Regionaal bedrijfsleven en VNO NCW nemen afstand van aanpak RES
Uitgegeven op 26-03-2020 om 13:21  |  link  |  bewaar  |  print

NOORD - HOLLAND NOORD - Een collectief van organisaties schrijft in een brandbrief haar ongenoegen over het huidige proces rondom de totstandkoming van een Regionale Energie Strategie (RES) in Noord-Holland Noord. "In onze ogen creëert de RES zijn eigen maatschappelijke weerstand", stellen de briefschrijvers. In de brief wordt ook een alternatieve aanpak beschreven.

Het Economisch Forum bestaat uit het verenigd bedrijfsleven van Noord-Holland Noord, onderschrijft het belang van de energietransitie, maar zien gemiste kansen in het huidige proces om tot breed gedragen oplossingen te komen. LTO Noord regio West behoort hier niet bij, zij steunt de huidige RES-aanpak.

Zorgen
Friso de Zeeuw, voorzitter van het Economisch Forum, geeft duidelijk aan dat hij zich namens het collectief zorgen maakt over het draagvlak. "Wij hebben waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle deelnemers in de RES. Wij menen echter dat de huidige opzet en uitwerking onvoldoende draagvlak heeft en kansen onbenut laat. Onze zorgen richten zich zowel op het proces als op de inhoud."

Bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten konden inwoners en ondernemers inspreken over de mogelijke scenario's van de energietransitie. Hans Huibers, lid van het DB van het Economisch Forum en voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep zegt daarover: "In onze ogen heeft onvoldoende participatie plaatsgevonden tijdens de inspraakbijeenkomsten en 'ateliers'. Wij concluderen hieruit dat er te weinig draagvlak is."

"Wij hebben gehoord dat ideeën voor besparingen en alternatieve oplossingen voor energieopwekking niet binnen de al geformuleerde scenario's pasten. Het doel van deze RES lijkt daarmee de zoekvraag naar locaties voor wind- en zonne-energie. Dit creëert onnodige weerstand bij al die partijen die grote bezwaren tegen nog meer windmolens of grote zonneweides hebben", aldus Huibers.

Alternatieve oplossingen
Het collectief is van mening dat het alleen hebben van commentaar niet constructief bijdraagt aan de oplossing voor de energietransitie. Zij komen daarom met een alternatieve aanpak.
• Bredere aanpak: het gaat niet alleen om zon en wind op land, maar ook om besparing, inzet van nieuwe technieken, meer benutting van het water en daken, etc.
• Transparante aanpak: maak duidelijk wie op welk moment aan zet is, wie voor welk besluit wanneer verantwoordelijk én aanspreekbaar is.
• Pragmatische aanpak: begin de eerstkomende 5 jaar met volle inzet op die onderwerpen waar een breed draagvlak voor lijkt te bestaan: zon op dak, wind op industrieterreinen, zon en wind langs geselecteerde grote infrastructuur etc. Het zal veel inspanning vergen om dat te realiseren.
• Flexibele aanpak: pas doelstellingen en maatregelen telkens aan op basis van nieuwe inzichten en nieuwe technieken. Investeer met volle kracht in die nieuwe technieken.
• Uitnodigende aanpak: ga met betrokkenen (buurten, bedrijfsterreinen, landbouwers en bedrijven) om tafel om concrete deals te sluiten, waarbij lusten en lasten eerlijk verdeeld zijn. Het werken met inspraakavonden en ateliers met veel deskundigen is meestal niet effectief.
• Een aanpak die de tijd neemt die nodig is om die andere benadering vorm en inhoud te geven.

Afwijkend proces
Het collectief erkent dat er mogelijk wordt afgestapt van de landelijke RES-richtlijnen. "Dan is dat maar zo. Provincie en gemeenten kunnen zelfbewust terugkoppelen dat op basis van de discussies in de regio een andere aanpak gewenst is."
Zij beschrijven tot slot een scenario waarbij op papier wordt voldaan aan de doelstellingen, maar waar in de praktijk nauwelijks voortgang wordt geboekt. "En dat is zonde van ieder zijn tijd."
(advertentie)
Actueel...
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
10-07-2020 Weekend agenda
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 CliĆ«ntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
09-07-2020 Collecte Hersenstichting verbreekt record
09-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
09-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
09-07-2020 Ruim helft Nederlanders meer moeite met vaste lasten
09-07-2020 Kerknieuws
09-07-2020 Ook de dorpskermis wordt moeilijk uitvoerbaar, kan helaas niet met de opgelegde regels
09-07-2020 Foto van het weekend
08-07-2020 IJssalon Vidaro, nieuw in Hippolytushoef
08-07-2020 Kras op de auto, fietser rijdt door
08-07-2020 Ingezonden artikel
(advertentie)
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Folklore eind jaren vijftig - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...