Plan Wierings Beraad geen alternatief voor Wieringerrandmeer
Uitgegeven op 03-09-2008 om 10:56  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De Stuurgroep Wieringerrandmeer heeft vandaag officieel gereageerd op ' Het Andere Wieringerrandmeer ' van het Wierings Beraad. Deze reactie is tot stand gekomen na uitgebreide bestudering van het plan van Wierings Beraad, zowel door het Projectbureau Wieringerrandmeer als door een extern bureau dat over veel dossierkennis met betrekking tot het Wieringerrandmeer beschikt.

de atlas is al aangepast Het plan is niet alleen inhoudelijk, maar op verzoek van het Wierings Beraad ook financieel getoetst. Het rapport van het externe bureau bevestigt de eigen globale standpunten van de Stuurgroep over het plan. Deze standpunten luiden kort samengevat als volgt:
Het plan van Wierings Beraad sluit niet of onvoldoende aan op de doelstellingen van het Wieringerrandmeer, vooral als het gaat om de uiterst belangrijke sociaal-economische impuls en het waterbeheer;
met de huidige uitgangspunten is het plan van Wierings Beraad financieel niet haalbaar;
' Het Andere Wieringerrandmeer ' kan niet aangemerkt worden als Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA), omdat twee van de drie doelstellingen van het project (de sociaal-economische impuls en het waterbeheer) niet worden gehaald. Ook is het plan financieel niet haalbaar, terwijl in een MER alleen realistische alternatieven worden beschouwd;
' Het Andere Wieringerrandmeer ' bevat geen bouwstenen die aan de MER kunnen worden toegevoegd;
het plan van Wierings Beraad behelst tevens het aanleggen van de N77 om de verkeersintensiteit op de N99 te laten afnemen. Dit kan voor Wieringen van waarde zijn en is als streven legitiem. Deze beoogde N77 heeft echter nauwelijks een (verkeerstechnische) relatie met het Wieringerrandmeer, kent een lange plan-horizon en is vooralsnog niet opgenomen in de langetermijn verkeersplannen. Ook is het politiek-bestuurlijk draagvlak van dit plan bij direct betrokken partijen nog onduidelijk;
' Het Andere Wieringerrandmeer ' kent uitstekende onderdelen waar het gaat om het verbeteren van natuurwaarden zoals bijvoorbeeld vernatting van de Kogen en natuurontwikkelingen bij Dijkgatsweide, maar deze liggen buiten het plangebied van het Wieringerrandmeer. De Stuurgroep staat overigens wel bijzonder positief tegenover deze autonome natuurontwikkelingen.
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Aygo 1.0 VVTi Aspiration Red 5drs
€ 5.295,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Aan boord WR1 1974 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...