Nieuws gemeente Wieringen
Uitgegeven op 19-05-2009 om 05:10  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Binnenkort komen er ingrijpende veranderingen ten aanzien van het ophalen van het huisvuil. Inwoners van Wieringen hebben allemaal persoonlijk een brief ontvangen omtrent de veranderingen in hun wijk. Verder treft u onder dit artikel een aantal gemeenteberichten aan.


Mocht u nog niet op de hoogte zijn van de aanstaande veranderingen, op www.wieringen.nl vindt u meer informatie. Kijkt u ook eens op de website www.hvcinzameling.nl of neem contact op met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer: (0227) 656 444


ASBEST IN EN OM DE WONING; HOE MEE OM TE GAAN?

Zoals iedereen wel weet is het inademen van asbestvezels zeer gevaarlijk. Daarom heeft de overheid strenge regels gemaakt voor het omgaan met asbest, zoals bij het slopen of bij het verbouwen.

Vooral in de jaren tussen 1950 en 1980 is heel veel asbest in en om woningen toegepast. Er zijn maar liefst 3500 verschillende toepassingen bekend. Bij woningen zijn de asbestcement dakplaten de bekendste. Vanaf 1994 mag geen asbest meer worden gebruikt.
Er is geen verplichting om asbest weg te halen (tenzij het afbrokkelt of na een incident als brand), maar als u het weghaalt dan gelden allerlei regels en moet u het snel afvoeren naar de stort of de werf.

Inventariseren
Voordat een bouwwerk van vóór 1994 (gedeeltelijk) wordt gesloopt of verbouwd moet er bijna altijd een asbestinventarisatie worden uitgevoerd door een erkend bedrijf (zie www.ascert.nl).
Uitzondering daarop is als bij de sloop/verbouwing enkel sprake is van:
1 het verwijderen van maximaal 35 m2 geschroefde, asbestcementen dakplaten;
2 het verwijderen van maximaal 35 m2 asbesthoudende vloertegels (colovinyl) of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Uit het inventarisatierapport blijkt wat er verder moet gebeuren en of een (asbest)sloopvergunning nodig is.

Melden
Als een inventarisatie niet nodig is, dan moet er in ieder geval altijd een melding bij de gemeente gedaan worden. Het formulier is te downloaden van de website van de gemeente (www.wieringen.nl). Als u een melding gedaan heeft, dan heeft de gemeente 8 werkdagen om daarop te reageren. Doet zij dat niet, dan is automatisch goedkeuring verleend.

Verwijderen
Bij het zelf verwijderen van asbest (mag dus alleen in de 2 uitzonderingssituaties) is het nodig om het asbest nat te maken en te houden tijdens de demontage, een mondkapje voor te doen en het asbest dubbel en luchtdicht in plastic te verpakken en het plastic goed vast te tapen. Na het weghalen moet het asbest binnen 2 weken worden afgevoerd naar de stort of de werf.

Afvoeren
Als het asbest bij de gemeentewerf aangeboden wordt zal altijd gevraagd worden om (de goedkeuring van) de melding of de vergunning te tonen. Neem die dus mee ! Bij de werf mag maximaal 10 m2 per perceel per jaar – gratis – worden ingeleverd. Als u meer hebt, dan moet u dat brengen naar de stortplaats in Middenmeer of het depot in Den Helder.

BERENKLAUW: MOOI MAAR OPPASSEN GEBLAZEN

De tijd van de berenklauw is weer aangebroken. Een mooie plant om te zien, maar heel vervelend als er sappen vrijkomen bij het breken of kneuzen van de stengels. Oppassen dus!

De naam “berenklauw” is afgeleid van de grote, ruigbehaarde bladeren, die men vroeger vergeleek met de klauw van een beer. Berenklauw komt hoofdzakelijk voor in vochtige bermen en in de halfschaduw van niet al te droge bosranden. De reuzenplant is geliefd bij allerlei insekten vanwege de beschutting, de geur en het bloemenscherm. De allesoverheersende plant komt steeds vaker voor in Nederland en verdringt andere begroeiing. Bovendien—en dat is voor de mens heel vervelend—kan hij brandblaren veroorzaken.

Het is niet de bedoeling de berenklauw compleet uit het Wierings beeld te verwijderen. De buitendienst van de gemeente Wieringen verwijdert de plant alleen op die plekken waar zij het meeste risico geeft: langs fietspaden en voetpaden. Maar misschien kent u nog andere makkelijk toegankelijke plekken waar de berenklauw risico oplevert, bijvoorbeeld voor spelende kinderen. Deze risicoplekken kunt u melden bij de gemeente.
Op uw eigen terrein kunt u het beste de berenklauw bij de grond afmaaien of afsnijden.

Voorkomen beter dan genezen

Vooral kinderen zijn zich zelden bewust van het brandblaarrisico. Ze hollen en rollen door het groen en kennen eigenlijk alleen de brandnetel als “vervelende plant”. Het is dus verstandig uw kinderen te wijzen op de berenklauw en haar risico’s. Vertel ze hoe de plant eruit ziet, hoe ze verwondingen kunnen voorkomen (zie apart kader) en wat ze moeten doen als ze zich alsnog branden aan de plant. Misschien kunnen ze zelf aangeven op welke speelplekken de berenklauw staat.

Herkenbaar

De berenklauw is gemakkelijk herkenbaar aan zijn grote scherpgerande bladeren, gegroefde stengels en een breedwit of rozenrode bloemenscherm. In juni is de plant tussen de 70 en 200 centimeter hoog en kan hij doorgroeien tot ruim 250 centimeter. Ook zijn nu de bloemenschermen al te zien.

Huidirritaties door sap en zon

De berenklauw is verwant aan de brandnetel. Het sap bevat lichtgevoelige stoffen, die bij huidcontact en gelijktijdige zonbestraling brandblaren veroorzaken. Alleen als de stengels breken of kneuzen komt dit sap vrij. In tegenstelling tot bij de brandnetel heeft aanraking van de bladeren geen huidirritaties tot gevolg. Met het sap in aanraking gekomen? Huid afdekken tegen de zon en de dokter waarschuwen!

Op grond van artikel 4.7.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wieringen is de eigenaar verplicht de berenklauw te verwijderen voordat de plant tot bloei komt.

SLUITING GEMEENTHUIS, VEILIGHEIDSBUREAU, WMO-LOKET

Het gemeentehuis van Wieringen, Veiligheidsbureau en het Wmo-loket zijn voor alle diensten gesloten op donderdag 21mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 22 mei a.s.


(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
(advertentie)
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Bekende Wieringers te paard - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...