Gemeenteberichten
Uitgegeven op 22-05-2009 om 06:14  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De Gemeente Wieringen maakt de onderstaande besluiten en verdere berichtgeving aan u bekend. Het betreft een aantal bouwaanvragen , kennisgevingen en informatie betreffende de aanstaande verkiezingen voor het Europese Parlement op 4 juni.

PUBLICATIE KENNISGEVING ARTIKEL 1.3.1 BRO

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen kennis dat zij een bestemmingsplan voor het perceel Gemeenelandsweg 46-48 voorbereiden.

Het plangebied betreft het perceel Gemeenelandsweg 46-48. In dit bestemmingsplan wordt de bestaande stolp gerestaureerd en wordt de bestaande woning een aantal meters in westelijke richting herbouwd.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij hier dat (op dit moment) geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan zal in de zomer van 2009 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis te Hippolytushoef en is dan ook raadpleegbaar op de gemeentelijke site www.wieringen.nl. Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan zal worden gepubliceerd in de Wieringer Courant, de Staatscourant en op de gemeentelijke site. Op dat moment is het ook mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Grondgebiedzaken (mevrouw G. van Deutekom-de Lepper, tel: 0227-594381).

BOUWEN EN WONEN
A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 18 mei 2009:
- het geheel plaatsen van een dubbele garage op het perceel naast Spuitsteeg 4, 1779 AE te Den Oever (lichte bouwaanvraag 2009-046);
- het plaatsen van een berging bij een stacaravan op het perceel Dam 1-3, 1778 KV te Westerland (lichte bouwaanvraag 2009-047).

B. Verleende bouwvergunning
verzonden 22 mei 2009:
- het oprichten van een nettenschuur op het perceel Vlieterstraat 5, 1779 XP te Den Oever
(reguliere bouwvergunning 1e fase 2008-086a);
- het vergroten van de 2e verdieping op het perceel Klufterkrogt 16, 1777 NT te
Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2009-012).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken. Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT OP DONDERDAG 4 JUNI 2009 IN DE GEMEENTE WIERINGEN
Op donderdag 4 juni 2009 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europese Parlement.
Hierbij verlopen mogelijk een aantal zaken iets anders dan dat u gewend bent. In de Gemeente Wieringen staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.
U vindt hieronder een overzicht van alle lokaliteiten waar een stembureau is gevestigd:
- Zorgcentrum Noorderlicht, Parklaan 41 te Hippolytushoef
- Ankerkerk, Seringenlaan 17 te Hippolytushoef
- Gemeentehuis, Elft 15 te Hippolytushoef
- Openbare basisschool De Dentele, De Dentele 9 te Westerland
- Verzorgingshuis Kapellehof, Robbenoordstraat 2 te Den Oever
- Kantine Voetbalvereniging Wiron, Oosterkruisweg 6 te Den Oever.

Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Het stemmen zal niet meer gebeuren met stemmachines, u brengt uw stem uit op een stembiljet.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken, telefoonnummer 0227-594324. Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot en met dinsdag 2 juni 2009. Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Op het gemeentehuis, bij de balie van Burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen. Informatie kunt u ook vinden op: www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
De burgemeester heeft op 12 mei 2009 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:
- Verleende ontheffing ex art. 35 Drank-en Horecawet aan mevr. L. de Kleine-Sneekes voor het buiten de inrichting (buitentap) verstrekken van alcoholische dranken tijden de Internationale Working Test Retrievers op 12 t/m 14 juni a.s.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.
(advertentie)
(advertentie)
Uw warme bakker!
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Zandburen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...