Exposities en musea
Uitgegeven op 14-07-2018 om 10:52  |  link  |  bewaar  |  printdagelijks

Afsluitdijk Wadden Center

KORNWERDERZAND - In het Afsluitdijk Wadden Center bevindt zich een interactieve beleefexpositie. Hoofdthema is het (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Wil je met droge voeten het wad ervaren? Ontdek het in de expositie.Je baant je een pad door stormen uit het verleden naar de oplossingen van nu. De huidige en toekomstige werkzaamheden aan de dijk kunnen hier op de voet gevolgd worden. Ook kun je inspiratie opdoen voor een bezoek in de regio. Voor kinderen is er een speeltafel, een tekentafel en een 'vismigratie knikkertafel'.

Het Afsluitdijk Wadden Center, Afsluitdijk 1c, 8752 TP Kornwerderzand, is geopend van 10:00-18:00 uur.
De expositie is gratis toegankelijk. Meer informatie op afsluitdijkwaddencenter.nl en Facebook.dagelijks, behalve maandag

Bakkerijmuseum 'De oude bakkerij'

MEDEMBLIK - De collectie van het Bakkerijmuseum 'De oude bakkerij' omvat het erfgoed dat uit het vak van de Nederlandse en Westfriese brood- en banketbakkerij bewaard is gebleven en voornamelijk over de periode 1800-1960.

Het behoud van deze collecties is niet alleen het behoud van kennis over het bakkersvak, maar ook het behoud van kennis over het sociaal-economische leven uit het verleden, dat aan de hand van de objecten wordt beschreven en verklaard. Bijvoorbeeld aan de hand van het leven van een katholieke bakker in een protestants dorp kan het begrip 'verzuiling' worden verklaard, of een licht worden geworpen op feesten en gebruiken.De cultuurhistorische waarde wordt vooral bepaald door het specialisme van de verzameling, door zijn omvang en volledigheid. Het Bakkerijmuseum heeft veel voorwerpen die uniek zijn en van grote waarde zijn bezien vanuit het erfgoed van de bakkerijsector.
In het algemeen omvat de collectie vormen, gereedschappen, machines, interieurinrichtingen, informatiedragers, verpakkingen. De collectie in de bibliotheek van het museum omvat recepten-, leer- en handboeken, vaktijdschriften en documenten.

Themaweken
Het Bakkerijmuseum begint iets nieuws: 8 achtereenvolgende themaweken. Tijdens deze weken ontsluit het museum zijn schatkamer met informatie over steeds 1 onderwerp. Er zal speciaal aandacht aan deze onderwerpen besteed worden met activiteiten, achtergrond informatie en leuke acties. Zo wordt steeds een onderdeel van de Hollandse bakkerijgeschiedenis in het zonnetje gezet.

Er wordt gestart met de Bakfietsweek waarin transportmiddelen centraal staan. Tijdens Hemelvaartsdag en het Truckfestival zijn de mooiste gerestaureerde exemplaren te bewonderen. En dus ook de hele week erna.

Daarna volgen 3 weken waarin de drie beroemdste Hollandse koeken centraal staan: StroopWafelweek, Gevuldekoekenweek en Speculaasweek.
Hierna komen drie beroemde Hollandse chocolademerken aan bod met de Ringersweek, de Drosteweek en de van Houtenweek.

Omdat het dan al weer bijna zomervakantie is sluit de reeks af met de IJsweek. Daarin zal de feestelijke 'opstart' van de IJsmachine plaatsvinden en uiteraard veel zeldzame objecten en voorwerpen die het verhaal rondom IJs illustreren.

Het Bakkerijmuseum 'De oude bakkerij' is te vinden aan de Nieuwstraat 8 in Medemblik. Het museum is van dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur geopend. In de schoolvakanties de hele week.
De toegang is € 6,50 voor volwassenen en € 4,50 voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.zaterdag en zondag

Vaarwel Zuiderzee, Welkom Wieringermeer

AARTSWOUD - In het jaar dat het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet van kracht werd, is er in de kerk van Aartswoud aan de Schoolstraat 45 een tentoonstelling te zien over het ontstaan en de ontwikkeling van de Wieringermeer, en dan met name over de beginperiode van onze eerste Zuiderzeepolder.

Het Zuiderzeeproject is het bekendste en grootste inpolderingproject ter wereld. Onder leiding van ir. Cornelis Lely werd de onstuimige Zuiderzee uiteindelijk getemd.
Het land werd gewonnen uit het water. De Afsluitdijk gaf veiligheid, het nieuwe vruchtbare land ontelbare mogelijkheden. Maar hoe kwamen de plannen voor de drooglegging tot stand, hoe werd de inrichting van het land ter hand genomen, wie mochten er gaan wonen en hoe heeft de samenleving zich ontwikkeld?Met platen, foto's, tekst, maquettes en attributen tracht de Culturele Werkgroep Aartswoud zich een beeld te vormen van de ontwikkeling van de Wieringermeer, maar ook van de ontwikkeling van de Wieringermeer toen het in 1945 door de terugtrekkende bezetter weer onder water werd gezet.

De zomertentoonstelling is tot en met 26 augustus elk weekend van 14:00 tot 17:00 uur te bezichtigen.
De entree is € 1,50, kinderen tot 12 jaar gratis.
Bezoekers van de tentoonstelling kunnen ook de 16e eeuwse toren beklimmen om van het mooie uitzicht over de Wieringermeer te kunnen genieten.
Meer info: www.zomertentoonstellingaartswoud.nl.

Wij publiceerden eerder een reeks artikelen over 100 jaar Zuiderzeewet:
Van Zuiderzee naar (IJssel) Meer
Plan-Lely
De Zuiderzeewet en de Zuiderzeewerken
Uitvoering van de Zuiderzeewerken
De regio van IJsselmeer verandert
Perspectief: betekenis voor Nederland en de wereld
Eibert den Herder: Fervent tegenstander van de Zuiderzeewetwoensdag t/m zondag

Kasteel Radboud

MEDEMBLIK - In kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, is een uniek museum gevestigd, gewijd aan het dagelijks leven in de Middeleeuwen. Aan de hand van een aantal thema's wordt de bezoeker op speelse en informatieve wijze bekend gemaakt met het leven van de Middeleeuwse mens; hoe men woonde, wat men at, hoe men zich kleedde etc.

Tijdens uw bezoek kunt u gebruik maken van rrn audiotour, waarin Floris V en zijn vrouw Beatrijs zelf u meenemen door 'hun' kasteel. Zij vertellen u alles over de geschiedenis van kasteel Radboud en de monumentale ruimtes in het kasteel. Daarnaast maken zij u attent op bijzondere details en vermaken u met grappige anekdotes over het leven van weleer. Een informatieve tour waarmee u uw bezoek nog meer de moeite waard wordt!Speciaal voor kinderen is een pelgrimsspeurtocht ontwikkeld. Voorzien van een pelgrimstas gaan zij op pad, en voeren allerlei opdrachten uit of beantwoorden de vragen van de speurtocht. Dat leidt uiteindelijk tot het vinden van de code voor de schatkist en een welverdiende beloning.

Kasteel Radboud is van woensdag t/m zondag geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Toegangsprijs vanaf 13 jaar € 7,00, kinderen € 4,50.woensdag t/m zondag

Verborgen Erfgoed

STROE - In het uutlid van Eilandmuseum Jan Lont vormen vitrines een prachtig decor van de expositie 'Verborgen Erfgoed': voorwerpen voor het merendeel uit eigen depot afkomstig, dus niet zichtbaar voor het publieke oog. Per vitrine gerubriceerd en mooi geëtaleerd tonen ze gebruiksvoorwerpen van velerlei snit uit voorbije tot lang vervlogen tijden. In de ontvangstruimte zijn de vitrines gevuld met onder andere poppen en ander kinderspeelgoed.


Het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont aan de Stroeërweg 39, 1777 NE Hippolytushoef, is tot 1 november op woensdag t/m zondag geopend van 13:00-17:00 uur.
Van 1 november tot april zijn de openingstijden op zaterdag en zondag van 14:00-16:00 uur.
De entree is € 4,00 voor bezoekers vanf 13 jaar, inclusief een kopje koffie, thee of limonade.
woensdag, zaterdag en zondag

Viking Informatiecentrum

DEN OEVER - In het Informatiecentrum Vikingen op Wieringen worden de verhalen achter opzienbarende vondsten verteld aan de hand van veelal originele voorwerpen uit de Vikingtijd.

De Zilverschat van Westerklief
In het voorjaar van 850 na Chr. vertrouwde iemand zijn kostbare bezittingen tijdelijk toe aan de Wieringer bodem. In de zomer van
1996 vond men de zilverschat van Westerklief.
Enkele jaren daarna werden er in de omgeving nog twee zilverschatten gevonden. De zilverschatten zijn in vele opzichten uniek voor Nederland. Archeologen en historici stelden vast dat de bezitters van de zilverschatten Vikingen waren, die in de tweede helft van de 9e eeuw na Chr. Op Wieringen verbleven.

Tentoonstelling Friezen en Vikingen op Wieringen
In de tentoonstellingsruimte is een permanente tentoonstelling ingericht waarbij de beide vikingschatten van Westerklief centraal staan. Verder worden de verhalen achter de opzienbarende vondsten verteld aan de hand van veelal originele voorwerpen uit de Vikingtijd (ca. 800-1100 na Christus):
• de originele zilverschat van Westerklief uit de jaren 1999 en 2001
• een replica van de eerste zilverschat (het origineel ligt in het Museum van Oudheidkunde te Leiden)
• zilver in de economie van de Vikingtijd
• Wieringen als handelslokatie op de reizen van en naar Dorestad, Denemarken en Engeland
• Handelsproducten van Vikingen en Franken
• Wapens van Vikingen, Franken en Friezen
• Een schaalmodel (5 meter lang) van een van de Skuldevschepen van Roskilde (foto)

Verder is er informatie over het ontstaan van Wieringen in de voorlaatste ijstijd en diverse fossielen uit die tijd.

Informatiecentrum Vikingen op Wieringen is te vinden aan de Havenweg 1 in Den Oever (tel. 0227 510467), e-mail: info@vikingen.nl, website: www.vikingen.nl.

Openingstijden:
Het Informatiecentrum is vanaf 1 mei t/m 30 september iedere woensdag, zaterdag en zondag van 11:00 uur tot 16:00 uur geopend. Vanaf 1 oktober tot 22 december en van 3 maart tot 30 april is het centrum op woensdag, zaterdag en zondag van 12:00 uur tot 16:00 uur geopend.
Toegangsprijzen: Kinderen tot 6 jaar gratis, Kinderen van 6-12 jaar € 2,50 (inclusief limonade), volwassenen € 3,50 (inclusief koffie/thee).dagelijks

Mierenexpositie

SCHOORL - Mieren, mieren en nog eens mieren. Overal kom je ze wel tegen, tussen de straatstenen, in een bloembak en soms zelfs in je huis. Ook in de Schoorlse Duinen leven heel veel mieren. Van de ruim 80 soorten die er in Nederland leven komen er minstens 25 voor in de Schoorlse Duinen.

De bekendste van alle mieren is de Rode Bosmier. Kom je te dicht bij hun nest dan spuiten ze met hun mierenzuur om zich te verdedigen. Ook de grote mierenhopen die ze maken spreken tot de verbeelding. U kunt ze van dichtbij bekijken in Buitencentrum Schoorlse Duinen. Er is een geheel nieuwe wisselexpositie geopend, speciaal in het teken van de Rode Bosmier.Honderden mieren krioelen in hun mierenhoop in het buitencentrum
In het centrum kunt u van dichtbij zien hoe de bosmierenkolonie te werk gaat. In hun eigen 'arena' bouwen ze een mierenhoop, zoeken ze eten en moeten ze oppassen voor hun vijand 'de mierenleeuw'. Daarnaast is het mogelijk om te testen of je net zo sterk bent als een mier. De informatieposters vertellen u alles over de rode bosmier en hun sociale samenleving. Een mierenkolonie bestaat namelijk uit een of meerdere koningin(nen) en soms wel meer dan een miljoen werksters. Al die werksters hebben een specifieke taak. Van nestbouwers tot verkenners en van voedselverzorgers tot kraamverzorgers. Zoveel mieren met verschillende taken, dat vraagt om een goede samenwerking. En dat is waar de mieren goed in zijn!
Nog niet genoeg gezien? Ga dan op Mierensafari om de mieren in de Schoorlse Duinen aan het werk te zien. Er is een speciale mierenroute uitgezet. Het routeboekje kunt u tegen een kleine vergoeding verkrijgen aan de balie. Maak uw dag compleet met een heerlijk kopje koffie of thee of geniet van een heerlijke biologische lunch op het zonnige terras van 'IJgenweis, Eten & Drinken'.

Buitencentrum Schoorlse Duinen en 'IJgenweis, Eten & Drinken' liggen aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl.
De toegang is gratis. De expositie is tot en met 3 augustus dagelijks geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Betaald parkeren van 10:00-19:00 uur.zaterdag

Gelders huisje

ANNA PAULOWNA - In 1847 kwam er een aantal arme gezinnen uit Gelderland naar Anna Paulowna om te gaan pionieren in de pas aangelegde polder. Zij werden gehuisvest in kleine, eenvoudige huisjes. Er is één huisje behouden gebleven.Het Gelders huisje is steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd op het terrein van dierenpark Hoenderdaell te Anna Paulowna. Via het wandelpad aan de rand van het park is het huisje te bereiken.Iedere zondag van 14:00 uur tot 17:00 uur is een vrijwilligster aanwezig die graag alles over het huisje en de geschiedenis ervan wil vertellen. Een gratis bezoekje aan het leuke huisje is zeker de moeite waard...dagelijks, behalve maandag

Zomerexpositie Michaëlskerk

OOSTERLAND - Deze zomer is in de Michaëlskerk werk te zien van drie zeer uiteenlopende kunstenaars.

Ineke van Unen - abstracte textiel
Bij verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland valt steeds weer het unieke werk op van Ineke van Unen. Niet alleen in de afzonderlijke werkstukken, maar ook in de harmonische samenhang van vaak meer dan 20 geëxposeerde art-quilts komt haar diepe inzicht in vormgeving en haar bijzondere gevoel voor kleur en materiaal in de eenvoud van de abstractie het meest zuiver tot uitdrukking. Haar werk sprankelt als het ware van de muur in het opvallend ontwerp, de heldere kleuren en het flonkerend stikwerk.

Van Unen is in de loop der jaren steeds meer geïnspireerd en geraakt door de abstracte kunst. Een stroming waarin de kunstenaar zijn gevoelens niet uit in levensechte afbeeldingen of bestaande patronen, maar waarin hij of zij zijn stemmingen en emoties in een eigen beeldtaal vast legt. Het is verrassend hoe begrijpelijk Ineke haar inspiratie en emoties zichtbaar maakt. In haar werk laat ze goed zien dat het wezen van de beeldende kunst niet het vertellen van een verhaal door middel van figuratie is, maar dat de essentie ligt in het abstract verbeelden van emoties.

Van Unen exposeerde eerder tijdens internationale tentoonstellingen in o.a. de Vendée in Frankrijk, Biennale Internationale D'Arts Textiles bij Lyon, in Birmingham, in Val d'Argent, in Karlsruhe, in Praag en Veldhoven.Ton van der Leeden - handboekbinder
De Bergense handboekbinder Ton van der Leeden (70 jr.) verkreeg zijn training in het oude ambacht van de vermaarde handboekbindster Machteld Meeter. Zij had zelf haar opleiding gevolgd in het wereldberoemde Centro Del Bel Libro in Ascona, Zwitserland. Ton heeft lange jaren reparatieopdrachten vervuld voor meestal lokale klanten maar ging zich geleidelijk ontwikkelen in de richting van het kunstboekbinden en foedralen maken. Zijn werk is ook geleverd aan Canada, Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en Taiwan, en Duitsland en België. Het is uniek dat oom en neef nu voor het eerst samen exposeren in de Michaëlskerk te Oosterland.

Jeronimus van der Leeden - bronzen beelden
Jeronimus van der Leeden studeerde aan de Academie in Eindhoven, en exposeerde onder andere werk in Museum Kranenburgh, Kasteel Marquette, de Kunst10daagse Bergen, Galerie van Heijningen, Ruine van Brederode in Santpoort-Noord, TAC (Temporary Art Center Eindhoven), ETOS atelier Eindhoven, Stedelijk Museum Amsterdam, RAI Woonbeurs, Kunstuitleen Groningen, Eckhardt & Leeuwenstein, The Frozen Fountain in Amsterdam, en in de Grote Kerk te Schermerhorn.

Hij is in de kunst opgegroeid en geschoold in het beeldhouwen en schilderen door Beeldhouwer Gerard van der Leeden, en Schilderes Charlotte Kruymel. Na de Academie in Eindhoven heeft hij zich verder bekwaamd bij Beeldhouwer Karel Gomes in het beeldhouwen. Vormgeven is voor hem een taal om te kunnen communiceren en emoties over te brengen. Het maken van een goed beeld is meer dan een illustratie van de 'werkelijkheid' en emotie overbrengen is een belangrijk aspect daarbij.
Zijn voorkeur gaat uit naar Portret en Dierplastiek, maar ook Abstract werk, waarbij beweging, spanning en het spel van licht en schaduw een belangrijke rol spelen.
Om de schoonheid van het innerlijk te kunnen weergeven gaat hij associatief te werk. Het is een voortdurende zoektocht, waarbij abstracte beelden dezelfde wetten hebben als figuratieve.

Tezamen resulteert het werk van deze 3 kunstenaars in een kleurrijke en zeer gevarieerde expositie.
De tentoonstelling is deze hele zomer, t/m zondag 2 september, te bezichtigen.
De Michaëlskerk aan de Kerkweg 22 is dagelijks (behalve op maandag) van 13:30 tot 16:30 uur geopend.
Voor verdere informatie www.zininoosterland.nl.dinsdag en elke 1e zondag van de maand

Museum Anna Paulowna

BREEZAND - Museum Anna Paulowna heeft wisselende exposities over de geschiedenis van de polder. Daarnaast is er ook een vaste collectie te bezichtigen van o.a.werktuigen, kunst, handenarbeid, foto's en boekwerken.Het museum is gevestigd aan de Zandvaart 5 in Breezand.
Openingstijden: Elke dinsdag van 14:00 tot 17:00 uur en elke eerste zondag van de maand (indien een feestdag dan de volgende zondag). Verder op afspraak.dagelijks, behalve maandag

Op Wieringen

HIPPOLYTUSHOEF - In de Hippolytuskerk aan het Kerkplein is onder de titel 'Op Wieringen' in de zomermaanden een gevarieerde tentoonstelling te zien. Dit in het kader van het voor deze periode inmiddels gebruikelijke thema 'open kerk'.

Niet alleen interessant voor toeristen maar zeker ook voor plaatselijke bewoners. Er wordt teruggekeken naar een ruime periode van het leven op Wieringen; zo vanaf het begin van de 20e eeuw. Met voorbeelden van de klederdracht rond 1900; die getoond kunnen worden door de welwillende medewerking van het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont. Met een groot aantal schilderijtjes van Gert Rasch; die zich onder andere toelegde op het naschilderen van oude ansichtkaarten en daarmee een tijdsbeeld schiep.

Met verder een groot aantal curiosa, snuisterijen, souvenirs die gewoon leuk zijn en hebberigheid of een glimlach opwekken. Niet te vergeten ook interessant materiaal van de Historische Vereniging Wieringen, als toelichting voor echt geïnteresseerden.

De expositie is ingericht door de Werkgroep Exposities Hippolytuskerk samen met al genoemde vereniging en genoemd museum.

Bezichtiging tot en met de laatste der 'Open Monumentendagen' op 9 september. Uitgezonderd maandagen, elke dag van 13:30 tot 17:00 uur.dagelijks, behalve op maandagMEDEMBLIK - Het Nederlands Stoommachine Museum, Oosterdijk 4, is gehuisvest in het voormalige gemaal de Vier Noorder Koggen uit 1869.

Een belangrijk onderdeel van het museum is de oorspronkelijke installatie. De indrukwekkende centrifugaal pomp en zijn aandrijving geven een fantastisch beeld waartoe men ruim 100 jaar geleden al in staat was. De stoommachine die de aanleiding was van de grote Industriële Revolutie is heden te dage vervangen door andere meer efficiënte krachtbronnen. In het museum restaureren en bewaren wij een scala aan machines uit dit stoomverleden. Zonder hun indruk- wekkende kracht en prestaties waren wij niet gekomen waar we nu staan. In en om het museum kunt u vele machines bewonderen en op gezette tijden kunt u zelf aanschouwen hoe de machines werken.Het museum is van dinsdag t/m zondag geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Tijdens de schoolvakanties is het museum dagelijks geopend en onder stoom.
De toegang is € 7,50 voor volwassenen en € 5,00 voor jongeren van 4 - 18 jaar.
Museumkaarthouders en Stoommachinemuseumvrienden hebben gratis toegang.dagelijks, behalve maandag

B is for Bird

BERGEN - In het rijke groen rondom Museum Kranenburgh kun je vele soorten vogels spotten. Het is er een paradijsje voor de gevederde wezens waar bijna iedereen van houdt. Wat bepaalt eigenlijk onze band met vogels? In deze tijd van rationalisering vergeten we dat vogels eeuwenlang tot de verbeelding spraken van kunstenaars, dichters, priesters en profeten. Gastcurator Hanne Hagenaars geeft met B is for Bird de vogel terug als symbool.

In B is for Bird eren hedendaagse kunstenaars de vogel als een symbool, in fantastische mythen en in kunst waarin de vogel opnieuw drager is van de menselijk ziel. Via hun schilderijen, tekeningen, collages en foto’s komen we het nodige over onszelf te weten, want ieder werk gaat evenzeer over vogels als over mensen.


Lisa Couwenbergh, In the middle of the Night, 1999

Lange tijd zagen we de vogel als bemiddelaar tussen het hogere en de mens. Vogelwichelaars deden belangrijke voorspellingen aan de hand van de vliegwijze van vogels. We dichtten uilen, valken, duiven en zwanen allerlei krachten en wijsheden toe en zagen ze als symbool van de menselijke ziel. Tegenwoordig denken we het prima af te kunnen zonder bijgeloof en wichelaars. Maar wat blijft er over in een wereld zonder magie?

Kunstenaars
Dani ëlle van Ark (NL, 1974) - Anne van As (NL, 1959) - Pieter Bijwaard (NL, 1955) - Martin Brandsma (NL, 1972) - Johan Claassen (NL, 1943) - Lisa Couwenbergh (NL, 1953) - Driessens & Verstappen (Erwin Driessens, NL, 1963; Maria Verstappen, NL, 1964) - Daan van Golden (NL, 1936-2017) - Dolf Henkes (NL, 1903-1989) - David Jablonowski (DE, 1982) - Martijn de Jonge (NL, 1957) - Wouter Klein Velderman (NL, 1979)- Paul Kooiker (NL, 1964) - Eva Kot' átková (CZ, 1982) - Anaïs López (NL, 1981) - Chaim van Luit (NL, 1985) - Kevin Simón Mancera (BR, 1982) - José María Sicilia (ES, 1954) - Claudia Sola (NL, 1974)- Mirjam Somers (NL, 1971) - Dieuwke Spaans (NL, 1973)- S. H. W. van Trigt (NL, 1790-1850) - Julie van der Vaart (NL, 1988) - Emo Verkerk (NL, 1955) - Mirjana Vrbaski (CA, 1978) - Johan Marinus de Vries (NL, 1892-1982) - Cornelis Nozeman (NL, 1720-1786) & Christiaan Sepp (NL, 1820-1890)

De expositie is t/m 16 september te zien in Museum Kranenburgh, Hoflaan 26 in Bergen.
Het museum is van dinsdag t/m zondag geopend van 11:00 tot 17:00 uur.woensdag, zaterdag en zondag

RundveemuseumAARTSWOUD - Het Rundveemuseum in Aartswoud heeft behalve negen oude koeienrassen schapen, geiten, kippen, ganzen, eenden en konijnen. Deze dieren zijn ook niet gangbaar, en daarom wordt ook met deze dieren gefokt om de soort in stand te houden.

Het in stand houden van zeldzame rassen is voor het museum het meest belangrijk, maar er is meer te zien en te beleven. In het museumgebouw komen verder de historie van het dorp Aartswoud, de melkveehouderij en de stolpboerderij aan bod. Bijzonder is ook dat de dieren en het erf worden verzorgd door de tien cliënten die in de voorgelegen stolpboerderij wonen. De monumentale boerderij is prachtig gerestaureerd, en is in handen van de Prinsenstichting. Aat Grootes, de naamgever van het Rundveemuseum, was de laatste bewoner van de boerderij, die op een centrale plek in het dorp ligt. Dicht bij de kerk en het café is het museum een mooi onderdeel van het dorp Aartswoud.

In het rundveemuseum is t/m 30 september de expositie 'Akkers, bijen, vogels en weiden' te zien.Het adres is Schoolstraat 43 in Aartswoud. Het museum is geopend van 13:00-16:30 uur.
De entree bedraagt € 3,50, kinderen vanaf 4 tot 12 jaar betalen € 1,50. Dit is inclusief een kopje koffie of een glaasje fris.dagelijks

Kunst en Kippensoep

VAN EWIJCKSLUIS - Angelique (Liek!) Weber-Haanstra uit Hoorn exposeert schilderijen in Hotel-Pension Van Ewijcksluis, Van Ewijckspad 1.

De schilderijen van Liek! kenmerken zich door de mooie heldere kleuren. Het doek spat van de wand door het boeiende lijnenspel. Liek! haalt haar inspiratie uit gebeurtenissen in het dagelijks leven, maar ook uit kleurrijke indrukken die ze tijdens haar reizen opdoet. Bij het maken van opdrachten voor bedrijven wordt ze geïnspireerd door het bedrijf zelf, zoals waar het bedrijf voor staat en het logo. De schilderijen zijn met acrylverf op doek gemaakt.Sinds februari 2017 heeft Liek! haar eigen atelier op het Achterom 19 in Hoorn. Kijk voor meer informatie op haar website: www.atelierliek.nl.

De expositie is van 8 juli tot 12 augustus dagelijks geopend. De toegang is vrij.woensdag en zaterdag

Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND - Het Kazemattenmuseum bestaat uit 5 grote kazematten, een Duits wachtlokaal, een Duitse bunker, een aggregaatkazemat en een bezoekerscentrum.

De kazematten bestaan uit de commandokazemat, de keuken/luchtdoelremisekazemat, de mitrailleurkazemat, de kanonnenkazemat en het zoeklichtkazemat.In deze kazematten wordt aandacht besteed aan o.a. het leven in de kazematten, de Duitse aanval in mei 1940, de kanonneerboot Johan Maurits van Nassau, de luchtafweer, het verzet, de fatale vlucht van de Lockheed Hudson, die neerstortte vlakbij de stelling, waarbij de vier Engelse bemanningsledenen en de vier Nederlandse "spionnen" om het leven kwamen, het gevecht in de Wonsstelling en de vuurwapens van WO II.

Naast veel informatie heeft u een mooie wandeling bij en zicht op de waterwerken van de Afsluitdijk.
Het museum is op woensdag en zaterdag open van 10:00-17:00 uur. Meer informatie op www.kazemattenmuseum.nlonline


MuseumTV is een video on demand platform dat een overzicht biedt van tentoonstellingen, musea en erfgoed in heel Nederland. MuseumTV is opgericht om kunst en erfgoed voor een breder publiek toegankelijk te maken en het publieksbereik voor Nederlandse musea te vergroten. Sinds de live-gang vorige zomer brengt het platform intussen ruim 70 musea in beeld met mini-documentaires van hoge kwaliteit, gemaakt door professionele documentaire- en filmmakers.
In onze regio zijn virtuele rondleidingen te zien in het Westfries Museum in Hoorn, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het Stedelijk Museum Alkmaar en het Marine Museum in Den Helder.
Alle films en meer informatie over MuseumTV op www.museumtv.nl.dagelijks

Bomen

SCHOORL - Kinderen van 9-14 jaar exposeren hun grootse boomtekeningen in de Zeedennenzaal van Buitencentrum Schoorlse Duinen.

Eén boom reikt met de takken naar de zon, de andere boom staat heel krachtig in een berglandschap. Elke boom is uniek en prachtig.
Anderen hebben als thema het strand uitgekozen voor hun werkstuk. Marion de Jonge heeft de begeleiding gehad. 'Kindertekeningen hebben een ziel' is haar motto.Meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl of Facebook.
Het Buitencentrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl. De toegang is gratis.
De expositie is tot 1 oktober dagelijks geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Betaald parkeren van 10:00-19:00 uur.
(advertentie)
(advertentie)
Poll:
Mooiste feest op Wieringen is...
De Flora en Visserijdagen
Wieringer Kermis
Dorpsfeest Westerland
Hippo Feesten
Halloween
Koningsdag
Ik blijf thuis
Ander feestje
  
Occasions
Te koop Toyota Avensis Wagon 2.0D Business
€ 7.895,-

Te koop Heinkel Motor, zeer mooi
€ 2.750,-

Wieringer historie:
Den Oever Hofstraat - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...