Nieuw planconcept Wieringerrandmeer heet Schorrenviarant
Uitgegeven op 12-06-2007 om 11:43  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Afgelopen Vrijdagavond is in het Vikingschip te Den Oever aan de inwoners van Wieringen en Wieringermeer het nieuwe planconcept voor het Wieringerrandmeer gepresenteerd. Het nieuwe plan heet Schorrenvariant en is de uitkomst van de zogenaamde Niedorp-sessies die in de maanden maart, april, mei en juni 2007 plaatsvonden.

Toekomst in de maak
Deelnemers aan de Niedorp-sessies waren deputaties van de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer en provinciale staten van de provincie Noord-Holland. De bijeenkomsten in Niedorp stonden onder leiding van de heer R.T.B. Visser, die de rol van onafhankelijk voorzitter vervulde. De Niedorp-sessies vonden plaats, omdat er bij de gemeenteraad van Wieringen enerzijds en de andere publieke partijen - de gemeenteraad van Wieringermeer en provinciale staten - anderzijds, een verschil in voorkeur bestond over het uit te voeren plan voor het Wieringerrandmeer. Waar de laatste partijen hun voorkeur hadden uitgesproken voor Plan Waterland als uitwerking van basisplan 2A zag de gemeenteraad van Wieringen veel meer in Plan 2A+.

Om tot een door alle betrokken partijen en dus breed gedragen planconcept te komen, werd besloten om in een beperkt aantal bijeenkomsten in Niedorp te onderzoeken of er een nieuwe planvariant zou kunnen worden ontwikkeld die aan de door alle betrokken partijen uitgesproken wensen tegemoet zou kunnen komen. Dit is in een viertal sessies gelukt. De "Schorrenvariant" voldoet aan de eisen en verwachtingen van alle partijen in het Niedorp-overleg en wordt door alle deelnemers aan de sessies gezien als een verbetering van eerdere planconcepten. Een win-win situatie dus voor alle betrokken partijen.

Na de afronding van de Niedorp-sessies is met de presentatie van dit nieuwe planconcept het woord aan de Stuurgroep, de beide gemeenteraden en de statencommissie ROG van de provincie Noord-Holland om zich over deze Schorrenvariant uit te spreken.

Het boekje "Uitkomst Niedorpsessies Planconcept Schorrenvariant" is te downloaden op www.wieringerrandmeer.nl
(advertentie)
(advertentie)
Slagerij Ottens
Occasions
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
Kaartje tijdens inhuldiging 1980 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...