Principeverzoek bouwplan De Maaier Wieringerwerf
Uitgegeven op 17-10-2019 om 21:52  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGERWERF Op de plek van het voormalig restaurant café De Maaier is ruimte om te bouwen. Kern van het voorstel De eigenaar van voormalig café-restaurant 'De Maaier' in Wieringerwerf is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een plan voor een nieuwe invulling van het perceel.

Er is nu een acceptabel plan waarvoor een besluit op het principeverzoek wordt gevraagd. Dat kan door in te stemmen met het advies van het Bouwberaad en daarmee onder voorwaarden in te stemmen met het ingediende plan. Adviesbesluit Het college van burgemeester en wethouders besluit: in te stemmen met het advies van het Bouwberaad over de herinvulling van ‘De Maaier’ in Wieringerwerf en daarmee onder voorwaarden in te stemmen het ingediende principeverzoek.

‘De Maaier’ is een voormalige horecavoorziening aan de Terpstraat 1 in Wieringerwerf. Sinds begin 2018 staat dit pand leeg. De eigenaren hebben zich bij de gemeente gemeld met een initiatief voor de herontwikkeling van deze locatie. In een intensief traject is Hollands Kroon met de initiatiefnemer, aan de hand van het kavelpaspoort, tot een plan gekomen, dat binnen de projectgroep ‘Herstructurering Wieringerwerf’ op voldoende draagvlak kan rekenen. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daar kan echter aan gewerkt worden om tot een inpassing te komen.

De meest in het oog springende afwijking van het bestemmingsplan is de bouwhoogte. Op de begane grond is ruimte voor een commerciële invulling en voor een gebouwde parkeeroplossing. Het plan zet daarnaast in op nieuwbouw van 13 appartementen verdeeld over drie verdiepingen, waarmee een gebouw met vier lagen ontstaat. Bouwberaad Het plan is in het Bouwberaad behandeld en het advies vanuit het Bouwberaad is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. Het bouwberaad heeft voorwaarden verbonden aan de instemming met het plan. Omdat er sprake is van een plan met een grote invloed op de omgeving en omdat het een belangrijke bijdrage levert aan de herstructurering van Wieringerwerf is het gewenst om een collegebesluit op het principeverzoek te nemen. Voorwaarden De voorwaarden die aan de instemming zijn verbonden luiden samengevat als volgt:
• De situering van het gebouw: nieuwbouw moet achter de voorgevelrooilijn van de rijwoningen aan de Professor Granpré Molièrestraat staan.
• De 4e bouwlaag ligt terug ten opzichte van de overige bouwlagen en is in uitstraling ondergeschikt aan de overige bouwlagen.
• De entree van het gebouw is gemarkeerd, maar domineert niet het gevelbeeld (mag niet uitsteken).
• Er wordt een genuanceerde baksteen in een warme kleurstelling toegepast.
• De parkeernorm voor dit plan is 1,4 auto’s per wooneenheid.
(advertentie)
(advertentie)
Uw warme bakker!
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Cinema de Haan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...