MILJOENEN VOOR VERBETERING VAN VERKEER NOORDKOP
Uitgegeven op 11-10-2002 om 15:40  |  link  |  bewaar  |  print

Noordkop - De provincie Noord-Holland gaat de komende vier jaar tientallen miljoenen euro's besteden aan het verbeteren van de verkeersinfrastructuur in de Noordkop en de regio's die eraan grenzen. De plannen voor verbetering van wegen, fietspaden, verkeersveiligheid in het algemeen, openbaar vervoer en vaarwegen zijn goedgekeurd door Provinciale Staten.
Belangrijk vertrekpunt in het nieuwe verkeers- en vervoerbeleid van de provincie is niet meer om de automobiliteit terug te dringen, maar zowel openbaar vervoer als het verkeer in het algemeen te bevorderen. De beoogde verkeersmaatregelen zijn vervat in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI), dat volgend jaar van kracht wordt en loopt tot 2007. In deze periode worden vele studies verricht, plannen opgesteld of uitgevoerd.
Concreet staan voor het jaar 2003 al grootschalige verkeersmaatregelen bij Wieringerwerf, het deels verleggen van de N 242 (Niedorper Verlaat-Alkmaar) en de reconstructie van kruispunt N 242-Omval bij Alkmaar op het programma om de afwikkeling van vooral het forensenverkeer van en naar de Noordkop te verbeteren.
Voor staan voorts in de nabije toekomst de verbetering van het kruispunt Verlaat, een studie naar de Kleiweg in Anna Paulowna als ontsluiting voor Hollands Bloementuin en de omlegging van de N 502 bij Groote Keeten op het programma.
Wat de fietspaden betreft wordt er een studie uitgevoerd of er een fiets- en voetgangersbrug moet komen naast de Schager Trapbrug in de N245. Ter verbetering van de verkeersveiligheid bij Sint Maartenszee staat een studie naar het oplossen van het bermparkeren bij camping De Lepelaar op de rol. Gedacht wordt aan het in de zomer openstellen van speciale parkeerterreinen.
Ook worden de vaste bruggen over het kanaal Stolpen-Kolhorn aan nader onderzoek onderworpen. Uitkomst van de studie kan nieuwbouw tot gevolg hebben. Om een betere benutting van het Noordhollands Kanaal te bereiken wordt een studie uitgevoerd naar het al of niet in de vaart houden van de vlotbruggen en het pontveer Westeinde bij Anna Paulowna.
Voorts wordt de Stolperophaalbrug over twee jaar vervangen om het vrachtverkeer te verbeteren. Om de 'oversteekbaarheid' van het kanaal ter plaatse te verbeteren wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding. Deze studie zal echter pas in 2005 of 2006 worden uitgevoerd. In 2004 wordt begonnen met de aanleg van een parallelweg langs de N 248 voor wat betreft het wegdeel tussen N 245 en de N 249. Dit werk houdt eveneens verband met de verbetering van de Stolperophaalbrug.
De gemeente Wieringermeer gaat haar regionale bedrijventerrein uitbreiden. Voor de ontsluiting van zowel het bestaande als het nieuwe terrein wordt de bestaande N 248 over een lengte van circa 300 meter verlegd. Aan de zuidzijde wordt een rotonde aangelegd. Tevens wordt de betonnen brug over de Dolfijntocht vervangen door een duiker. Op het kruispunt van de N 248 met de N 240 wordt een rotonde aangelegd.
Het gedeelte van de N 242, tussen Heerhugowaard en Niedorper Verlaat, wordt omgelegd en ingericht als autoweg. De oude weg zal in de toekomst als parallelweg worden gebruikt. Hierna kan het gedeelte Roskamsluis-Smuigelweg als autoweg worden uitgevoerd.

(advertentie)
(advertentie)
Poll:
Roetveeg Pieten tijdens intocht Sinterklaas in Den Oever
Ja, het is een trend, dus waarom hier niet.
Nee, tradities dienen bewaard te blijven, daar hoort Zwarte Piet bij.
Maakt mij niet uit, zolang de kinderen het maar prima vinden.
  
Occasions
Toyota Auris TS Hybrid executive inklusief afleverkosten16
€ 16.445,-

Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Piet deHoog - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...