P10 vraagt aandacht voor plattelandslandsgemeenten
Uitgegeven op 17-09-2019 om 18:08  |  link  |  bewaar  |  print

De P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van de grote plattelandslandsgemeenten

In zijn Troonrede kondigt Koning Willem Alexander aan dat in heel Nederland regionale plannen tot uitvoering komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. De P10 is groot voorstander van regionale plannen, maar constateert dat de leefbaarheid in haar regio ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten.

Maatwerk oplossingen voor de grote plattelandsgemeenten zijn nodig. Daarom vragen de twintig grote plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, aandacht voor de tekorten waar ook zij mee kampen. Deze tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid tot de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland.

Tekorten sociaal domein lopen op
Het uitgestrekte platteland heeft het minst kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Veel plattelandsgebieden hebben te maken met vergrijzing, relatief weinig economische activiteiten en in verhouding hoge uitgaven in het sociaal domein.
Specifiek voor de P10-gemeenten, waaronder Hollands Kroon, geldt dat nadeel wordt ondervonden door de uitgestrektheid en de lage bevolkingsdichtheid van de plattelandsgemeenten. Het platteland heeft daarnaast een sterke aantrekkingskracht op zorgboerderijen en jeugdzorginstellingen. "Ook wij zien de tekorten in het sociaal domein oplopen, vooral op het terrein van de jeugdzorg en de WMO", aldus P10-voorzitter en burgemeester Ellen van Selm.

Druk op de begroting
Dit leidt tot een enorme druk op de begroting, waardoor ook in de P10-gemeenten de voorzieningen onder druk staan om de begroting sluitend te kunnen maken. Zaken als het sluiten van voorzieningen en het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte liggen immers op het bordje van de lokale politiek. Maatregelen die extra hard aankomen, omdat in kleine dorpskernen het voorzieningenniveau al ernstig verslechterd is. Voor de komende jaren is het de grote vraag hoe we de dorpen leefbaar houden. Bereikbare voorzieningen zijn hiervoor broodnodig.

Sociaal investeringsfonds met aandacht voor het platteland
Voor de veranderingen in de zorg, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de klimaatagenda is het platteland broodnodig. Het kan hier echter alleen een bijdrage aan leveren in samenwerking met stedelijke gemeenten, andere overheden en het maatschappelijk middenveld. Een sociaal investeringsfonds met een agenda voor het platteland is wenselijk. Deze agenda voor het platteland kan aandacht schenken aan het ondersteunen van lokale initiatieven uit de samenleving, die noodzakelijk zijn om het platteland leefbaar te houden.

P10
De P10 is het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten. Inmiddels zijn 20 gemeenten, waaronder Hollands Kroon, uit verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties. De P10 heeft een strategische agenda waarin de positie van het platteland in het oplossen van de vraagstukken van Nederland wordt uitgewerkt. Een aantrekkelijk en vitaal platteland is van belang voor de duurzame toekomst van geheel Nederland.
Meer informatie op www.p-10.nl.
(advertentie)
Actueel...
17-10-2019 Principeverzoek bouwplan De Maaier Wieringerwerf
17-10-2019 Gemeente investeert in reconstructie en renovatie haven Den Oever
17-10-2019 Zwembaden Hollands Kroon in handen gebruikers
17-10-2019 Kwaliteit busvervoer scoort goed
17-10-2019 Afronding cascobouw boomkorkotter BM-100
17-10-2019 Alcoholgebruik onder jongvolwassenen neemt af
17-10-2019 Informatieavond ontwikkeling centrumgebied Breezand
17-10-2019 Reisje van de Wieringer Activiteitenvereniging
17-10-2019 Activiteiten in de herfstvakantie in Petten
17-10-2019 Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers
17-10-2019 Muziekvereniging Wieringerwaard zoekt oud-leden
17-10-2019 9 november kleding inzamelen Rotaryclub Wieringerland
17-10-2019 Op Wieringernieuws ook veel ruimte voor columns, kom maar op met uw verhaal
16-10-2019 Vrijetijdssector werkt samen tegen krapte op arbeidsmarkt
16-10-2019 Wieringer Vrouwen op stap in Dokkum
16-10-2019 Verhuisbericht
16-10-2019 Halloween Herfstvakantie in Kasteel Radboud
16-10-2019 Schilderworkshop voor kinderen
16-10-2019 Uitslagen
16-10-2019 Bladkorven
16-10-2019 VZV Beachhandball uitverkoren voor de Championscup in Catania SiciliĆ«
16-10-2019 Aanrijding hoek Koningsweg en Poelweg, dader rijdt door
16-10-2019 Vrij biljarten
16-10-2019 Wieringers Willen Wel
16-10-2019 I.M. Geertje Kooi-Aalders
16-10-2019 Gemeente Hollands Kroon heft relatief lage toeristenbelasting
15-10-2019 Strikken & stropers
15-10-2019 Topadvocaat Willem Anker in Vikingschip
15-10-2019 Tijdelijke stop ondersteuning mantelzorgers Hollands Kroon
15-10-2019 Start bouw Havenzicht, vandaag ging de eerste schep de grond in
(advertentie)
Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Pieter Klein - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...