Kerknieuws
Uitgegeven op 02-07-2020 om 07:33  |  link  |  bewaar  |  print

Kerkdiensten en activiteiten:

Zaterdag 4 juli:
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 19:00 u: pastoor Maciej *)

Zondag 5 juli:
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 9:30 u: pastoor Maciej *)
• Hippolytuskerk, Kerkplein 17 in Hippolytushoef - 10:00 u: Livestream kerkdienst via pgwieringen.nl met ds. E. Asscher
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 u: Sjoerd Folkertsma, viering H. Avondmaal
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 11:00 u: pastoor Maciej *)

Woensdag 8 juli:
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 10:00 u: pastoor Maciej *)

*) Voor de Rooms-katholieke diensten aanmelden via secretariaat@rkwieringermeer.nl.

Alle activiteiten in de Doopsgezinde kerk in Hippolytushoef zijn stopgezet.

In de verzorgingstehuizen het Noorderlicht en Kapellehof zijn geen avondoverdenkingen meer.


150 jaar Knipscheer-orgel (3)

HIPPOLYTUSHOEF - De aankomende restauratie en het 150-jarige bestaan van het monumentale Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk waren aanleiding om eens in de archieven van het jaar 1870 te duiken. De aanschaf van het orgel vergde een fikse financiële inverstering.

Fincanciële zaken in 1870
Het is precies 150 jaar geleden dat de notabelen en kerkvoogden het besluit namen om een orgel aan te schaffen voor de Hippolytuskerk. De totale aanschafkosten inclusief vracht en plaatsing werden begroot op ƒ 1700.

Om de waarde van zo'n bedrag in de 2e helft van de 19e eeuw in te schatten: een arbeider kon in die tijd ongeveer een gulden per dag verdienen, afhankelijk van het jaargetijde (het dagloon lag in de zomer altijd wat hoger dan in de winter). De predikant van de Hippolytuskerk ontving jaarlijks een traktement van ƒ 1075. Je zou dus kunnen concluderen dat die 1700 gulden die destijds nodig was voor de aanschaf van het orgel naar verhouding aardig vergelijkbaar is met de kleine ton die we nu, 150 jaar later, nodig hebben voor de restauratie! In het voorjaar van 1870 was er een commissie druk bezig met het inzamelen van geld, net zoals we nu, precies 150 jaar later daar ook weer mee bezig zijn...

De fondsenwerving verliep 150 jaar geleden door middel van inschrijving, een voor die tijd niet ongebruikelijke procedure. Iedereen die iets voor het orgel wilde geven kon het te schenken bedrag schriftelijk kenbaar maken. Omdat geld overmaken per giro nog niet mogelijk was, moest alles op een gegeven moment in contanten worden opgehaald. De geldophaler die daarmee uiteindelijk werd belast kon dus niet sjoemelen door stiekem iets in eigen zak te steken want door de inschrijvingen was bekend hoeveel er binnen moest komen!

Het kerkbestuur had meer mogelijkheden om inkomen te genereren. Het besluit tot aanschaf van het orgel wordt direct gevolgd met het besluit om 'bij iederen godsdienstoefening een derde zakje te laten rondgaan om in het onderhoud van het orgel te voorzien'.

Een andere inkomstenbron betrof het zgn. zitplaatsengeld. Als in november 1869 is besloten het traktement voor de predikant te verhogen, worden de meerkosten hiervan gedekt door de zitplaatsprijzen te verhogen. Voor een eigen zitplaats werd vanaf dat moment een huurprijs van ƒ 0,70 tot ƒ 1,25 per jaar in rekening gebracht, uiteraard afhankelijk van de plaats in de kerk.

Later zal uit de financiële jaarrekening blijken dat de kerkelijke gemeente er warmpjes bij zat. Het jaar 1870 werd afgesloten met een batig (!) saldo van ƒ 313,38.

De restauratie van het orgel is begroot op ruim € 96.000.
Elke bijdrage is zeer welkom op NL05 RABO 0370 4590 67 ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk o.v.v. Knipscheer-orgel.
Er zijn al meerdere giften binnengekomen. Rotary Wieringerland heeft een bedrag van € 1000 geschonken. Wieringer Nieuws verkoopt T-shirts, verkrijgbaar bij John van Mook. Van elk verkocht T-shirt gaat € 10 naar het retauratiefonds voor het orgel.

Kors Jan Snoeij, voorzitter Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, www.hippolytuskerk.nl.
Lege kerk

OOSTERLAND - Nu je tijdelijk, tot 1 september, niet in de Michaëlskerk te Oosterland aanwezig kunt zijn en ons huis noodgedwongen 'leeg' is, willen wij dat vullen. Niet in Oosterland, dat kan nog even niet, maar digitaal.

Al het moois dat Oosterland de afgelopen decennia omhoogbracht, halen we juist in deze onwerkelijke tijd naar voren. Iedere vrijdag verschijnt daarom op de website, Facebook en Instagram een update in 'het lege huis'. Dat wordt de komende tijd gevuld met afwisselend een gedicht, muziekstuk, orgelwerk, kleurig kunstwerk, vrolijk refrein, video of inspirerende herinnering aan Oosterland.Dat alles in de hoop dat we dat in nieuwe tijden weer kunnen beleven en delen op www.zininoosterland.nl. Samen, het liefste met jou.

Veel gezondheid en een hartelijke groet,
De samenwerkende stichtingen achter Zin in Oosterland,
Culturele Kring Wieringen en Oecumenisch Centrum Michaëlskerk.


Samen kerk, biddend verbonden

De Rooms-katholieke parochie is alleen per mail of telefonisch te bereiken via 0227-601255 (dan hoort u een antwoordapparaat) of secretariaat@rkwieringermeer.nl.
Als u behoefte heeft aan contact met de pastor, graag melden via het secretariaat.
Wel is er een mogelijkheid om de Maria kapel in Middenmeer te bezoeken. Deze is alle dagen open van 9:00-17:00 uur.
De kerk in Wieringerwerf is open voor stil gebed op zaterdag en zondag van 14:00-16:00 uur.

Betreden van de kerk met in achtneming van de landelijke corona regels.


Kosteloze geestelijke hulp, ook voor vragen rond Corona

De ontwikkeling rond het Corona-virus geeft aanleiding tot veel ongerustheid en zorg. Met name bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland (CvL) biedt geestelijke hulp bij vragen op dit vlak. Voor inwoners van 50 jaar en ouder worden de kosten hierbij vaak vergoed vanuit landelijke subsidie. Het centrum en de geestelijk verzorgers zijn nu nog beter bereikbaar via een geheel vernieuwde website.

Het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland is beschikbaar voor inwoners van de Kop van Noord-Holland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met een van de geestelijke verzorgers.Een luisterend oor
Sinds 2019 is er een landelijke subsidie voor geestelijke hulpverlening. Hiermee kan het CvL nu in veel gevallen de hulpverlening vergoeden. Pauline van Zaalen, geestelijk verzorger bij het CvL: "Veel mensen leven met vragen, maar in het dagelijks leven is niet altijd voldoende aandacht voor zingeving. Het is een belangrijke ontwikkeling dat geestelijke verzorging voor mensen thuis beschikbaar komt. Mensen blijven langer thuis wonen. Zeker door het onheilspellende Coronavirus weten mensen vaak niet tot wie zij zich kunnen wenden met een levensvraag."

Het CvL bestaat in Noord-Holland reeds tien jaar en beantwoordt jaarlijks honderden telefoontjes. Hulpvragen komen binnen van de hulpvrager zelf, maar ook van naasten of doorverwijzende zorgverleners. Pauline: "De vragen kunnen heel specifiek zijn. Bijvoorbeeld: 'Ik heb borstkanker. Wil ik mij nog laten behandelen?' Of: 'Ik heb een diagnose gekregen en ben bang voor de dood'. Of: 'Mijn zoon is overleden. Hoe vind ik hier een weg in?' Ik bied iedereen een luisterend oor, ongeacht wat de levensvraag is."
(advertentie)
Actueel...
05-08-2020 Wieringer Dangsers nemen deel aan een virtuele Europeade
05-08-2020 Jubilaris 'Oost Wieringen' zeer verrast
05-08-2020 Gemeente werkt aan een monumentenlijst
04-08-2020 Vier waterhozen op dezelfde foto, uniek
04-08-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
04-08-2020 De Kasteleen bedankt iedereen voor een geslaagde Kermis
04-08-2020 Erehaag voor overleden bekende in coronacrisis
04-08-2020 Wieringers in het buitenland
03-08-2020 Haak- en Breicafé blijft voorlopig gesloten
03-08-2020 Blauwalg in het Amstelmeer geconstateerd
03-08-2020 Katrien en Karel: een terughoudend tweetal
03-08-2020 Ondernemers bedankt, jullie hebben je nek uitgestoken voor ons!
02-08-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
02-08-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
02-08-2020 Wielrenner zwaargewond bij ongeluk Kleitelweg
02-08-2020 Overlijdensbericht de heer Smit
02-08-2020 Gezellig Kermis vieren maar net even anders
01-08-2020 NL leert door
01-08-2020 Felle brand bij Wit-Flowerbulbs in de Moerbeek
01-08-2020 VZV bereidt zich voor op het nieuwe handbalseizoen
31-07-2020 De Cultuurschuur gaat weer open
31-07-2020 Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform
31-07-2020 Inhoutgevers
31-07-2020 Wieringers in het buitenland
31-07-2020 Win een gratis mini-vakantie aan de voormalige Zuiderzee!
31-07-2020 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
31-07-2020 Dankbetuiging de heer Toon Lont
31-07-2020 Regenboog rozen om je huis op te fleuren
31-07-2020 Iedereen is van harte welkom, graag even reserveren om teleurstelling te voorkomen
30-07-2020 Werkplaats en ontmoetingsruimte
(advertentie)
Poll:
De Wieringer Kermis
Ging door , daarvoor hulde aan de organisatie.
Had voor mij niet gehoeven.
  
Occasions
Te koop Nissan micra 1.2 acenta, 1e eigenaar
€ 4.250,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Camping op Lutjestrand, Westerland - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...