Geld voor schone Noord-Hollandse lucht
Uitgegeven op 19-07-2008 om 14:43  |  link  |  bewaar  |  print

HAARLEM - Een schonere lucht boven Noord-Holland? De provincie zet er sterk op in door € 5.000.000,- te reserveren voor verbetering van de luchtkwaliteit. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de deelverordening ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ goedgekeurd. Met deze deelverordening wil de provincie de luchtkwaliteit verder verbeteren dan de wettelijk geldende normen en lokale overheden. Daarbij stimuleert de provincie marktpartijen zodat deze maatregelen nemen.

De deelverordening is een aanvulling op de subsidieverordening ‘lokale maatregelen luchtkwaliteit NH 2008’. Dit is, samen met andere regionale programma’s en een landelijk beleidsdeel, een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het ministerie van VROM heeft hiervoor ruim € 14.000.000,- beschikbaar gesteld. Zo hoopt het Rijk in heel Nederland een betere luchtkwaliteit te bereiken.

Het bedrag van € 5.000.000,- is gereserveerd voor de periode 2007-2011. Provinciale Staten moeten de subsidieregeling nog definitief accorderen. Twee keer per jaar kunnen lokale overheden en marktpartijen subsidieaanvragen indienen. De aanvragen worden beoordeeld op een zestal criteria, waaronder economisch perspectief, mate van innovatie en reductie van de vervuilende stoffen fijn stof en stikstofdioxide. De eerste indieningsperiode zal tussen 1 september en 1 oktober 2008 liggen.
(advertentie)
(advertentie)
Poll:
Roetveeg Pieten tijdens intocht Sinterklaas in Den Oever
Ja, het is een trend, dus waarom hier niet.
Nee, tradities dienen bewaard te blijven, daar hoort Zwarte Piet bij.
Maakt mij niet uit, zolang de kinderen het maar prima vinden.
  
Occasions
Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra inclusief afleverkosten
€ 5.695,-

Toyota Auris TS Hybrid executive inklusief afleverkosten16
€ 16.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Arjaan Willeboordse - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...