Provincie stelt economisch beleid tot 2011 vast
Uitgegeven op 09-06-2008 om 08:15  |  link  |  bewaar  |  print

HAARLEM - Heel toepasselijk presenteerde afgelopen vrijdag gedeputeerde Jaap Bond op bedrijventerrein de Waarderpolder zijn Economische Agenda 2008-2011. In deze beleidsagenda legt het provinciebestuur vast hoe het de economie van Noord-Holland de komende jaren wil versterken. De agenda is tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten én bedrijfsleven. De provincie investeert de komende jaren 50 miljoen euro in drie kernthema’s: werklocaties, innovatie en regionale samenwerking.

De Noord-Hollandse economie staat er goed voor. Niettemin is het in de huidige dynamische omgeving van groot belang om niet op de lauweren te gaan rusten maar scherp te blijven en te blijven investeren in versterking van de Noord-Hollandse bedrijvigheid. De provincie wil daarom de succesvolle regelingen Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) en Water als Economische Drager (WED) voortzetten. De provincie geeft daarnaast met name aandacht aan belangrijke locaties voor werkgelegenheid en bedrijvigheid als Agriport A7, Greenport Aalsmeer en Schiphol.

De komende jaren is ook innovatie een belangrijk speerpunt. Met programma’s als Kansenkanon en Pieken in de Delta wil de provincie vooral het kennisintensieve midden- kleinbedrijf stimuleren. Onderwerpen als aquacultuur, composiet, de contenthub en Breednet passen hierin. De regionale economische samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wordt maatwerk per regio. Zowel wat betreft de organisatievorm als de inhoudelijke prioriteitstelling en accenten. Grosso modo zijn de opgaves voor Noord-Holland Noord “economische groei van binnenuit” en voor Noord-Holland Zuid “versterking van de internationale concurrentiepositie”. Resultaatgerichtheid staat voorop.

Gedeputeerde Bond: “Economische ontwikkelingen gaan snel en de toekomst laat zich lastig voorspellen. Daarom moet een agenda ook ruimte bieden om in te spelen op de actualiteit. Sterker nog: ik zoek met mijn regelmatige werkbezoeken de ondernemers op om blijvend aansluiting te houden bij de kansen en behoeften van ondernemers.”
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
(advertentie)
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Te koop Fiat 500 bouwjaar 2014
€ 8.500,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De vloot van de familie Kooij - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...