Stamboom Heijblok, oude fotos en films in Westerland
Uitgegeven op 19-09-2009 om 05:27  |  link  |  bewaar  |  print

WESTERLAND - Traditiegetrouw presenteert de Historische Vereniging Wieringen de eerste twee weekeinden van oktober in Westerland een stamboom. Deze keer is de stamboom van de familie Heijblok aan de beurt. Het evenement vindt weer in het naast de Nicolaaskerk gelegen Dorpshuis Westerland plaats.

De stamboom en de uitgave van het boek worden verzorgd door de Genealogische Commissie van de Historische Vereniging Wieringen. De Genealogische Commissie van de Historische Vereniging Wieringen bestaat uit:
Jan Conijn, Cor Kater, Gerard Kortekaas, Tan Lont-Lont, secr., Jaap Lont, vz., Andries de Wit, Piet de Wit, met medewerking aan de stamboom Heijblok: Piet Heijblok te Velsen.


Nan Heijblok.

De stamboom HEIJBLOK laat de commissie beginnen met Sijmon Evertsz Heijblok. Sijmon werd op 25 december 1673 lidmaat van de Nederduits gereformeerde (Hervormde) kerk te Oosterland. Hij zal toen een jaar of 20 zijn geweest en woonde te Fardorp (Vatrop). Van hem stammen alle bekende Heijblokken af, binnen en buiten Wieringen. Hij had 2 dochters en een zoon die te Oudgest woonde. Dat was een buurtschapje aan het begin van de Akkerweg te Oosterland, ter hoogte van de ‘Zingende Wielen’. Over de beroepen van de oudste generaties is niets bekend, maar zij zullen waarschijnlijk de kost verdiend hebben als boer.

Voor 1673 komt de naam Heijblok buiten Wieringen al verschillende malen voor in de bronnen. De naam komt met name voor in Amsterdam.
Van Jacob Heyblocq (1623-1690) is een album amicorum bewaard gebleven. Letterlijk vertaald betekent album amicorum ’lijst van vrienden’. De eigenaar van het album amicorum, Jacob Heyblocq, werd op 19 juni 1623 in Amsterdam geboren als zoon van Bernardus Heyblocq (c. 1597-1661) en Elsje Gerrits (c. 1599-?). Het gezin telde negen kinderen. Vader Heyblocq was vanaf de oprichting van het Athenaeum Illustre in 1632 tot aan zijn dood als pedel verbonden aan deze instelling. Jacob kreeg zijn opleiding aan de Latijnse school op de Oude Zijde te Amsterdam. Daarna studeerde hij theologie aan de Leidse universiteit. Hij werd in 1648 leraar aan de Latijnse school op de Nieuwe Zijde. In 1674 volgde hij zijn rector Adrianus Junius op. Hij schijnt een uitstekend docent te zijn geweest, maar een onbekwaam rector. In 1685 zou hij op verzoek van de Amsterdamse vroedschap aftreden. Op 1 november 1650 trouwde hij met Maria de Lange, die op 24 juni 1627 werd geboren. Het paar kreeg vier kinderen, twee ervan stierven jong. Jacob Heyblocq schreef diverse Nederlandse en Latijnse gedichten waarvan in 1662 een bloemlezing verscheen getiteld: Farrago Latino-Belgica
of Mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegenheden en
voorvallen. In augustus 1683 stierf Maria de Lange. Op 6 februari 1684 hertrouwde Heyblocq
met Debora Schoonhoven. Op 28 september 1690 werd hij in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
begraven.
Verwantschap met de Wieringer Heijblokken, kon de commissie gezien de voornamen, niet als waarschijnlijk duiden en zeker niet aantonen. De commissie heeft er dan ook voor gekozen de Amsterdamse Heijblokken niet in deze stamboom op te nemen.

Ook komt de naam voor als aanduiding van percelen grond, waarschijnlijk als naam van een ‘blok’ heide. Tevens waren of zijn er enkele dorpjes/buurtschappen op de Belgisch/Nederlandse grens bekend in de buurt van Zundert, getooid met de naam Heijblok. Met betrekking tot de gedachte dat de herkomst van de naam iets te maken zou hebben met het heien van palen voor het funderen van huizen, moeten worden vastgesteld dat hiervan niets is gebleken.

De Heijblokken voorzagen in de oudste generaties door middel van het boerenbedrijf in hun broodwinning. Wat later ging een tak verder als broodbakker. Na 1800 kwam er een grotere diversiteit in de beroepen. Enkele Heijblokken vertrokken van Wieringen. Nazaten van hen kwamen o.a. bij de Marine terecht.

Tijdens de openingsdagen liggen er fotoalbums van de familie Heijblok en aanverwanten ter inzage en is er een doorlopende computerdiapresentatie. Het is mogelijk een exemplaar van de stamboom in boekvorm en/of in de vorm van een Cd-rom te kopen. De verzamelde foto’s zijn op dvd verkrijgbaar. Tevens zijn er andere uitgaven van de Historische Vereniging Wieringen te koop. Aan de wand in het Dorpshuis is een tentoonstelling van oude foto’s m.b.t. de activiteiten van de familie Heijblok.

In de gymzaal van het Dorpshuis is een doorlopende voorstelling van enkele films die betrekking hebben op Wieringer onderwerpen.

De fotoalbums zijn na de tentoonstelling tijdens de openingsavonden van het archief van de Historische Vereniging Wieringen in het gebouw Parkzicht te Hippolytushoef te bezichtigen. Het is mogelijk een exemplaar van de stamboom in boekvorm en/of in de vorm van een Cd-rom/dvd na te bestellen, zolang de voorraad strekt, via 0227-592244. E-mail t.lont-lont@historischwieringen.nl

De tentoonstelling is geopend op zaterdag 3 en 10 oktober en op zondag 4 en 11 oktober, telkens van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kroonprins op bezoek - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...