Keurmerk veilig ondernemen voor bedrijventerreinen Wieringen
Uitgegeven op 06-12-2007 om 13:44  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een feit voor bedrijventerrein Molenveld en het havengebonden industrieterrein Den Oever. Het certificaat wordt woensdag 12 december om 19.00 uur uitgereikt in het gemeentehuis te Hippolytushoef. Tevens zal dan het bijbehorende convenant worden ondertekend waarin de samenwerking wordt bekrachtigd. De partijen die meewerken aan het veilig maken van het bedrijventerrein zijn het ondernemersplatform Wieringen, de gemeente Wieringen, regiopolitie Noord-Holland Noord, de brandweer en MKB-Nederland. Het KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B) is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen.

Met ingang van oktober 2006 is de werkgroep ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Wieringen” van start gegaan. De werkgroep heeft na een collectieve ondernemersavond gezamenlijk gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor Molenveld en het Haventerrein. Het plan is mede gebaseerd op een enquête onder alle ondernemers, interviews met politie, gemeente en brandweer, aangevuld met cijfermatige informatie en schouwen op de bedrijventerreinen bij dag én bij nacht.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg.

Na het behalen van het certificaat zullen de maatregelen uit het veiligheidsplan gefaseerd worden toegepast op de terreinen. Te denken valt aan onder andere het stimuleren van aangiftebereidheid, veilig afschermen van materialen, houden van brandweeroefeningen, verbeterd toezicht en diverse preventieve maatregelen zoals mogelijk een camerabeveiligingssyteem.
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Aurora Bar 1977 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...