Provincie verruimt mogelijkheden voor strandpaviljoens
Uitgegeven op 11-05-2006 om 12:02  |  link  |  bewaar  |  print

HAARLEM - De provincie Noord-Holland wil langs delen van de kust de mogelijkheden voor tijdelijke bebouwing op het strand verruimen. Gedeputeerde Staten zijn op 9 mei akkoord gegaan met een voorstel voor een locatiebeleid voor jaarrondpaviljoens, nieuwe seizoenspaviljoens, strandslaaphuisjes en verkleedhokjes. Dit voorstel zal nu voor advies worden voorgelegd aan de kustgemeenten, de Provinciale Planologische Commissie en het Provinciaal Overlegorgaan Kust.

De provincie heeft voor dit locatiebeleid de Noord-Hollandse stranden verdeeld in zones. Op iedere zone zal één van de drie nieuwe beleidslijnen voor seizoensgebonden strandbebouwing en jaarrondpaviljoens van toepassing zijn, namelijk:

Ja, mits: gemeenten krijgen de ruimte om in deze zones onder bepaalde voorwaarden enkele jaarrondpaviljoens en enige nieuwe seizoensgebonden bebouwing toe te staan, bijvoorbeeld ter hoogte van De Koog op Texel, Callantsoog, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Wijk aan Zee, IJmuiden en Zandvoort. Dit beleid is van toepassing op circa 12 km strand. Bij voorwaarden moet men denken aan verplaatsbare en demontabele gebouwen, geen recht op bescherming of strandsuppletie, geen aantasting van milieubeschermingszones, etc.

Nee, tenzij: in deze zones geldt vooralsnog een terughoudend provinciaal beleid, maar met lokaal maatwerk kunnen hier enkele nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Zo moeten hier de effecten op natuurlijke waarden, milieubeschermingsgebieden en bereikbaarheid worden beoordeeld. Dit beleid geldt bijvoorbeeld voor delen van de kop van Noord-Holland en kleine overgangsgebieden tussen zones. Dit beleid is van toepassing op circa 42 km strand.

Nee: in deze zones is bouwen uitgesloten, bijvoorbeeld tussen Egmond en Bergen en op de zuidpunt van Texel. Dit beleid is van toepassing op circa 40 km strand.

Met deze zonering en bijbehorende beleidslijnen meent Ton Hooijmaijers, gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie, aan de wensen van zoveel mogelijk belanghebbenden tegemoet te komen. “Strand en duinen dienen niet alleen voor recreatie en ondernemerschap maar zeker ook voor droge voeten en flora en fauna. In de beleidsvoorstellen zijn deze zaken tegen elkaar afgewogen in goed overleg met alle partijen.”

Bij een positief advies van de kustgemeenten, het Provinciaal Overlegorgaan Kust en de Provinciale Planologische Commissie, zullen Gedeputeerde Staten definitief besluiten of de streekplannen worden aangepast aan de nieuwe zonering. Naar verwachting is de streekplanherziening klaar in het voorjaar van 2007. De kustgemeenten kunnen dan vervolgens dit nieuwe beleid vertalen in hun bestemmingsplannen. Zo nemen de gemeenten bijvoorbeeld zelf een besluit over het daadwerkelijk verruimen van de mogelijkheden op hun stranden, exacte locaties en aantallen paviljoens of strandhuisjes.
(advertentie)
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Poll:
Mooiste feest op Wieringen is...
De Flora en Visserijdagen
Wieringer Kermis
Dorpsfeest Westerland
Hippo Feesten
Halloween
Koningsdag
Ik blijf thuis
Ander feestje
  
Occasions
Te koop Mitsubishi Lancer Stationwagen 1.6 Sport
€ ,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
R.K. Kerk in Hippolytushoef - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...