Gemeente Wieringen maakt het volgende bekend
Uitgegeven op 03-09-2009 om 21:30  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Ook de Gemeenteraad gaat weer aan het werk na de zomervakantie. Hieronder de eerste aankondigingen van de nieuwe reeks vergaderingen en verdere berichten.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

Op dinsdag 8 september a.s. vergadert de raadscommissie Samenleving.
In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:
• rapport “Tevredenheid cliënten WMO 2008 Wieringen”;
• verantwoording bruidsschatregeling 2008 stichting Surplus;
• nota “Participatiebudget 2009 ISD Kop van Noord-Holland”;
• definitief inspectierapport Kinderdagverblijf Wieringen GGD Hollands Noorden;
• subsidie bezoekerscentrum/educatiefcentrum bij museum Jan Lont;
• invulling budget Kunst en Cultuur;
• invoering verwijsindex risico’s jeugdigen;
• Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringen;
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wieringen 2009.

Op woensdag 9 september a.s. vergadert de raadscommissie Grondgebiedzaken. In deze vergadering onder andere:
• verzoek van GreenbergTraurig advocaten, namens dhr. J. van Excel, aan gemeenteraad nemen projectbesluit respectievelijk herziening bestemmingsplan inzake bijgebouwen (garage en jacuzzi) perceel Stroeërweg 5a;
• verzoek van dhr. en mevr. Helder aan gemeenteraad beoordeling bouwplan Wieringer
woonboerderij Vatropperweg 10;
• verzoek van dhr. K. Stamp en mevr. V.M. de Haan aan gemeenteraad om medewerking middels art. 19 lid 3 Wro voor het uitbreiden woning Oosterklief 28;
• vaststelling Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Den Oever;
• vaststelling geactualiseerd beheerplan haven Den Oever;
• extensivering iepziektebestrijding tbv verhoging onderhoudsbudget openbaar groen.

Op donderdag 10 september a.s. vergadert de raadscommissie Algemeen.
Op de agenda staan onder andere:
• Realisatieplan E-Wieringen;
• Auditrapportage Veiligheidsregio NHN van de fysieke veiligheidsprocessen Wieringen 2009 met toelichting vanuit Veiligheidsbureau Wieringen-Wieringermeer;
• bestuurlijke toekomst Wieringen;
• samenstelling raadscommissies;
• concept-Jaarplan 2009/2010 rekenkamercommissie Wieringen;
• deelname aan project BreedNet NHN;
• wijziging statuten stichting Weg van de Vikingen;
• Wieringerrandmeer.


De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal aan de Elft 15 te Hippolytushoef en beginnen om 19.30 uur. U mag in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. U kunt dit na opening van de commissievergadering aan de voorzitter laten weten.
Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis ter inzage en staan op de gemeentelijke website www.wieringen.nl in het raadsinformatiesysteem.

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 27 augustus 2009:
- het oprichten van een garage annex berging op het perceel Elft 9, 1777 AC te
Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-081).
ontvangen 1 september 2009:
- het tijdelijk (maximaal 5 jaar) plaatsen van een berging op het perceel Irisstraat 2, 1777 XP
te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag 2009-082).
ontvangen 28 augustus 2009:
- het oprichten van een woonhuis op het perceel de Haukes 98, 1778 KD te Westerland
(reguliere bouwaanvraag 2009-083).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken. Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.


Hippolytushoef, 4 september 2009
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, Burgemeester
(advertentie)
Actueel...
12-07-2020 Komeet Neowise en vallende ster in één plaatje
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
10-07-2020 Weekend agenda
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
09-07-2020 Collecte Hersenstichting verbreekt record
09-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
09-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
09-07-2020 Ruim helft Nederlanders meer moeite met vaste lasten
09-07-2020 Kerknieuws
09-07-2020 Ook de dorpskermis wordt moeilijk uitvoerbaar, kan helaas niet met de opgelegde regels
09-07-2020 Foto van het weekend
08-07-2020 IJssalon Vidaro, nieuw in Hippolytushoef
08-07-2020 Kras op de auto, fietser rijdt door
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
71 jaar later... - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...