Provincie verruimt mogelijkheden voor strandpaviljoens
Uitgegeven op 11-05-2006 om 12:02  |  link  |  bewaar  |  print

HAARLEM - De provincie Noord-Holland wil langs delen van de kust de mogelijkheden voor tijdelijke bebouwing op het strand verruimen. Gedeputeerde Staten zijn op 9 mei akkoord gegaan met een voorstel voor een locatiebeleid voor jaarrondpaviljoens, nieuwe seizoenspaviljoens, strandslaaphuisjes en verkleedhokjes. Dit voorstel zal nu voor advies worden voorgelegd aan de kustgemeenten, de Provinciale Planologische Commissie en het Provinciaal Overlegorgaan Kust.

De provincie heeft voor dit locatiebeleid de Noord-Hollandse stranden verdeeld in zones. Op iedere zone zal ťťn van de drie nieuwe beleidslijnen voor seizoensgebonden strandbebouwing en jaarrondpaviljoens van toepassing zijn, namelijk:

Ja, mits: gemeenten krijgen de ruimte om in deze zones onder bepaalde voorwaarden enkele jaarrondpaviljoens en enige nieuwe seizoensgebonden bebouwing toe te staan, bijvoorbeeld ter hoogte van De Koog op Texel, Callantsoog, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Wijk aan Zee, IJmuiden en Zandvoort. Dit beleid is van toepassing op circa 12 km strand. Bij voorwaarden moet men denken aan verplaatsbare en demontabele gebouwen, geen recht op bescherming of strandsuppletie, geen aantasting van milieubeschermingszones, etc.

Nee, tenzij: in deze zones geldt vooralsnog een terughoudend provinciaal beleid, maar met lokaal maatwerk kunnen hier enkele nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Zo moeten hier de effecten op natuurlijke waarden, milieubeschermingsgebieden en bereikbaarheid worden beoordeeld. Dit beleid geldt bijvoorbeeld voor delen van de kop van Noord-Holland en kleine overgangsgebieden tussen zones. Dit beleid is van toepassing op circa 42 km strand.

Nee: in deze zones is bouwen uitgesloten, bijvoorbeeld tussen Egmond en Bergen en op de zuidpunt van Texel. Dit beleid is van toepassing op circa 40 km strand.

Met deze zonering en bijbehorende beleidslijnen meent Ton Hooijmaijers, gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie, aan de wensen van zoveel mogelijk belanghebbenden tegemoet te komen. ďStrand en duinen dienen niet alleen voor recreatie en ondernemerschap maar zeker ook voor droge voeten en flora en fauna. In de beleidsvoorstellen zijn deze zaken tegen elkaar afgewogen in goed overleg met alle partijen.Ē

Bij een positief advies van de kustgemeenten, het Provinciaal Overlegorgaan Kust en de Provinciale Planologische Commissie, zullen Gedeputeerde Staten definitief besluiten of de streekplannen worden aangepast aan de nieuwe zonering. Naar verwachting is de streekplanherziening klaar in het voorjaar van 2007. De kustgemeenten kunnen dan vervolgens dit nieuwe beleid vertalen in hun bestemmingsplannen. Zo nemen de gemeenten bijvoorbeeld zelf een besluit over het daadwerkelijk verruimen van de mogelijkheden op hun stranden, exacte locaties en aantallen paviljoens of strandhuisjes.
(advertentie)
Actueel...
19-06-2019 Dreigende lucht boven Oude Zeug
19-06-2019 Tekst bij een foto uit de Wieringer Historie, tips zijn altijd welkom
19-06-2019 Win vier passe-partouts voor Tour de Soes
19-06-2019 (Zomer) cursus fijnschilderen
19-06-2019 Middenmeer krijgt nieuw sport- en recreatieveld
19-06-2019 Tennisclub de Maaier ontvangt € 1.000 van VriendenLoterij
19-06-2019 Windsurfweken op het Amstelmeer
19-06-2019 Open dag in Eendenkooi 't Zand
19-06-2019 150 jaar stoomgemaal Medemblik
19-06-2019 Nandy zoekt pleeggezinnen
19-06-2019 Monti: leuke hond met kleine gebruiksaanwijzing
19-06-2019 Uitslagen
19-06-2019 Tips om inbraak tijdens je vakantie te voorkomen
19-06-2019 Match!
19-06-2019 Mook en Bakker zoekt leerling installatiemonteur
18-06-2019 Beachvolleybal
18-06-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
18-06-2019 Ondertussen in de Bijlstraat
18-06-2019 Mooi slot VZV jeugdweekend
18-06-2019 KNRM Den Oever sleept lege Melanie van het wad
18-06-2019 Ada optimistisch na training in open water, dit weekend zwemt zij met Maarten van der Weijden mee
18-06-2019 Bregje Bos van GV DOS Districskampioen
18-06-2019 Tent op de Haven uitgebreid met Bloementent, Marno Kerdijk verzorgt de muziek
17-06-2019 Taalmaatjes gezocht
17-06-2019 Bollenboeren graven onderbroeken op
17-06-2019 Kindertheater 'De On-ontdekking van de Zuidpool'
17-06-2019 Omring zoekt nieuwe leden Cliëntenraad Thuiszorg
17-06-2019 Bonkte Hongd Loop
17-06-2019 Inschrijving Burendag van start
17-06-2019 Vanaf 24 juni langdurig hinder op de Afsluitdijk
(advertentie)
Occasions
Hyundai I10 1.1 5drs
€ 3.745,-

Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Wieringer historie:
Cinema de Haan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...