar´´, aldus Heldoorn. Hij maakt zich boos. In een persverklaring van de CvB wordt het ministerie van LNV onbehoorlijk bestuur verweten.

Irritatie
Minister Verburg reageerde in de Tweede Kamer geïrriteerd op de felle strijd die de Combinatie van Beroepsvissers voert. De CvB bracht deze week samen met de PO-IJsselmeer naar buiten dat prof. Eijsackers (die eerder in opdracht van LNV het in het Nederlandse aalbeheerplan genoemde streefbeeld voor aaluittrek onder de loep nam) en dr. Scholten (directeur IMARES en vertegenwoordiger van ICES in Nederland) zouden vinden dat er inhoudelijk en procedureel fouten zijn gemaakt door ICES bij de beoordeling van het plan om 157 ton schieraal over de dijk te zetten en tevens decentraal in de regio beheermaatregelen te treffen. Eijsackers en Scholten hebben daarop LNV verbolgen laten weten zich te distantiëren van de persverklaring van de Combinatie en de PO. ,,Het bijt!´´, sprak Verburg.


Een vangstverbod hoeft er van Brussel en Den Haag niet ´voor de eeuwigheid´ te komen. Positief reageert minister Verburg op een pilotproject voor regionaal beheer. Om dat als waardig alternatief voor een vangstverbod aan te dragen wil de minister daar echter wel stevige criteria aan verbinden. Het effect moet hetzelfde zijn als een vangstverbod voor drie maanden. Zo´n verbod wordt minimaal noodzakelijk geacht om een begin te maken met herstel van de paling. Visstandsbeheercommissies krijgen dan het stuur in handen, Maar omdat nog niet overal samenwerking binnen de VBC van de grond is gekomen, wil de minister geen verwachtingen aanjagen. Verburg gaat wel het wettelijk fundament voor VBC´s verstevigen.

Steun
Op de begroting is 7 ton aan steun voor de vissers beschikbaar en daarmee zal het moeten gebeuren. Wel is minister Verburg nog met de EC in conclaaf over geld voor een saneringsregeling. Duidelijk is dat daarvoor geen extra geld komt, en het dus ergens anders binnen de voor Nederlandse plannen beschikbaar gestelde financiën vandaan gehaald moet worden. Over een rechtvaardige verdeling van steun aan gedupeerde vissers kan LNV op z´n vroegst in november duidelijkheid geven. De Tweede Kamer maant tot spoed. ,,Er moeten wel vissers overblijven voor die pilot voor decentraal beheer straks´´, verwoordde SP´er Polderman het.


De vrees voor stroperij als de binnenvissers tijdens het vangstverbod van het water zijn begrijpt Verburg. Zij noemt dat een ´graat in de keel´, en zegt toe gemotiveerd te zijn om dat keihard aan te pakken.


RIJSWIJK – De Combinatie van Beroepsvissers voelt zich door minister Verburg als een stelletje leugenaars in de Tweede Kamer neergezet als het gaat om de mening van prof. Herman Eijsackers en dr. Martin Scholten. De CvB wenst als volgt te reageren:

Visserijnieuws schrijft op 4 september in goed overleg met Martin Scholten: ,,Het moet Scholten van het hart dat het Nederlandse aalbeheerplan om 157 ton schieren uit te zetten niet door de wetenschappelijke commissie van ICES (ACOM) op de inhoud is beoordeeld. Er is volgens hem alleen door het secretariaat van ICES afgecheckt of het Nederlandse plan voldoet aan de door de EC gestelde richtlijnen in de Europese aalverordening.” Duidelijke kritiek van Scholten, aldus de CvB, op de door ICES gevolgde beoordelingsprocedure van het Nederlandse Aalplan.
In een mail van 19 september aan de CvB schrijft Eijsackers: ,,Wat betreft de berekeningen van Nagelkerke (lid van de commissie Eijsackers), vooral om aan te tonen dat de spreiding (m.b.t. het streefbeeld) enorm veel groter is, gebruiken zij (=ICES) die uitkomsten om tot generieke waarden te komen, terwijl de cijfers bedoeld waren om de range (=spreiding) aan te geven. Verder onderbouwen zij (ICES) de huns inziens hogere draagkracht van het systeem met cijfers van elders en het lijkt mij een aanvullende opgave voor onderzoek+praktijk om aan te tonen in hoeverre die buitenlandse cijfers toepasbaar zijn voor de verschillende situaties in ons land.” Duidelijke kritiek dus van Eijsackers op de inhoudelijke beoordeling van het Aalplan door ICES, aldus de CvB.
Op basis van deze uitlatingen stelt de CvB dat Eijsackers en Scholten zeggen dat er door ICES respectievelijk inhoudelijke en procedurele fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van het plan van de Nederlandse palingvissers. Dat minister Verburg nu in de Kamer zegt dat Eijsackers en Scholten verbolgen hebben gereageerd en zich distantiëren komt de CvB merkwaardig over.

LELYSTAD/BERLIJN – IMARES-directeur Martin Scholten heeft afgelopen dinsdagmorgen op de jaarvergadering van ICES in Berlijn op het hoogste niveau en met alle betrokkenen de gang van zaken rond de aalplannen doorgesproken. De belangrijkste conclusies, zoals die door hem ook zijn gerapporteerd aan minister Verburg:


Het Nederlandse aalplan is door het ICES-secretariaat gescreend ten opzichte van de uitgangspunten die de Europese Commissie aan de lidstaten had meegegeven. Het is derhalve geen advies maar een service. Bovendien is de status nog draft, mede vanwege de hoge tijdsdruk. Het document zal nog door ACOM volgens de gangbare procedure worden gereviewed.
Door de grote tijdsdruk is er in grote haast gewerkt en zijn er rond het werk van ICES onduidelijkheden ontstaan, maar we kunnen niet stellen dat ICES principiële fouten heeft gemaakt. Werkwijzen binnen ICES worden n.a.v. deze casus verder aangescherpt.
Kernpunt is de referentiewaarde voor de palingstand. ICES heeft de gangbare literatuur als uitgangspunt aangehouden (de stand van kennis die ook bij het oorspronkelijke aalplan gebruikt is). Het ICES-secretariaat heeft toegezegd in dialoog te gaan met Eijsackers en eventueel Van der Meer om hun redenering beter te begrijpen.
Het ICES-secretariaat constateert formeel slechts dat ons plan afweek van de opdracht. ICES heeft niet geadviseerd het herstelplan af te wijzen, dat is een beslissing van Joe Borg.

(bron visserijnieuws)
(advertentie)
Actueel...
12-07-2020 Komeet Neowise en vallende ster in één plaatje
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
10-07-2020 Weekend agenda
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
09-07-2020 Collecte Hersenstichting verbreekt record
09-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
09-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
09-07-2020 Ruim helft Nederlanders meer moeite met vaste lasten
09-07-2020 Kerknieuws
09-07-2020 Ook de dorpskermis wordt moeilijk uitvoerbaar, kan helaas niet met de opgelegde regels
09-07-2020 Foto van het weekend
08-07-2020 IJssalon Vidaro, nieuw in Hippolytushoef
08-07-2020 Kras op de auto, fietser rijdt door
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ ,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Korte Afsluitdijk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...