Op stap in Hollands Kroon
Uitgegeven op 18-10-2017 om 19:51  |  link  |  bewaar  |  print

Alle activiteiten in Hollands Kroon zijn gebundeld op deze pagina.
De activiteiten staan in chronologische volgorde.
Dag en datum staan er boven.
Activiteiten kunt u mailen aan Bert Loos.

Klik hier voor een overzicht van exposities en musea.dinsdag 31 oktober

Sjoelen bij DAS-RAAK

HIPPOLYTUSHOEF - Sjoelclub DAS-RAAK speelt vanaf 13:30 uur in Dorpshuis Hippolytushoef.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Liefhebbers kunnen op dinsdagmiddag vanaf 13:00 uur komen kennismaken (en een potje meespelen). Zie www.dorpshuis-hippolytushoef.nl.dinsdag 31 oktober

Informatiebijeenkomst over gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER - Het gebiedsplan Wieringermeer wordt tussen 16:00-18:00 uur gepresenteerd in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De gemeente is nieuwsgierig naar uw reactie op het plan. Ook heeft u gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het gebiedsplan Wieringermeer

Het gebiedsplan is gemaakt door de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hierin is vastgelegd hoe de ontwikkeling van de Wieringermeer in de komende 5 tot 10 jaar vorm krijgt. Dit is nog op hoofdlijnen. De concrete uitwerking wordt hierna gedaan. De input van inwoners tijdens de bijeenkomst wordt meegenomen in deze uitwerking.(ADVERTENTIE)

HIPPOLYTUSHOEF - Bello Computercursussen geeft tal van cursussen, zoals Windows, internet en e=mail tekst verwerken, spreadsheet en database, zowel voor beginners als gevorderden.

De lessen zijn in kleine groepen (maximaal 4 cursisten), desgewenst op de eigen laptop en er is dus alle aandacht voor de leerlingen. De cursussen worden op maandag- t/m woensdagmiddag of op maandag- t/m donderdagavond gegeven in de lesruimte aan de Zandkrogt 5 in Hippolytushoef of aan huis. Aanmeldingen en inlichtingen bij Bert Loos, tel. (0227)592010 of 06 1849 3417; e-mail loos.bert1@gmail.com.

Bert geeft ook computerhulp aan huis, zoals het installeren van apps en software, het instellen van internet of wifi en het oplossen van problemen. De kosten zijn € 25,00 per uur.woensdag 1 november

Rollatorkeuring

WIERINGERWAARD - Revalidatie- en Behandelcentrum Samen organiseert in samenwerking met Revatech een gratis rollatorkeuring. Van 9:30 tot 11:30 uur bent u van harte welkom in Molenweid, Patrijzenlaan 31.

Tijdens de rollatorkeuring wordt de rollator door fysiotherapeut Renée Miedema van Woonzorggroep Samen nagekeken en ingesteld op de persoonlijke situatie van de gebruiker. De rollatorkeuringen worden georganiseerd in samenwerking met Revatech. Revatech is een revalidatietechnisch bedrijf dat zorg draagt voor de verstrekking van mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen, waardoor ouderen en mensen met een beperking hun zelfredzaamheid en mobiliteit kunnen vergroten. Zij kunnen kleine reparaties uitvoeren en de rollator technisch keuren.

Door de rollator regelmatig na te laten kijken, wordt het gebruik van de rollator geoptimaliseerd en het valgevaar beperkt. De rollatorkeuringen zijn gratis en zijn zowel voor cliënten van Woonzorggroep Samen als voor niet-cliënten toegankelijk. Aanmelden voor de rollatorkeuring is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Revalidatie- en Behandelcentrum Samen via 0224 - 211149 of behandelcentrum@woonzorggroepsamen.nl.

Over Revalidatie- en Behandelcentrum Samen
Revalidatie- en Behandelcentrum Samen is onderdeel van Woonzorggroep Samen en is gevestigd aan de Jacob Ruysdaellaan 30 in Schagen. Het centrum richt zich specifiek op de oudere revalidant, die gevolgen ondervindt van een ziekte, aandoening of ongeval. In het bijzonder mensen met CVA, electief, trauma en amputatie.

Naast poliklinische behandelingen door onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, kunnen mensen tijdelijk bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen verblijven om te revalideren. Het centrum is gevestigd in Schagen, maar de behandelaren komen ook bij mensen thuis.woensdag 1 november

Herhalingsles AED/Reanimatie

HOORN - Stichting Reanimatie Onderwijs Westfriesland geeft in het Westfriesgasthuis een AED/Reanimatie herhalingsles.

De les is van 19:20 tot 21:30 uur. Diploma of laatste herhaling niet ouder dan 1 jaar.
Informatie op www.reanimatie-westfriesland.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden (aanmelden niet via telefoon, maar schriftelijk).
0229236729 voor eventuele vragen.
Bent u aanvullend ziektekosten verzekerd, dan bestaat de mogelijkheid op teruggave lesgeld.

De herhalingsles wordt ook op 6 december gegeven.woensdag 1 november

Café Doodgewoon

DEN HELDER - Auteur Mirjam Scholten komt in Café Doodgewoon vertellen over haar boek 'Uiteindelijk, keuzes rondom het levenseinde'.

We blijven langer vitaal en worden steeds ouder. Maar uiteindelijk is het einde van het leven in zicht. Van jezelf of van dierbare naasten. Dat roept existentiële vragen op bij alle betrokkenen. Hoe zal iemand sterven? Hoe wíl iemand sterven? Welke zaken moeten hierbij zorgvuldig worden overwogen en afgewogen? Welke zorginstellingen, professionals en instanties zijn actief op dit gebied? Welke ruimte bieden de wettelijke kaders en welke niet? Welke praktische (on)mogelijkheden zijn er? En welke individuele, ethische en morele dilemma's in het maatschappelijk debat spelen hierbij een rol?

Het boek 'Uiteindelijk, keuzes rondom het levenseinde' is bedoeld voor wie zich op alle concrete aspecten rondom het levenseinde wil oriënteren en daarvoor behoefte heeft aan heldere informatie. Over wilsverklaringen. Over het hospice. Over euthanasie. Over de laatstewilpil. Over het gesprek met de dokter. En over heel veel meer.
Met achtergrondinformatie, feiten en cijfers, interviews met nabestaanden en zorgprofessionals, zoals huisartsen.

Mirjam Scholten woont in Hoorn. Ze volgde de opleiding Omgaan met verlies bij verliesexpert Riet Fiddelaers en ondersteunt sindsdien mensen die te maken hebben met rouw en verlies. Zij stelde dit boek samen na uitgebreide research, toen zij zichzelf op grond van eigen ervaringen vragen rondom het levenseinde ging stellen. Zij verdiepte zich in literatuur, sprak met nabestaanden, artsen en andere professionals over hun ervaringen en inzichten rondom de laatste fase.

De avond begint om 19:30 uur met de ontvangst onder het genot van koffie/thee en wat lekkers.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Locatie is het Inloophuis, Marsdiepstraat 621a in Nieuw Den Helder en bezet de eerste verdieping van het H.O.C. gebouw. Het H.O.C. gebouw is aan het einde van de Marsdiepstraat in de hoek tussen het Falga winkelcentrum en de Uyterton.donderdag 2 november

Inloopspreekuur Digitale Hulp

HOLLANDS KROON - Inwoners van Hollands Kroon met vragen of problemen op digitaal gebied, kunnen op het Inloopspreekuur Digitale Hulp in Middenmeer terecht.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van uw laptop of tablet? Wilt u sociale media leren gebruiken? Of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die uw apparaat biedt, zoals het downloaden van apps of het gebruik van wifi-netwerken? Deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg!Het inloopspreekuur vindt plaats van 10:30 tot 11:30 uur in de Schilderszaal van wijksteunpunt De Kroon, Kroonwaard 1 te Middenmeer. Het spreekuur is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Het Inloopspreekuur Digitale Hulp is een initiatief van Stichting Present Hollands Kroon, www.presenthollandskroon.nl.donderdag 2 november

Soos in Dorpshuis Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - Iedere donderdag van 13:00 tot 17:00 uur is er Soos in Dorpshuis Hippo, Kerkhofsteeg 2.

Een kaartje leggen, een partijtje biljarten zonder wedstrijdspanningen. Lekker klessen aan de bar of de ronde tafel. Verder zijn er voor de liefhebbers sjoelbakken, eventueel een spelletje darts en heb je zelf een leuk idee (bijvoorbeeld een spelletje keezen) laat het weten.
Het dorpshuis heft geen entree en wil het zo laagdrempelig mogelijk houden, iedereen is welkom.donderdag 2 november

Plusgroep

WIERINGERWERF - De Plusgroep vindt iedere eerste donderdag van de maand plaats van 13:30 tot 16:00 uur in het Atelier (eerste verdieping) van de Cultuurschuur, Loggersplein.

Iedereen die graag iets met anderen onderneemt en anderen ontmoet is welkom tijdens de Plusgroep. De Plusgroep is voor iedereen; van alle leeftijden en naar eigen mogelijkheden. Er is van alles te doen, zoals creatieve activiteiten, een spelletje maar alleen een kopje koffie komen drinken en een praatje maken kan natuurlijk ook.

Voor meer informatie of aanmelding kan men elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur bellen met het servicepunt Wieringerwerf: 0227-600079.
Als u vervoer nodig heeft om naar de bijeenkomst te kunnen komen, kan dit geregeld worden.donderdag 2 november

Raadsvergadering

ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon vergadert om 17:00 uur in de raadzaal van MFA De Ontmoeting. De vergadering is openbaar.

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:
• Inspreken burgers
• Gemeentelijk Rioleringsplan
• Programma onderwijshuisvesting 2018
• ICT bestuursopdracht
• Programma begroting 2018
• Bestemmingsplan 'De Michaëls-terp' Oosterland

Klik hier voor de volledige agenda en de stukken van de raadsvergadering.donderdag 2 november

Samen herdenken

MEDEMBLIK - De dag van Allerzielen staat bij het inloophuis Medemblik geheel in het teken van 'Samen herdenken'. Wederom is het à capella koor Anima Mea bereid gevonden om een uitvoering te verzorgen. Iedereen is welkom, ongeacht geloof en overtuiging 'Samen herdenken' geeft immers steun. Het is inmiddels de derde keer dat het inloophuis dit verzorgt. De voorgaande keren kenmerkte zich door de eenheid, liefde, kracht en heel veel positieve reacties.

Het koor bestaat uit de vier gelijkgestemde zielen van Charles & Margreet Drijver en Jos & Wilma van Ophem. Anima Mea betekent 'Mijn Ziel', en toepasselijker kan het bijna niet op deze dag. De zanggroep zal op een eigentijdse wijze en deels met eigen (lied)teksten invulling geven aan de herdenking.

De aanvang is om 19:30 uur met een gezamenlijk moment. Het zingen van het koor wordt afgewisseld met voordrachten, kaarsjes branden, beelden en muziek.
De ruimte is beperkt, dus vooraf opgeven is wenselijk: info@inloophuismedemblik.nl of bel 06 1022 7488.donderdag 2 november
vrijdag 3 november

Ontmoetingsdiner

HIPPOLYTUSHOEF - In navolging van de Wieringermeer wordt nu ook op Wieringen een ontmoetingsdiner georganiseerd. Het eerste 'Wieringer Ontmoetingsdiner' vindt plaats in de Filadelfia Kapel, Beltstraat 7-9.

Gezellig samen aan tafel, dat is het doel van het ontmoetingsdiner. De avond is dan ook vooral bedoeld voor mensen die vaak alleen eten. Ook mensen die een etentje in een restaurant niet kunnen betalen zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Van jong tot oud, alleen of met het hele gezin: iedereen is welkom.Om 17:45 uur gaan de deuren open, om 18:00 uur wordt het diner geserveerd. De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Mensen die dit bedrag niet kunnen missen, zijn echter ook van harte welkom. Indien nodig wordt vervoer geregeld. Wie wil deelnemen aan het diner, kan zich tot 27 oktober aanmelden bij projectbegeleider Leonie Perton, tel. 06 5044 5615.

Het Wieringer Ontmoetingsdiner wordt mogelijk gemaakt door de kerken op Wieringen, in samenwerking met Stichting Present Hollands Kroon.vrijdag 3 november

Cursus mindful mediteren

DEN HELDER - Karin en Robert Gilhuijs van Karo's Zorg gaan van start met een cursus mindful mediteren en de kracht van innerlijke wijsheid. Een cursus over bewustwording, innerlijke wijsheid, mindful zijn, rust en meditatie, waarbij je dichter bij jezelf leert komen.

Wat brengt de stem je, die wij allen in ons dragen. Leren te verbinden met jezelf en de kennis die in je zit. Maar ook leren mindful te zijn. Zodra je één bent in lichaam en geest, dan kun je je verbinden, één in jezelf en één met de wereld om ons heen. In deze cursus gaan we met onder andere speciale meditatieoefeningen de deelnemers leren dichter bij zichzelf te komen en bewust te worden van de innerlijke wijsheid, maar ook wat deze innerlijke wijsheid te brengen heeft en hoe het je verder helpt in je leven. Meditatie zorgt voor innerlijke rust en voor balans in lichaam en geest. Een cursus voor een ieder die zich wil leren verbinden en de innerlijke rust wilt ervaren. Er gaat geoefend worden met verschillende meditatieoefeningen die op een stoel plaatsvinden. Ervaring is niet nodig.

Cursusdata vrijdag 3, 10, 17, 24 november en 1 december, locatie basisschool De Dijk, Heiligharn 424 in Den Helder van 19:30 tot 21:30 uur.

Karin Gilhuijs is docent en bloesemtherapeut en geeft samen met Robert spirituele life-coaching in hun praktijk voor spiritualiteit en innerlijke bewustwording in Anna Paulowna, daarnaast duidt zij vanuit een esoterische invalshoek horoscopen. Robert Gilhuijs is auteur en docent, geeft lezingen, engelenreadings en engelenhealings.

Voor verdere informatie en/of opgave deelname kunt u terecht via de website www.karoszorg.nl of 0223-522149.

Deze cursus start ook op woensdag 8 november in Anna Paulowna.vrijdag 3 november

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 10 en 24 november en 8 en 22 december.
In 2018 op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 april
zaterdag 4 november

Natuurwerkdag

HOLLANDS KROON - Vandaag is de Nationale Natuurwerkdag. In Noord-Holland zijn er maar liefst 68 werklocaties. In Hollands Kroon kunnen vrijwilligers aan de slag in Waddenparel Keizerpoeldijk in Oosterland. Tijdens de Natuurwerkdag wordt er geknot, gehooid, gemaaid, geheind, gezaagd en dat allemaal om planten en dieren te helpen.

De Waddenparel Keizerpoeldijk is een natuurlijk speelgebied omzoomd door tuinwallen. De natuur en de mens komen hier prima samen. Het terrein is zo ingedeeld dat er ruimte is voor flora en fauna om ongestoord te groeien en bloeien, er is ruimte om te wandelen en te spelen op natuurlijke speelobjecten en de ruimte daartussen delen we met z'n allen. Het geheel is kleinschalig opgezet, waardoor het volkomen overzichtelijk blijft.Werkzaamheden
De aanwezige bossasches snoeien en uitdunnen. Het voorkomen van boomvorming. Kinderen kunnen lichte snoeiwerkzaamheden verrichten, de gesnoeide takken verzamelen en daarvan mooie rillen bouwen. Zo houden we alles netjes en wordt er niks verspild.
Op de lokatie is een beperkte hoeveelheid gereedschap aanwezig, het wordt aangeraden om zelf een, goed gemarkeerde, snoeischaar mee te nemen. Snoeischaren met lange armen zijn het meest handig in gebruik.
Er is van 9:00 tot 13:00 uur werk voor maximaal 60 personen (40 volwassenen en 20 kinderen).
Verzamelen bij Clubgebouw Scouting Corvus Corone, Keizerpoeldijk 1, Oosterland/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met locatieleider Leon Krauts, l.krauts@ziggo.nl, 06 3066 8592.zaterdag 4 november


Bent u een visliefhebber? En kan de vis u niet vers genoeg zijn?
Kom dan naar de ZeeVerse Vismarkt in Den Oever. Deze wordt zaterdagochtend van 9:00 - 12:30 uur gehouden. Op onze markt vindt u allerlei verrassende vissoorten en schaal- en schelpdieren. Van schol, tong, kabeljauw, bot en wijting tot garnalen, langoustines, poon, zeeduivel en mosselen! Op de ZeeVerse Vismarkt verkopen we vis die rechtstreeks van de vissersschepen komt.
De vissers hebben de vis in de voorafgaande week gevangen en bieden de vangsten op onze Vismarkt aan. Op het moment dat u de vis koopt, is het dus ZeeVers!

De ZeeVerse Vismarkt bestaat niet alleen uit vis, schaal- en schelpdieren. De markt wordt elke week aangevuld met meerdere marktkramen. Zo kunt u terecht voor de Opperdoezer rondjes, verse groente en fruit, een broodje haring, gerookte vis en zoete lekkernijen.

Bestellen kan via de webshop of via info@versevis.nl.zaterdag 4 november

Inzameling gebruikte kleding

WIERINGEN / WIERINGERMEER - Op zoek naar ruimte in uw kledingkasten? Rotary Wieringerland komt langs alle huizen op Wieringen en in de Wieringermeer om uw gebruikte kleding op te halen.

U hoeft niet veel te doen. Zet de kleding om 9:30 uur in dichte plastic zakken voor uw huis langs de weg en de vrijwilligers van Rotary doen de rest. Dat is makkelijk!

Rotary gaat nog voor het middaguur langs alle huizen van Wieringen en de Wieringermeer om de zakken op te halen. De kleding wordt vervolgens gesorteerd bij Midtex in Middenmeer en krijgt zo een tweede leven. Goed voor het milieu en goed voor de samenleving. Want Rotary steunt ook veel lokale goede doelen.

Meer informatie vindt u op www.rotary-wieringerland.nl.zaterdag 4 november

Speculaasactie handbalvereniging Tonegido

HIPPOLYTUSHOEF - Vrijwilligers van handbalvereniging Tonegido uit Hippolytushoef verkopen weer de overbekende speculaaspoppen.Vandaag worden de speculaaspoppen verkocht in Westerland, Oosterland en enkele wijken van Den Oever. Sinds 2015 loopt de Handbalvereniging Tonegido met groot succes deze speculaaspoppenactie en ook dit jaar worden ze natuurlijk weer gebakken door warme bakker Bellis. De speculaaspoppen worden gebakken met roomboter. Een lekkernij voor iedereen!!!


Bakker Edwin Bellis bakt ook dit jaar weer de beste kwaliteit speculaaspoppen, bereid met roomboter, de lekkerste!

De speculaaspoppen kosten € 3,50 per stuk of twee voor € 6,00. De verkoop start vanaf ongeveer 10:00 uur.
Nieuw dit jaar is dat we ook een verkooppunt hebben naast de groenteboer op het Kerkplein, dus daar bent u ook van harte welkom.
In het Noorderlicht wordt vandaag een herfst/jaarmarkt georganiseerd en ook daar staat een vrijwilligster van 11:00-16:00 uur.
Help de club en maak ons los!zaterdag 4 november

Film Latcho Drom

WIERINGERWERF - In het Filmhuis in de Cultuurschuur, Loggersplein 1, draait in samenwerking met het Historisch Genootschap Wieringermeer de film Latcho Drom.De film neemt de kijker op een reis van India naar Spanje, gedurende een jaar gefilmd door Gatlif die zich concentreert op de culturele waarden van enkele bevolkingsgroepen. Geen dialogen, geen voice-over. Slechts muziek en dansers uit India, Egypte, Turkije, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Frankrijk en Spanje.

De film begint om 14:00 uur. De entree bedraagt € 5,00.zaterdag 4 november
zaterdag 4 november

Een dag met Bach

OOSTERLAND - De Stichting Geestelijke Muziek Hippolytushoefkerk en de Stichting Culturele Kring Wieringen van de Michaëlskerk in Oosterland organiseren een zangworkshop 'Een dag met Bach'. Deelnemers aan de workshop studeren onder leiding van Ellen Verburgt prachtige koorstukken van Bach in, waaronder Jesu bleibet meine Freude. Corinne Moerbeek begeleidt het koor op de piano.

U bent van harte welkom in de Michaëlskerk te Oosterland om het resultaat te komen beluisteren. Aanvang 15:30 uur. De uitvoering duurt ongeveer een half uur. Na afloop kunt u iets drinken. De toegang is gratis.
zaterdag 4 november

Bijeenkomst migranten: Internationaal diner

WIERINGERWERF - In 'Het Kompas' is van 17:00 uur tot 19:00 uur een ontmoetingsdiner voor migranten. Het is de bedoeling dat men, uiteraard indien mogelijk , thuis een authentiek gerecht bereidt dat in buffetvorm gepresenteerd kan worden. Natuurlijk hoort de Hollandse pot er ook bij.

Enkele ervaren vrijwilligers van de keukenbrigade van het Kompas zullen de organisatie, afkomstig uit de diverse kerken en Stichting Present Hollands Kroon, ondersteunen bij het realiseren van deze internationale maaltijd.

Nadrukkelijk is iedereen hier van harte bij uitgenodigd, ook zij die nog niet in de gelegenheid waren om een middag met vluchtelingen te bezoeken. Een unieke gelegenheid bovendien om te proeven van elkaars gerechten én elkaar op geheel andere wijze eens te ontmoeten.

Om een indicatie te krijgen van het aantal deelnemers, kan men zich opgeven bij de organisatie door een e-mail te sturen naar Annelies van der Weijde: anneweijde@ziggo.nl
of haar te bellen op nummer: 06 2380 2378.
Meer info over het werk van Stichting Present: www.stichtingpresent.nl/hollandskroon.zaterdag 4 november

Halloween griezeltocht

SCHOORL - Staatsbosbeheer organiseert een Halloween griezeltocht in de Schoorlse Duinen. Deze tocht is alleen voor mensen die stevig in hun schoenen staan... want elk jaar tijdens Halloween oefent dokter Spillebeen zijn angstaanjagende praktijken uit in het duingebied! Blijf bij elkaar als groep, want voor je het weet verdwijnen er mensen en is jouw groep niet meer compleet.Vooraf aanmelden op www.staatsbosbeheer.nl. De kosten zijn € 7,00 per persoon. Startpunt van de wandeling is Buitencentrum Schoorlse Duinen.
Vanaf 18:30 uur vertrekt er elke 5 minuten een groep van maximaal 10 personen.
Kom maar op als je durft! Zaklantaarns zijn niet toegestaan, de organisatie zorgt voor 'sfeer' verlichting. De adviesleeftijd voor deze tocht is 13 jaar. Voor meer informatie belt u Buitencentrum Schoorlse Duinen 072 509 3352

Het Buitencentrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl. De toegang is gratis.
Dagelijks geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Betaald parkeren van 10:00-19:00 uur.zaterdag 4 november

Lichtjesavond

Vuurshow in Stoommachinemuseum Medemblik

MEDEMBLIK - Het Stoommachinemuseum aan de Oosterdijk 4 sluit het stoomseizoen af met een spectaculaire Vuurshow tijdens Lichtjesavond. Deze show wordt uitgevoerd door de vuurartiesten van Stageheat. Een show met adembenemende acts, zoals vuurspuwers die metershoge vlammen blazen, vuurwaaiers, vuurfakkels, spannende muziek en choreografie. Kortom een spektakel, waar u vol verbazing en bewondering naar zult kijken.

Tijdens Lichtjesavond zijn het museum, de machinetuin en de baggermolen met vele honderden lampjes sprookjesachtig verlicht. Vanaf de dijk is het museum in het monumentale Stoomgemaal al van verre in de duisternis te zien. Ensemble Heksenketel luistert de avond op met vrolijke muziek. De groep bestaat uit 8 muzikanten, die diverse instrumenten bespelen en een leuk repertoire van pop, country en folk ten gehore brengen.De vuurshow vindt om 20:30 uur plaats op het buitenterrein bij de baggermolen. Bij slecht weer is er een alternatief optreden in het museum. Na de spetterende vuurshow en op de vrolijke klanken van ensemble Heksenketel sluiten we het stoomseizoen 2017.
Lichtjesavond, een spectaculaire en gezellige avond. Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Overdag zijn we geopend en onder stoom van 10:00 tot 17:00 uur. Van 19:00 tot 22:00 uur openen we dan de deuren voor de grande finale. Aanvang optreden Ensemble Heksenketel 19:30 uur, Vuurshow 20:30 uur. Gratis parkeren op terrein aan de Vooroever. Voor dit evenement gelden geen toeslagen op de normale toegangsprijzen, Museumjaarkaart geldig.
Info: www.stoommachinemuseum.nl.zaterdag 4 en zondag 5 november

Atelierweekend

Drie ateliers en vijf kunstenaars

WIERINGEN - Ook Wieringer kunstenaars stellen hun atelier open in het kader van het Landelijk Atelierweekend.

U bent van harte welkom in het atelier van Marianne van Beek aan de Noorderbuurt 17 te Westerland (www.mariannevanbeek.eu).
Naast de schilderijen kunt u kennismaken met de techniek van het monoprinten. Bezoekers kunnen deze werkwijze zelf uitproberen, dus wie weet, gaat u met een mooie print naar huis.Het atelier is ook de plek waar onder de naam 'De Vatropse School' schilderlessen worden gegeven. Geopend van 10:00 tot 17:00 uur. De koffie staat klaar.

Atelier Beeld en Beeld aan de Waterweg 15 in Westerland is de plek waar Jan en Riet hun werelden gestalte geven (www.beeldenbeeld.nl).
Werelden waarin devotie, het ware gezicht en emotie wonderlijk mooi samen komen en waarin het voelbare zichtbaar wordt.


Geopend van 10:00 tot 18:00 uur.

Beeldhouwatelier van Annette Gaijaard en Rein Veldboer is te vinden aan de Gemeenelandsweg 92 in Oosterland (www.beeldenvanreinveldboer.nl).
'Onze Gaper is gestolen, kunt u hem opnieuw maken? ' Deze vraag kreeg Rein Veldboer dit voorjaar. Na veel gezoek kwamen er wat foto's te voorschijn en konden de maten ingeschat worden. Vanuit een blok verlijmde delen Europees Eiken is daarna de Gaper gehakt. Tijdens het Atelierweekend staat hij te pronken.De leporello's van Annette Gaijaard zijn te zien, evenals de 'kunstenaarsboeken' die ze samen met handboekbinder Marijke Raymakers maakt.
Geopend van 11:00 tot 17:00 uur.zaterdag 4, zondag 5 en zondag 12 november

Toneelvoorstelling Tel uit je winst

BARSINGERHORN - Toneelvereniging Barsingerhorn speelt Tel uit je winst, een sprankelende klucht van Ray Cooney, bewerkt door Jon van Eerd. De voorstelling is in café de Fortuin, Heerenweg 144.

Het verhaal: een stoffige kantoorbediende neemt op een dag het verkeerde koffertje mee uit de bus; het blijkt barstensvol euro's te zitten. Deze gelukkige vondst is het startsein voor een avond vol komische verwikkelingen, onverwachte wendingen en verrassende persoonsverwisselingen.De zaterdagvoorstellingen beginnen om 20:00 uur en de kosten zijn € 8,00 inclusief koffie.
De zondagvoorstellingen beginnen om 18:00 uur en de kosten zijn € 27,50 inclusief diner.
Kaarten: Telefonisch op nummer 06-55368362 of 0224-531875 of per mail pkaptijn@quicknet.nl.zondag 5 november

Segway Tour

Op de Segway X2 de Schoorlse Duinen beleven

SCHOORL - U kunt om 10:15 uur op avontuur met de boswachter op de Segway X2 vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen. Milieuvriendelijk, bijna geruisloos, de natuur ervaren! Zonder twijfel de meest uitdagende Segway tour van Nederland.

Het is een tour die gereden wordt op lage snelheid, over uitdagende paden, slalommend langs natuurlijke hindernissen. Uiteraard alleen op de officiële paden, met respect voor de prachtige omgeving en andere gebruikers van het Schoorlse duingebied. Staatbosbeheer biedt in samenwerking met Oxygen Events deze unieke manier van natuurbeleving aan. Met uw deelname aan deze excursie steunt u Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen. Een deel van de opbrengst maakt het mogelijk om activiteiten voor scholen te ontwikkelen en aan te bieden.

Deelnemers aan deze tour zijn sportief, wegen maximaal 100 kg (i.v.m. het zware terrein) en zijn min. 16 jaar. Deelnemers moeten makkelijk op en af kunnen stappen (25 cm hoogte!) en tegen een stootje kunnen. Bij voorkeur al Segway ervaring hebben, maar niet noodzakelijk. De tocht duurt ca 2,5 uur en is ongeveer 18 km lang.

De kosten voor deze unieke ervaring zijn € 69,50 euro p.p. Boeken kunt u op www.staatsbosbeheer.nl.

Het Buitencentrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl. De toegang is gratis.
Dagelijks geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Betaald parkeren van 10:00-19:00 uur.

Wat is een Segway?
Een Segway PT (personal transporter) is een zelfbalancerend, tweewielig, elektrisch, duurzaam en schoon vervoermiddel. De Segway heeft een maximum snelheid van 20 km p/u en een actieradius tot 38 km op 1 acculading. De Segway balanceert op dezelfde intuïtieve manier als mensen. Hij laat zich sturen door verplaatsing van het lichaamsgewicht. Door naar voren te leunen beweegt de Segway voorwaarts. Door achterwaarts te leunen rijdt hij naar achteren. Hij stopt door rechtop te staan. Je maakt je bochten door de stuurbar naar links of naar rechts te bewegen. De Segway is na een korte training van 15 minuten door iedereen op een veilige manier te berijden.zondag 5 november

Oecumenische Allerzielenviering

OOSTERLAND - Iedereen van ver en dichtbij is weer welkom in de Michaëlskerk voor de jaarlijkse Allerzielenviering, waar we stilstaan bij de mensen om wie we rouwen. Het thema is dit keer 'De achterblijver'.

Bijna iedereen heeft wel in zijn nabije omgeving meegemaakt dat je afscheid moet nemen van iemand die je heel dierbaar is.
Wat gebeurt er met je als je achterblijft, als degene wie je houdt over de grens van de dood gaat en jij niet mee kunt?
Zoveel emoties gaan er dan in je om. Verdriet, leegte, gemis, verbijstering soms; je kunt er immers met je verstand niet bij dat die ene, die je zo lief was, nu niet meer bij je is?
Je zou van alles willen doen of hem of haar terug te halen, nog een keer te zien, maar je staat met lege handen... En dan? Hoe ga je verder? Wie of wat troost je?

In deze viering klinkt een verhaal van lang geleden over een rivier, een boot en een wanhopige achterblijver en eigen verhalen over leven zonder die ene.
Voor wie dat wil is er onder het zingen van een nieuw Lichtliedje gelegenheid een lichtje aan te steken voor degenen die we missen en die leven in ons hart.
De muziek en de liederen nemen in deze viering een belangrijke plaats in. Speciaal voor deze viering werden er o.a. nieuwe liedteksten geschreven op melodieën van Joni Mitchell en Leonard Cohen. De liederen worden voor en met de kerkgangers gezongen door het Museumkoor en de Kindercantorij o.l.v Marco Mosk met Gerard Gerritse, contrabas en Dries Post, orgel. Vooraf worden de liederen geoefend met de kerkgangers.

Aanvang: 10:30 uur. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd om te blijven en na te praten bij een kopje koffie/thee.zondag 5 november

Poppentheater Belletje Sterk

SCHOORL - Poppentheater Belletje Sterk speelt 'Kabouter Zako & de Gloei'. Een betoverend lichte voorstelling voor alle leeftijden.

Waar gaat het licht heen als de zon in de zee zakt? Jan Klaassen vindt dat wel een beetje griezelig. Gelukkig helpt Kabouter Zako met feestelijke verlichting voor donkere nachten in de Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer. Poppentheater Belletje Sterk speelt deze voorstelling voor alle kinderen van 2 tot 8 jaar en stiekem ook voor volwassenen. De voorstelling begint om 11:00 uur en om 14:00 uur en duurt 40 minuten. Na de voorstelling gaan we een eigen 'Glow in the Dark' kabouter (foto Ellen Scholten) maken.
De kosten zijn € 8,00 per persoon inclusief kaboutersap. Ellen Scholten verzorgt de voorstelling met haar prachtige vilten poppen.
Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl. Voor informatie belt u Buitencentrum Schoorlse Duinen 072 509 3352.

Het Buitencentrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl. De toegang is gratis.
Dagelijks geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Betaald parkeren van 10:00-19:00 uur.zondag 5 november

Onrust

ANNA PAULOWBA - Het populaire koor 'Onrust' uit Den Helder geeft een optreden geven in de Keesschuur, Middenweg 9b.

Het koor is samengesteld uit zo'n 25 dames en heren. Op het programma staan populaire liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. U kunt ze waarschijnlijk allemaal meezingen.Dit 'feest van herkenning' begint om 14:00 uur. De toegang is vrij.
Verzoek om te parkeren bij de begraafplaats, op 5 minuten loopafstand.zondag 5 november

Atelierbezoek Bill Kunst

DEN HELDER - De Helderse kunstenaar Bill Kunst biedt een uniek inkijkje in zijn atelier aan de Vismarkt te Den Helder. Om 14:00 uur bent u welkom om met Bill te kijken naar en te praten over zijn werk en kunst in het algemeen.Het atelierbezoek is onderdeel van 'De Stijl in Den Helder', georganiseerd door een flink aantal culturele instellingen in Den Helder.
Aanmelden is in verband met de beperkte ruimte nodig en kan via info@kunsthal45.nl, de toegang is € 5,00.

In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat kunstenaar Theo van Doesburg in Leiden de beweging De Stijl oprichtte. Van hieruit veroverde de vernieuwende abstracte kunst Nederland, en daarna de wereld. Nederland viert dit jubileum tijdens het manifestatiejaar Mondriaan tot Dutch Design met tentoonstellingen en evenementen door het hele land. 'De Stijl in Den Helder' is daar een bijdrage aan.
Zie ook het overzicht van exposities en musea.zondag 5 novemberHIPPOLYTUSHOEF - Wie zin heeft kan wekelijks vrijblijvend biljarten bij Biljartclub Hippo in het duivengebouw van de Wieringer Expresse aan de Bijlstraat 25a.

Iedereen mag komen spelen. De tijden zijn van 14:00 tot 17:00 uur.zondag 5 november

Open Pianisten Podium

HIPPOLYTUSHOEF - In de Hippolytuskerk wordt een Open Pianisten Podium georganiseerd. Vanaf 14:30 uur staat de deur van de kerk open en zal de nieuwe vleugel bespeeld worden, zodat deze culturele aanwinst voor Wieringen kan worden bewonderd.

Iedereen is niet alleen welkom om te komen luisteren! Het klavier staat ook open voor belangstellenden om er iets te spelen. Met uitzondering van de vlooienmars is elke bijdrage van elk niveau welkom.
Pop, jazz, klassiek, alles mag, maar alleen na aanmelding bij korsjan@casema.nl. Graag ook vermelden wat je gaat spelen en hoe lang dat ongeveer duurt.
Aan het einde van de middag (vanaf ±16:00 uur) wordt sonate nr 8 (de 'Pathetique') van Beethoven gespeeld. Het evenement wordt afgesloten met een speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerde feestelijke wals voor orgel en piano. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.
Een ieder is hartelijk welkom om binnen te komen en te komen spelen en/of luisteren.
zondag 5 november

Film Piet Kraan

WESTERLAND - In het Dorpshuis in Westerland is weer een film van Piet Kraan te zien. 'Hoe het was en hoe het werd'. Hippo sinds 1961.Zie hoe het dorp veranderde met zijn bewoners. Onder andere de sloop van de lagere school op 't Hoekje, nieuwbouw van het Noorderlicht in 1961, Sloop Boerderij Dirk van Duin (1965), aanleg Dirk Minnestraat, Villa Wiron in volle glorie, Hippo Markt en nog veel meer. Beleef het Wieringen van de jaren zestig en zeventig opnieuw in een gezellige sfeer bij Marga in het Dorpshuis te Westerland.

Locatie: Dorpshuis Westerland, Westerlanderweg 61, Westerland
Zaal open: 14:00 uur; aanvang: 14:30 uur; entree: € 7,50.

Kaarten: Zijn dagelijks verkrijgbaar op de Koogerweg 6 (Hippolytushoef) tussen 10:00 - 12:00 uur. Kaarten bij het Dorpshuis indien er nog plaatsen zijn. Tel. 0227- 591543


Pieter Kraan jr. maakte deze mooie voorfilm, een kleine vooruitblik van wat u kunt verwachten.zondag 5 november

Concert AnnA Capella & Men@Work

ANNA PAULOWNA - Het kleine koor AnnA Capella uit Anna Paulowna treedt voor de eerste keer op. De ervaren zangers van het eveneens kleine gezelschap Vocal Group Men@Work uit West- Friesland doen mee met dit concert.

Sinds januari wordt er onder leiding van Olaf van Rijn gerepeteerd. A capella zingen, dus zonder instrumentale begeleiding, kost tijd. Een heel concert volzingen lukt nog niet. Daarom heeft AnnA Capella Men@Work uitgenodigd om op deze manier samen een volwaardig concert te kunnen geven. Tot nu toe heeft AnnA Capella popmuziek ingestudeerd. Nummers van o.a. Billy Joel,The Beatles en Joni Mitchell staan geprogrammeerd.De ervaren zangers van Men@Work heeft een zeer divers, aantrekkelijk repertoire. Barbershop, Gregoriaans of pop. Geen stijl gaan ze uit de weg. De meerstemmige zang van de twaalf leden is van hoog niveau. Soms met en soms zonder pianobegeleiding. Door hun performance is het ook visueel aantrekkelijk om de mannen aan het werk te zien. Dirigent/pianist Frank Hoebe stuurt het gezelschap aan. Bezoekers kunnen onder meer nummers verwachten van Randy Newman, Michael Jackson, Billy Joel en een James Bond-medley.
Het is voor de eerste keer dat deze groep in deze omgeving optreedt. Een reden te meer om deze kans te grijpen.

Beide gezelschappen zingen op deze middag voornamelijk popmuziek.
Het concert wordt gegeven in de Hervormde kerk, Molenvaart 21 in Anna Paulowna.
Entree: € 10,00, inclusief koffie/thee met wat lekkers. Aanvang: 14:30 uur.
Reserveren kan via 0227-593570 / 06-37129096 of thea.adriaanse@gmail.com.
De resterende kaarten worden aan de deur verkocht.maandag 6 november

Workshop Fietsbanden

WIERINGERWERF - Greet Schermer geeft voor de drie vrouwenverenigingen in de Wieringermeer een workshop met fietsbanden. Het onderwerp is kerst, maar er mag ook een andere keuze gemaakt worden.

Er zijn verschillende modellen. De prijs is variabel en hangt van de grootte af.
Aanvang: 13:30 uur. Kosten: € 10,00 tot € 20,00.
Opgave voor 23 oktober 2017 bij Rita Zeinstra, tel. 0227-581389 - njm.zeinstra@quicknet.nl.maandag 6 en dinsdag 7 november

Openstelling archief Historische Vereniging

HIPPOLYTUSHOEF - Het archief van de Historische Vereniging Wieringen is op maandag geopend van 19:00 tot 21:00 uur en op dinsdag van 14:00 tot 16:30 uur.In het archief een grote verzameling kranten, boeken, foto's, documenten, landkaarten en notulen van verenigingen, organisaties, particulieren, scholen en veel meer.
Locatie: Parkzicht 4a, gelegen naast zorgcentrum Noorderlicht - Parklaan 41, te Hippolytushoef. Boven de bibliotheek.woensdag 8 november

Postzegels ruilen

WIERINGERWERF - Postzegelvereniging de Snuffelaar houdt van 19:00 tot ± 21:30 uur een ruilavond in de Cultuurschuur, Loggersplein 1.woensdag 8 november

Cursus mindful mediteren

ANNA PAULOWNA - Karin en Robert Gilhuijs van Karo's Zorg gaan van start met een cursus mindful mediteren en de kracht van innerlijke wijsheid. Een cursus over bewustwording, innerlijke wijsheid, mindful zijn, rust en meditatie, waarbij je dichter bij jezelf leert komen.

Wat brengt de stem je, die wij allen in ons dragen. Leren te verbinden met jezelf en de kennis die in je zit. Maar ook leren mindful te zijn. Zodra je één bent in lichaam en geest, dan kun je je verbinden, één in jezelf en één met de wereld om ons heen. In deze cursus gaan we met onder andere speciale meditatieoefeningen de deelnemers leren dichter bij zichzelf te komen en bewust te worden van de innerlijke wijsheid, maar ook wat deze innerlijke wijsheid te brengen heeft en hoe het je verder helpt in je leven. Meditatie zorgt voor innerlijke rust en voor balans in lichaam en geest. Een cursus voor een ieder die zich wil leren verbinden en de innerlijke rust wilt ervaren. Er gaat geoefend worden met verschillende meditatieoefeningen die op een stoel plaatsvinden. Ervaring is niet nodig.

Cursusdata woensdag 8, 15, 22, 29 november en 6 december 2017, locatie Karo's Zorg, Molenvaart 297 in Anna Paulowna van 19:30 tot 21:30 uur.

Karin Gilhuijs is docent en bloesemtherapeut en geeft samen met Robert spirituele life-coaching in hun praktijk voor spiritualiteit en innerlijke bewustwording in Anna Paulowna, daarnaast duidt zij vanuit een esoterische invalshoek horoscopen. Robert Gilhuijs is auteur en docent, geeft lezingen, engelenreadings en engelenhealings.

Voor verdere informatie en/of opgave deelname kunt u terecht via de website www.karoszorg.nl of 0223-522149.vrijdag 10 november

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 24 november en 8 en 22 december.
In 2018 op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 april
vrijdag 10 november

Wandelen met de Nachtwaker

Een avon(d)tuur in de Schoorlse Duinen

SCHOORL - Het donkere jaargetijde is weer aangebroken. Tijd om met de Nachtwaker van de Schoorlse Duinen mee te gaan om de donkere nacht in de duinen te beleven. Zet al je zintuigen aan het werk en ervaar de duisternis, de stilte en de sterrenhemel.

Deze belevingstocht is voor jong en oud en duurt 1,5 tot 2 uur. Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.Ga mee met de Nachtwaker van Staatsbosbeheer. De wandeling start om 19:30 uur in Buitencentrum Schoorlse Duinen. Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. De kosten zijn € 7,50 p.p. Online aanmelden op www.staatsbosbeheer.nl.zaterdag 11 november

Speculaasactie handbalvereniging Tonegido

HIPPOLYTUSHOEF - Vrijwilligers van handbalvereniging Tonegido uit Hippolytushoef verkopen weer de overbekende speculaaspoppen.Vandaag wordt vooral Hippolytushoef bezocht. Sinds 2015 loopt de Handbalvereniging Tonegido met groot succes deze speculaaspoppenactie en ook dit jaar worden ze natuurlijk weer gebakken door warme bakker Bellis. De speculaaspoppen worden gebakken met roomboter. Een lekkernij voor iedereen!!!


Bakker Edwin Bellis bakt ook dit jaar weer de beste kwaliteit speculaaspoppen, bereid met roomboter, de lekkerste!

De speculaaspoppen kosten € 3,50 per stuk of twee voor € 6,00. De verkoop start vanaf ongeveer 10:00 uur.
Nieuw dit jaar is dat we ook een verkooppunt hebben naast de groenteboer op het Kerkplein, dus daar bent u ook van harte welkom.
Help de club en maak ons los!zaterdag 11 november

Lampionnenkeuring
zaterdag 11 november

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - De Dörper Activiteiten Sociëteit (de D.A.S.) houdt een zaterdagavondbingo in Dorpshuis Hippolytushoef.

Volwassenen kunnen van 20:00 tot 22:30 uur bingo spelen in Dorpshuis Hippolytushoef aan de Kerkhofsteeg om mooie (geld)prijzen. Bij meer dan 40 of 60 deelnemers worden de geldprijzen verhoogd.
Deelnemers kunnen zich helemaal op de bingo concentreren, want in de zaal is bediening. Niemand hoeft dus op een droogje te zitten.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Dorpshuis: www.dorpshuis-hippolytushoef.nl of via de mail: dassecret@quicknet.nl.

De volgende bingoavonden zijn op 16 december en 13 januari.zaterdag 11 november

Rok en Lol

WIERINGERWERF - Trio Rok en Lol treedt op met een vrolijk en muzikaal herkenbaar programma. Stil zitten zal lastig worden bij nummers van The Everly Brothers, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley en vele andere onvergetelijke rockers!

De zangeressen Chantal, Ingrid en gitarist/geluidsman Johan uit Hippolytushoef maken er een feestje van.
Een avondje ontspanning en entertainment bij de Culturele Raad Wieringermeer om niet zomaar voorbij te laten gaan!

Het optreden is in de Cultuurschuur, Loggersplein in Wieringerwerf en begint om 20:00 uur.
Entree € 10,00. Kaarten via reserveren@cultureleraad-wieringermeer.nl, telefonisch bij Roelie Schiere, 0227 58 17 81, of voor aanvang aan de zaal.zaterdag 11 november

Keezen


WINIKEL - Er is Keezen in de kantine van voetbalvereniging Winkel. Vanaf 20:00 uur staat de koffie en thee klaar. Om 20:30 uur is de start.


Zin in een gezellige avond? Meld je dan per duo aan via mirjamklare@hotmail.com. Inschrijfkosten zijn € 5,00 p.p. Wil je misschien ook aangeven of je een bord mee neemt?


Bron: PeWi's Nieuwspagina.dinsdag 14 november

Concert mandolineorkesten

WOGNUM - Mandolineorkest Oost-Wieringen werkt mee aan het jubileumconcert van mandolineorkest Entre Nous Hoorn. Dit jaar bestaat Mandolineorkest Entre Nous 95 jaar en dit wordt groots gevierd. In mei is een eerste jubileumconcert gegeven, waarbij twee bevriende orkesten uit Duitsland uitgenodigd waren. Dit jubileumconcert vond plaats in Hoorn en de reacties van het publiek waren overweldigend. Nu geeft Entre Nous nogmaals een concert, maar dan met medewerking van twee Noord-Hollandse orkesten, namelijk Mandolineorkest Oost-Wieringen onder leiding van Karin Smits en AMTG uit Amsterdam onder leiding van Nelleke ter Berg uit Nibbixwoud.Karin Smits leidt Oost-Wieringen inmiddels 35 jaar en AMTG viert dit jaar haar 50 jarig bestaan. Echt een reden om de handen ineen te slaan en een prachtig concert te verzorgen.
Elk orkest laat stukken uit het eigen repertoire horen. Als afsluiting spelen de drie orkesten gezamenlijk nog enkele stukken, waarbij elke dirigent in actie komt.
Dit alles levert een bijzonder afwisselend jubileumconcert op. De repetities van dit grote orkest, met 55 muzikanten, zijn in volle gang.

Het concert vindt plaats in de Hiëronymuskerk te Wognum aan
de Kerkstraat 81 (Hoek Kerkweg).
Aanvang van het concert is om 14:30 uur en de toegang bedraagt € 10,00.
Parkeren in de omgeving is vrij.
Verdere informatie: www.entrenoushoorn.nl.dinsdag 14 november

Lezing over Oeganda

MIDDENMEER - Bert Zuidhof vertelt voor vrouwenvereniging K.V.G. over zijn ervaringen in Oeganda waar hij met een groep jongeren uit de Wieringermeer enkele bouwprojecten heeft gerealiseerd.

De lezing is in De Meerbaak en begint om 14:00 uur.dinsdag 14 november

Lezing over marsepein

MIDDENMEER - Koos Bakker vertelt bij Vrouwen van NU alles over marsepein.

Na de pauze mag iedereen aan de slag om iets moois te creëren.
Aanvang 14:00 uur in De Meerbaak.woensdag 15 november

Loes van Hijlckama Vlieg-Dronkert

SLOOTDORP - Mevr. Loes van Hijlckama Vlieg-Dronkert spreekt bij vrouwenvereniging Passage.

De avond is in de Schakel en begint om 19:45 uur.woensdag 15 november

Politieke thema-avond LADA

WIERINGERWERF - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden door LADA een aantal openbare thema-avonden georganiseerd waarin onderwerpen uit het verkiezingsprogramma behandeld zullen worden. De eerste avond is in De Cultuurschuur, Loggersplein 1, en begint om 20:00 uur.

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard en Joop Hofman zijn de sprekers. Zij zullen de onderwerpen 'noodzaak van democratische vernieuwing' en 'burgerbegroting' behandelen.

Burgerbegroting is een proces van democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij inwoners zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden allerhande voorstellen van projecten voor publieke uitgaven besproken, en de prioriteiten vastgelegd.
In de verschillende kernen van de gemeente Hollands Kroon worden al meer dan 100 initiatieven om de leefomgeving te verbeteren met ondersteuning van kernbeheer uitgevoerd. Op deze wijze oefenen inwoners direct invloed uit op hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, speelplekken, sportvoorzieningen en verkeer. Het zijn nu veelal losse initiatieven die op straat cq buurtniveau plaatsvinden. In de gemeente Oldebroek heeft men dit verder doorgevoerd op dorpsniveau. In twee dorpen 't Loo en Oosterwolde heeft de gemeente dit zelfbeheer actief gestimuleerd via de burgerbegroting. Een goed model om in Hollands Kroon de burgerbegroting in te voeren.(ADVERTENTIE)henkjanwittink@gmail.com of bel 06 - 51 333 709
donderdag 16 november

Inloopspreekuur Digitale Hulp

HOLLANDS KROON - Inwoners van Hollands Kroon met vragen of problemen op digitaal gebied, kunnen op het Inloopspreekuur Digitale Hulp in Middenmeer terecht.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van uw laptop of tablet? Wilt u sociale media leren gebruiken? Of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die uw apparaat biedt, zoals het downloaden van apps of het gebruik van wifi-netwerken? Deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg!Het inloopspreekuur vindt plaats van 10:30 tot 11:30 uur in de Schilderszaal van wijksteunpunt De Kroon, Kroonwaard 1 te Middenmeer. Het spreekuur is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Het Inloopspreekuur Digitale Hulp is een initiatief van Stichting Present Hollands Kroon, www.presenthollandskroon.nl.vrijdag 17 november

Strikken en stropers

Een avon(d)tuur voor kinderen tot 13 jaar

SCHOORL - De laatste tijd ziet de boswachter van Staatsbosbeheer regelmatig strikken staan. Deze vallen zijn door de stropers in de Schoorlse Duinen geplaatst om dieren te vangen. Staatsbosbeheer zoekt nu speurneuzen en echte dierenvrienden om de dieren die in de strikken gevangen zitten te bevrijden.Hoeveel dieren weet jij uit de strikken te redden zonder een stroper tegen te komen? Het beste team wordt op Facebook bekend gemaakt. Ben je niet bang in het donker? Kom dan helpen! Voor kinderen t/m 13 jaar. Ook erg leuk als verjaardagspartijtje. Het avontuur begint vanaf 18:30 uur. Er wordt elk kwartier gestart met een nieuw team. De tocht duurt 1,5 uur en er kan per team van max. 10 personen worden ingeschreven. Deelname per team is € 65,00 incl. marshmallows warmen boven het vuur.
Aanmelden kan online via www.staatsbosbeheer.nl. Tip van de boswachter: trek warme camouflerende kleding aan en neem een zaklamp mee. Heb je geen team en wil je toch graag meedoen? Neem dan contact op met Buitencentrum Schoorlse Duinen op telefoonnummer 072-5093352.

Het Buitencentrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl. De toegang is gratis.
Dagelijks geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Betaald parkeren van 10:00-19:00 uur.zaterdag 18 novemberWINKEL - Vanavond is er weer een ouderwets gezellige Popquiz bij Café Beentjes. Vorm een groepje van vier personen en doe mee.

Voor de kosten hoef je het niet te laten, want voor slechts € 2,50 p.p. mag je al deelnemen en kun je leuke prijzen winnen.
Wel graag even aanmelden via 06-20851617 of aan de bar.
De quiz gaat om 20:00 uur van start.

Bron: PeWi's Nieuwspagina.zaterdag 18 november

Keezen

NIEUWE NIEDORP - Er is keezen in dorpshuis de Prins Maurits, Dorpsstraat 79. Aanvang 20:00 uur.

Je kunt je met een partner opgeven bij onderstaande personen.
Geef dan even door: Wie je partner is en je mobiele nummer (als je dat nog niet hebt gedaan).
Voor de keez borden wordt gezorgd!

De entree is € 3,00. Dit wordt besteed aan hapjes en leuke prijsjes voor de beste keezers. Het spelplezier staat bovenaan.

Via de mail opgeven: keezdrive@gmail.com.
Via de telefoon: Nel Kort 06 2043 2888; Petra Benit 06 2311 9259.

Bron: PeWi's Nieuwspagina.zaterdag 18 november

Trio Trabant

OUDESLUIS - Trio Trabant speelt in het Cultuurkerkje in Oudesluis. Het Trio speelt vlammende, melancholische en virtuoze muziek uit het uitgestrekte gebied dat de muzikanten zelf voor het gemak Zuidwest-Zigeunië noemen. Zo ongeveer het gebied waarin de Trabant vroeger rondreed en nog steeds rondrijdt. De wortels van het trio voeren terug naar muziek uit Hongarije, Transsylvanië en Roemenië en zigeunermuziek komen samen in één optreden.Hartstochtelijke melodieën, strakke ritmes en prachtige klanken vormen het hart van dit optreden. Beurtelings klinken viool, zang, klarinet, taragot of accordeon, begeleid door contrabas, kanna of gitaar in een aantrekkelijke afwisseling van stijlen en bezettingen
De leden van het trio leerden de volksmuziek van de muzikanten in Transsylvanië en Hongarije. Trio Trabant bestaat uit Hilde Kertész (viool, zang, kanna), Winfried Veenker (kontra, zang, accordeon, gitaar) en Frank de Jong (contrabas, tárogató, klarinet).Bijzonder in dit trio is de kontra, een altviool met een platte kam en drie snaren, die tegelijk worden aangestreken. Ritme en harmonie ineen! Zigeuners gebruiken de kanna, een metalen melk- of waterkan, als ritme-instrument. De tárogató is een houten rietinstrument uit de Roemeense en Hongaarse muziek, die de klank van de traditionele klarinet en de rauwe sopraansaxofoon in zich verenigt.

Het concert begint om 20:30 uur. Kaarten kosten € 12,50, inclusief koffie/thee bij entree.
Reserveren via cultuurkerkje.nl.zondag 19 november

Open dag Duikvereniging Zeus Faber

WIERINGERWERF - Inmiddels is het een jaarlijks terugkerend evenement bij Duikvereniging Zeus Faber. De open dag! Ook dit jaar vanaf 14:00 uur in zwembad De Terp. Iedereen die wil proeven van de duiksport en de gezellige vereniging kan langs komen.

Probeer het gewoon een keer, duiken. Voor velen is het iets magisch, voel hoe je kunt ademen onder water. Hoe het is om te zweven onder water. En wat het mooie is: praktisch iedereen kan het!In zwembad de Terp in Wieringerwerf start de open dag in het sfeervolle clubhuis. Na een korte uitleg wordt gestart met de proefduiken. Dit onder begeleiding van ervaren duikers, met eigen materialen van de club. Na afloop van de proefduik staat er nog een hapje en drankje klaar.
Heeft u al zin gekregen in een kijkje bij de duikvereniging? Ze zijn er klaar voor! Geef u snel op, want plaatsen zijn beperkt. Dit kan via de mail: dvzeusfaber@hotmail.com.
Meer informatie is ook te vinden op www.dvzeusfaber.nl.maandag 20 november

AED/Reanimatiecursus

HOORN - Stichting Reanimatie Onderwijs Westfriesland geeft in het Westfriesgasthuis een nieuwe AED/Reanimatie cursus voor leken.

De cursus is van 18:50 tot 22:45 uur
Informatie op www.reanimatie-westfriesland.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden (aanmelden niet via telefoon, maar schriftelijk).
0229236729 voor eventuele vragen.
Bent u aanvullend ziektekosten verzekerd, dan bestaat de mogelijkheid op teruggave lesgeld.maandag 20 t/m zaterdag 25 november

MS Collecteweek

Het Nationaal MS Fonds organiseert de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie -groot of klein- is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.

Collectant gemist?
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een donatie te doen. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2,00.woensdag 22 november

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - Hengelsportvereniging Wieringen organiseert een gezellige bingo avond voor jong en oud in café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.

Hoofdprijs € 115,- (€ 150,- bij meer dan 65 personen).


Mooie prijzen zoals: rollades, vleesschotels, koffiepakketten, 4 x € 25,- en meer...

Aanvang 20:00 uur. Een boekje voor 9 bingo rondes kost € 5,50; voor de super ronde € 1,00. Info: 0227-512801.

De volgende bingo's zijn op 20 december (kerstbingo), 31 januari, 28 februari, 28 maart (paasbingo), 18 april en 16 mei.woensdag 22 november

Politiek Café

Bereikbaarheid platteland in Politiek Café VVD

HIPPOLYTUSHOEF - Hoe houden we het platteland bereikbaar? Die vraag staat centraal in een Politiek Café van de VVD vanaf 20.00 uur in Het Stamineeke aan het Kerkplein. Aanleiding voor het Café is het verdwijnen van buslijnen, maar ook de geringe populariteit van het openbaar vervoer bij inwoners van de Kop van Noord-Holland.

Recent onderzoek van NH Nieuws heeft uitgewezen, dat maar 34 procent van de inwoners over een ov-chipkaart op naam beschikt. In Amsterdam is dat ruim tweemaal zo veel en in Haarlem bijna tweemaal zo veel. De vraag is; neemt de populariteit af door het verdwijnen van ov-voorzieningen of verdwijnt het ov door het afgenomen gebruik? En: hoe zit het met de treinverbindingen buiten de spitsuren. Blijven die intact?
Om het debat op gang te brengen zijn enkele sprekers aanwezig die het thema introduceren met een bijdrage. Ook worden ideeën gepresenteerd, waarmee de mobiliteit op het platteland zou kunnen worden verbeterd.

Het Politiek Café is gratis toegankelijk. De VVD trakteert op koffie. Het is bovendien een leuke gelegenheid om kandidaat-raadsleden te ontmoeten. Twee van hen nemen de presentatie van de avond voor hun rekening: Petra Borst uit Nieuwe Niedorp (1e vrouw op de lijst) en Lars Ruiter uit Wieringerwerf (jongste kandidaat op de lijst).vrijdag 24 november

Boomplantdag

SCHOORL - Stichting Local Spirit organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer een boomplantdag in de Schoorlse Duinen. Er worden 3500 bomen aangeplant in een deel van het verbrande bos bij Catrijp, boven aan de 'Vier Trappen'. Het is de afsluiting van een eerdere plantactie in 2014 met als doel een deel van het verbrande bos weer actief te herstellen met loofbomen.

Vandaag vindt de aftrap plaats met zo'n 400 basisschoolleerlingen uit Groet, Schoorl en Bergen. Aan het einde van de middag worden ook met bewoners van Scorlewald bomen geplant.

Veilig en gevarieerd bos
In een deel van het verbrande bos wordt de natuur een handje geholpen zodat daar weer nieuw bos kan groeien. Om meer variatie te krijgen worden er loofbomen aangeplant die hier van nature voorkomen zoals de Zomereik, Berk, Lijsterbes en Sporkehout. Ook zorgen deze bomen ervoor dat het gebied beter bestand is tegen mogelijke nieuwe bosbranden. In tegenstelling tot dennenbomen remmen loofbomen de brand. Hierdoor wordt het gebied niet alleen gevarieerder maar ook veiliger. In de overige delen van het verbrande bos ten oosten van de nieuwe weg mag de natuur zichzelf ontwikkelen.vrijdag 24 november

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 8 en 22 december.
In 2018 op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 april
vrijdag 24 november

Wandelen met de Nachtwaker

Een avon(d)tuur in de Schoorlse Duinen

SCHOORL - Het donkere jaargetijde is weer aangebroken. Tijd om met de Nachtwaker van de Schoorlse Duinen mee te gaan om de donkere nacht in de duinen te beleven. Zet al je zintuigen aan het werk en ervaar de duisternis, de stilte en de sterrenhemel.

Deze belevingstocht is voor jong en oud en duurt 1,5 tot 2 uur. Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.Ga mee met de Nachtwaker van Staatsbosbeheer. De wandeling start om 19:30 uur in Buitencentrum Schoorlse Duinen. Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. De kosten zijn € 7,50 p.p. Online aanmelden op www.staatsbosbeheer.nl.zaterdag 25 november

Boomplantdag

Boomplantdag Schoorlse Duinen, Plant je mee?

SCHOORL - Stichting Local Spirit organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer een boomplantdag in de Schoorlse Duinen. Er worden 3500 bomen aangeplant in een deel van het verbrande bos bij Catrijp, boven aan de 'Vier Trappen'. Het is de afsluiting van een eerdere plantactie in 2014 met als doel een deel van het verbrande bos weer actief te herstellen met loofbomen.

Iedereen is van harte welkom om zelf een boom te planten. Want voor zoveel bomen zijn er veel handjes nodig. Maak er dus samen met je familie, vrienden, kennissen of vereniging een feestje van voor het Schoorlse bos!

Aanmelden?
Vanaf 9:00 uur vertrekt er elk uur een groep onder begeleiding van een vrijwilliger vanaf het parkeerterrein van de Blinkerd. Na een wandeling van 1,5 km door heuvelachtig terrein staan vrijwilligers van Local Spirit en Staatsbosbeheer klaar om samen met u de bomen een mooie plek te geven. Na afloop is er, tegen een kleine vergoeding, warme chocolademelk, koffie, thee, soep en pannenkoeken. Gelieve bij deelname vooraf aan te melden.
Voor meer informatie, jezelf aanmelden of voor sponsoring, kun je kijken op: www.boomplantdagschoorl.nl.

Veilig en gevarieerd bos
In een deel van het verbrande bos wordt de natuur een handje geholpen zodat daar weer nieuw bos kan groeien. Om meer variatie te krijgen worden er loofbomen aangeplant die hier van nature voorkomen zoals de Zomereik, Berk, Lijsterbes en Sporkehout. Ook zorgen deze bomen ervoor dat het gebied beter bestand is tegen mogelijke nieuwe bosbranden. In tegenstelling tot dennenbomen remmen loofbomen de brand. Hierdoor wordt het gebied niet alleen gevarieerder maar ook veiliger. In de overige delen van het verbrande bos ten oosten van de nieuwe weg mag de natuur zichzelf ontwikkelen.zaterdag 25 novemberWIERINGERWERF - Stichting-AED houdt in de Zuiderzeehal, Dokter Tmasmalaan 1, een winterfair.

Voor de derde keer wordt de Zuiderzeehal te Wieringerwerf omgebouwd tot een feeëriek verlicht marktplein. Door diverse standhouders worden allerlei producten verkocht, variërend van boerenkaas tot chocolade. Natuurlijk zijn er ook kerstartikelen. Ook wordt informatie voor goede doelen gegeven. Voor de inwendige mens zijn er op het horecaplein lekkere dingen, zoals hamburgers en oliebollen.
De deuren zijn van 10:00 tot 16:00 uur geopend en de toegang is gratis.
Ruime parkeermogelijkheden naast de hal.
Sinterklaas en zijn Pieten hebben laten weten dat zij hun opwachting komen maken op de Winterfair Wieringermeer. Van 12:00 tot 16:00 uur zijn ze aanwezig in de hal.zaterdag 25 november

Musical 'Oh, dat zit dus zo!'

DEN OEVER - Thalia Kids staat in het Vikingschip op de planken met de musical 'Oh, dat zit dus zo!'

In deze musical wordt het publiek meegenomen door een olifantsjong en een kolokolovogel, die met hulp van de grote tovenaar op zoek gaan naar de Limpopo rivier. Onderweg komen ze allerlei dieren tegen, ieder met hun eigen probleem.
Of ze de Limpopo rivier gaan vinden en wat nou precies een kolokolovogel is, dat kunt u zien om 19:00 uur in het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, in Den Oever.

Kaarten kosten € 10,00 en zijn verkrijgbaar via de website www.thalia-hollandskroon.nl.
zaterdag 25 november

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - Vanavond is de 2e klaverjasavond van Buurtvereniging Noordervenne. De locatie is als vanouds 't Dorpshuis aan de Kerkhofsteeg. De aanvang van het kaarten is 20:00 uur.

De klaverjascompetitie gaat over 5 avonden. Van deze 5 avonden mag je er 1 missen om mee te doen met de wintercompetitie. Als je alle 5 avonden komt kaarten wordt de slechtste uitslag van de 5 weggestreept.
Buiten de competitie om zijn er mooie prijzen. Je bent dus niet verplicht om mee te doen met de competitie. Heb je een avond zin om te kaarten: Je bent altijd welkom.
Voor verdere info en eventuele opgave: A. de Vries (tel. 0227-591879) of A. van Bodegom (tel. 06 2040 7420).

De volgende klaverjasavonden zijn op 20 januari, 24 februari, 24 maart en 21 april 2018

De laatste avond ( 21 april 2018) is een vrije klaverjasavond. Deze telt dus niet meer mee voor de competitie. Op deze avond worden naast de normale dagprijzen ook de prijzen van de competitie uitgereikt.zondag 26 november

Musical 'Oh, dat zit dus zo!'

DEN OEVER - Thalia Kids staat in het Vikingschip op de planken met de musical 'Oh, dat zit dus zo!'

In deze musical wordt het publiek meegenomen door een olifantsjong en een kolokolovogel, die met hulp van de grote tovenaar op zoek gaan naar de Limpopo rivier. Onderweg komen ze allerlei dieren tegen, ieder met hun eigen probleem.
Of ze de Limpopo rivier gaan vinden en wat nou precies een kolokolovogel is, dat kunt u zien om 14:30 uur in het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, in Den Oever.

Kaarten kosten € 10,00 en zijn verkrijgbaar via de website www.thalia-hollandskroon.nl.
donderdag 30 november

Inloopspreekuur Digitale Hulp

HOLLANDS KROON - Inwoners van Hollands Kroon met vragen of problemen op digitaal gebied, kunnen op het Inloopspreekuur Digitale Hulp in Middenmeer terecht.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van uw laptop of tablet? Wilt u sociale media leren gebruiken? Of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die uw apparaat biedt, zoals het downloaden van apps of het gebruik van wifi-netwerken? Deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg!Het inloopspreekuur vindt plaats van 10:30 tot 11:30 uur in de Schilderszaal van wijksteunpunt De Kroon, Kroonwaard 1 te Middenmeer. Het spreekuur is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Het Inloopspreekuur Digitale Hulp is een initiatief van Stichting Present Hollands Kroon, www.presenthollandskroon.nl.woensdag 6 december

Herhalingsles AED/Reanimatie

HOORN - Stichting Reanimatie Onderwijs Westfriesland geeft in het Westfriesgasthuis een AED/Reanimatie herhalingsles.

De les is van 19:20 tot 21:30 uur. Diploma of laatste herhaling niet ouder dan 1 jaar.
Informatie op www.reanimatie-westfriesland.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden (aanmelden niet via telefoon, maar schriftelijk).
0229236729 voor eventuele vragen.
Bent u aanvullend ziektekosten verzekerd, dan bestaat de mogelijkheid op teruggave lesgeld.donderdag 7 december

Plusgroep

WIERINGERWERF - De Plusgroep vindt iedere eerste donderdag van de maand plaats van 13:30 tot 16:00 uur in het Atelier (eerste verdieping) van de Cultuurschuur, Loggersplein.

Iedereen die graag iets met anderen onderneemt en anderen ontmoet is welkom tijdens de Plusgroep. De Plusgroep is voor iedereen; van alle leeftijden en naar eigen mogelijkheden. Er is van alles te doen, zoals creatieve activiteiten, een spelletje maar alleen een kopje koffie komen drinken en een praatje maken kan natuurlijk ook.

Voor meer informatie of aanmelding kan men elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur bellen met het servicepunt Wieringerwerf: 0227-600079.
Als u vervoer nodig heeft om naar de bijeenkomst te kunnen komen, kan dit geregeld worden.donderdag 7 december

Bijeenkomst over hersenletsel

SCHAGEN - Esdégé-Reigersdaal en MEE & de Wering organiseert een bijeenkomst over - de gevolgen van - hersenletsel voor partners en verwanten. De bijeenkomst wordt gehouden bij MEE & de Wering, Zijperweg 4K. De start is om 10:30 uur, inloop vanaf 10:00 uur.

Wanneer u iemand in uw netwerk heeft met hersenletsel dan bent u van harte welkom.
Naast lezingen van gastsprekers is er tijd en ruimte voor uw vragen. De volgende thema's komen aan de orde:
• Hoe werkt het brein?
• Afasie
• Tips en adviezen in omgang met hersenletsel.
• Rouwverwerking
• Seksualiteit

De sprekers komen uit het werkveld en hebben dagelijks te maken met hersenletsel.
U kunt zich via de mail opgeven bij Thamar Post; thamar.post@esdege-reigersdaal.nl of bij Jacqueline Leermakers; jleermakers@meenwh.nl.vrijdag 8 december

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De laatste klaverjasavond van dit jaar is op 22 december.
In 2018 op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 april
vrijdag 8 december

Wandelen met de Nachtwaker

Een avon(d)tuur in de Schoorlse Duinen

SCHOORL - Het donkere jaargetijde is weer aangebroken. Tijd om met de Nachtwaker van de Schoorlse Duinen mee te gaan om de donkere nacht in de duinen te beleven. Zet al je zintuigen aan het werk en ervaar de duisternis, de stilte en de sterrenhemel.

Deze belevingstocht is voor jong en oud en duurt 1,5 tot 2 uur. Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.Ga mee met de Nachtwaker van Staatsbosbeheer. De wandeling start om 19:30 uur in Buitencentrum Schoorlse Duinen. Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. De kosten zijn € 7,50 p.p. Online aanmelden op www.staatsbosbeheer.nl.zaterdag 9 december

Sterren kijken in de duinen

SCHOORL - De Schoorlse Duinengids en de Alkmaarse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Metius laten je kennis maken met de duinen in het donker. Met het blote oog zijn al heel wat sterren te zien. Ook kijken we met een verrekijker en een echte telescoop naar bijzondere verschijnselen aan de hemel. Maar pas op: niet alles is altijd te zien.We zijn afhankelijk van het weer: bij bedekte lucht zullen we minder zien bij de verhalen, bij slecht weer gaan we over op een binnenprogramma. We vertrekken om 19:30 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en zijn rond 22:30 terug. De kosten zijn € 7,50 per persoon. Aanmelden kan online via www.staatsbosbeheer.nl.

Honden zijn niet toegestaan. Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.zaterdag 9 december

Kerstconcert Hét Projectkoor

SCHAGEN - Hét Projectkoor verzorgt de Amerikaanse productie 'And on earth...Peace', een fantastisch muzikaal kerstconcert dat voor zover bekend nog maar één keer eerder in Nederland is uitgevoerd.

Hét Projectkoor is een tijdelijk koor van enthousiaste deelnemers en wordt elke keer weer opnieuw samengesteld. Het koor bestaat uit ruim 100 deelnemers, twee solisten en twee vertellers, en wordt begeleid door een 14-koppig orkest. Het streven is om elke twee jaar een concert te verzorgen, dit alles onder leiding van initiatiefnemer en dirigent Arwin Kluft. Arwin heeft zelf ruime (inter) nationale professionele ervaring in de muziekwereld.Het 'Hoorns Byzantijns Mannenkoor' zal het gedeelte voor de pauze invullen met haar indrukwekkende stemgeluid.

Het concert wordt gegeven in de aula van het Regius-college en begint om 20:00 uur.
Kaarten zijn te koop via de website www.hetprojectkoor.nl.zaterdag 9 en zondag 10 december
zondag 10 december

Kerstconcert Hét Projectkoor

SCHAGEN - Hét Projectkoor verzorgt de Amerikaanse productie 'And on earth...Peace', een fantastisch muzikaal kerstconcert dat voor zover bekend nog maar één keer eerder in Nederland is uitgevoerd.

Hét Projectkoor is een tijdelijk koor van enthousiaste deelnemers en wordt elke keer weer opnieuw samengesteld. Het koor bestaat uit ruim 100 deelnemers, twee solisten en twee vertellers, en wordt begeleid door een 14-koppig orkest. Het streven is om elke twee jaar een concert te verzorgen, dit alles onder leiding van initiatiefnemer en dirigent Arwin Kluft. Arwin heeft zelf ruime (inter) nationale professionele ervaring in de muziekwereld.Het 'Hoorns Byzantijns Mannenkoor' zal het gedeelte voor de pauze invullen met haar indrukwekkende stemgeluid.

Het concert wordt gegeven in de aula van het Regius-college en begint om 14:30 uur.
Kaarten zijn te koop via de website www.hetprojectkoor.nl.maandag 11 en dinsdag 12 december

Openstelling archief Historische Vereniging

HIPPOLYTUSHOEF - Het archief van de Historische Vereniging Wieringen is op maandag geopend van 19:00 tot 21:00 uur en op dinsdag van 14:00 tot 16:30 uur.In het archief een grote verzameling kranten, boeken, foto's, documenten, landkaarten en notulen van verenigingen, organisaties, particulieren, scholen en veel meer.
Locatie: Parkzicht 4a, gelegen naast zorgcentrum Noorderlicht - Parklaan 41, te Hippolytushoef. Boven de bibliotheek.dinsdag 12 december

Midwinter-Kerstavond

SLOOTDORP - Vrouwen van NU houdt in De Schakel een Midwinter-Kerstavond.

Deze avond speelt Klaas Bakker op de piano bij videobeelden gerelateerd aan Midwinter en Kerst.
Aanvang: 19:30 uur.donderdag 14 december

Kerstviering

WIERINGERWERF - Vrouwenvereniging Passage houdt een kerstviering met een broodmaaltijd in Ons Centrum.

De viering begint om 17:00 uur.donderdag 14 december

Inloopspreekuur Digitale Hulp

HOLLANDS KROON - Inwoners van Hollands Kroon met vragen of problemen op digitaal gebied, kunnen op het Inloopspreekuur Digitale Hulp in Middenmeer terecht.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van uw laptop of tablet? Wilt u sociale media leren gebruiken? Of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die uw apparaat biedt, zoals het downloaden van apps of het gebruik van wifi-netwerken? Deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg!Het inloopspreekuur vindt plaats van 10:30 tot 11:30 uur in de Schilderszaal van wijksteunpunt De Kroon, Kroonwaard 1 te Middenmeer. Het spreekuur is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Het Inloopspreekuur Digitale Hulp is een initiatief van Stichting Present Hollands Kroon, www.presenthollandskroon.nl.donderdag 14 december
zaterdag 16 december

Kerstconcert Hét Projectkoor

MIDDENMEER - Hét Projectkoor verzorgt de Amerikaanse productie 'And on earth...Peace', een fantastisch muzikaal kerstconcert dat voor zover bekend nog maar één keer eerder in Nederland is uitgevoerd.

Hét Projectkoor is een tijdelijk koor van enthousiaste deelnemers en wordt elke keer weer opnieuw samengesteld. Het koor bestaat uit ruim 100 deelnemers, twee solisten en twee vertellers, en wordt begeleid door een 14-koppig orkest. Het streven is om elke twee jaar een concert te verzorgen, dit alles onder leiding van initiatiefnemer en dirigent Arwin Kluft. Arwin heeft zelf ruime (inter) nationale professionele ervaring in de muziekwereld.Het 'Hoorns Byzantijns Mannenkoor' zal het gedeelte voor de pauze invullen met haar indrukwekkende stemgeluid.

Het concert wordt gegeven in de Ontmoetingskerk en begint om 20:00 uur.
Kaarten zijn te koop via de website www.hetprojectkoor.nl.zaterdag 16 december

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - De Dörper Activiteiten Sociëteit (de D.A.S.) houdt een zaterdagavondbingo in Dorpshuis Hippolytushoef.

Volwassenen kunnen van 20:00 tot 22:30 uur bingo spelen in Dorpshuis Hippolytushoef aan de Kerkhofsteeg om mooie (geld)prijzen. Bij meer dan 40 of 60 deelnemers worden de geldprijzen verhoogd.
Deelnemers kunnen zich helemaal op de bingo concentreren, want in de zaal is bediening. Niemand hoeft dus op een droogje te zitten.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Dorpshuis: www.dorpshuis-hippolytushoef.nl of via de mail: dassecret@quicknet.nl.

De volgende bingo is op 13 januari.zondag 17 december

Kerstconcert Hét Projectkoor

MIDDENMEER - Hét Projectkoor verzorgt de Amerikaanse productie 'And on earth...Peace', een fantastisch muzikaal kerstconcert dat voor zover bekend nog maar één keer eerder in Nederland is uitgevoerd.

Hét Projectkoor is een tijdelijk koor van enthousiaste deelnemers en wordt elke keer weer opnieuw samengesteld. Het koor bestaat uit ruim 100 deelnemers, twee solisten en twee vertellers, en wordt begeleid door een 14-koppig orkest. Het streven is om elke twee jaar een concert te verzorgen, dit alles onder leiding van initiatiefnemer en dirigent Arwin Kluft. Arwin heeft zelf ruime (inter) nationale professionele ervaring in de muziekwereld.Het 'Hoorns Byzantijns Mannenkoor' zal het gedeelte voor de pauze invullen met haar indrukwekkende stemgeluid.

Het concert wordt gegeven in de Ontmoetingskerk en begint om 14:30 uur.
Kaarten zijn te koop via de website www.hetprojectkoor.nl.dinsdag 19 december

Kerstbijeenkomst

SLOOTDORP - Vrouwenvereniging K.V.G. houdt een kerstbijeenkomst met een maaltijd, die afgewisseld zal worden door tekst en muziek.

De bijeenkomst is in de voormalige kerk 'Brink 55' en begint om 17:00 uur.woensdag 20 december

Kerstbingo

HIPPOLYTUSHOEF - Hengelsportvereniging Wieringen organiseert een gezellige bingo avond voor jong en oud in café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.

Hoofdprijs € 115,- (€ 150,- bij meer dan 65 personen).


Mooie prijzen zoals: rollades, vleesschotels, koffiepakketten, 4 x € 25,- en meer...

Aanvang 20:00 uur. Een boekje voor 9 bingo rondes kost € 5,50; voor de super ronde € 1,00. Info: 0227-512801.

De volgende bingo's zijn op 31 januari, 28 februari, 28 maart (paasbingo), 18 april en 16 mei.vrijdag 22 december

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 aprilvrijdag 22 december

Wandelen met de Nachtwaker

Een avon(d)tuur in de Schoorlse Duinen

SCHOORL - Het donkere jaargetijde is weer aangebroken. Tijd om met de Nachtwaker van de Schoorlse Duinen mee te gaan om de donkere nacht in de duinen te beleven. Zet al je zintuigen aan het werk en ervaar de duisternis, de stilte en de sterrenhemel.

Deze belevingstocht is voor jong en oud en duurt 1,5 tot 2 uur. Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.Ga mee met de Nachtwaker van Staatsbosbeheer. De wandeling start om 19:30 uur in Buitencentrum Schoorlse Duinen. Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. De kosten zijn € 7,50 p.p. Online aanmelden op www.staatsbosbeheer.nl.dinsdag 26 december (2e Kerstdag)

Kerst bridgedrive

WESTERLAND - Bridgeclub Wieringen organiseert een gezellige Kerstdrive in café Waddenzee, Westerlanderweg 43.

De aanvang is 13:30 uur (graag om 13:00 uur aanwezig zijn). Het inschrijfgeld is € 12,00 per paar (betalen aan de zaal) en er is voor iedereen een prijs. Bridgers waarvan bij de club geen NBB-nummer bekend is betalen € 1,00 per persoon extra.
Er kunnen maximaal 50 paren deelnemen. De bridgeparen worden naar sterkte ingedeeld in lijnen.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan tot 25 december via de agenda op de website van Bridgeclub Wieringen.
Wie dit te lastig vindt mag zich ook via de telefoon aanmelden bij Siebrand Veenstra: 0227-592354.

Op zondagmiddag 31 december is er een Oudejaarsdrive.donderdag 28 december

Inloopspreekuur Digitale Hulp

HOLLANDS KROON - Inwoners van Hollands Kroon met vragen of problemen op digitaal gebied, kunnen op het Inloopspreekuur Digitale Hulp in Middenmeer terecht.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van uw laptop of tablet? Wilt u sociale media leren gebruiken? Of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die uw apparaat biedt, zoals het downloaden van apps of het gebruik van wifi-netwerken? Deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg!Het inloopspreekuur vindt plaats van 10:30 tot 11:30 uur in de Schilderszaal van wijksteunpunt De Kroon, Kroonwaard 1 te Middenmeer. Het spreekuur is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Het Inloopspreekuur Digitale Hulp is een initiatief van Stichting Present Hollands Kroon, www.presenthollandskroon.nl.zondag 31 december (Oudjaar>

Oudejaars bridgedrive

WESTERLAND - Bridgeclub Wieringen organiseert een gezellige Oudejaarsdrive in café Waddenzee, Westerlanderweg 43.

De aanvang is 13:30 uur (graag om 13:00 uur aanwezig zijn). Het inschrijfgeld is € 12,00 per paar (betalen aan de zaal) en er is voor iedereen een prijs. Bridgers waarvan bij de club geen NBB-nummer bekend is betalen € 1,00 per persoon extra.
Er kunnen maximaal 50 paren deelnemen. De bridgeparen worden naar sterkte ingedeeld in lijnen.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan tot 30 december via de agenda op de website van Bridgeclub Wieringen.
Wie dit te lastig vindt mag zich ook via de telefoon aanmelden bij Siebrand Veenstra: 0227-592354.vrijdag 5 januari

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 aprildonderdag 11 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

WIERINGERWERF - Vrouwenverenigingen Passage, Vrouwen van Nu en K.V.G organiseren een gezamenlijke Nieuwjaars koffieochtend.

Vanaf half 10 kan men terecht in het Arbeidsbureau van Café Bij de Buren om elkaar alle goeds toe te wensen in het nieuwe jaar 2018.
De zusjes Sandra van Soesbergen-van Diepen en Marlies Rasing-van Diepen, geboren, getogen en nog altijd woonachtig in de Wieringermeer, zullen het officiële programma om 10:00 uur met hun muzikale optreden een speciaal tintje geven.zaterdag 13 januari

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - De Dörper Activiteiten Sociëteit (de D.A.S.) houdt een zaterdagavondbingo in Dorpshuis Hippolytushoef.

Volwassenen kunnen van 20:00 tot 22:30 uur bingo spelen in Dorpshuis Hippolytushoef aan de Kerkhofsteeg om mooie (geld)prijzen. Bij meer dan 40 of 60 deelnemers worden de geldprijzen verhoogd.
Deelnemers kunnen zich helemaal op de bingo concentreren, want in de zaal is bediening. Niemand hoeft dus op een droogje te zitten.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Dorpshuis: www.dorpshuis-hippolytushoef.nl of via de mail: dassecret@quicknet.nl.dinsdag 16 januari

Visio

MIDDENMEER - Mevr. Hilde Vorderman-Noens komt bij vrouwenvereniging Passage vertellen over haar werk bij Visio.

De lezing is In de Meerbaak en begint om 14:00 uur.vrijdag 19 januari

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 aprilzaterdag 20 januari

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - Vanavond is de 3e klaverjasavond van Buurtvereniging Noordervenne. De locatie is als vanouds 't Dorpshuis aan de Kerkhofsteeg. De aanvang van het kaarten is 20:00 uur.

De klaverjascompetitie gaat over 5 avonden. Van deze 5 avonden mag je er 1 missen om mee te doen met de wintercompetitie. Als je alle 5 avonden komt kaarten wordt de slechtste uitslag van de 5 weggestreept.
Buiten de competitie om zijn er mooie prijzen. Je bent dus niet verplicht om mee te doen met de competitie. Heb je een avond zin om te kaarten: Je bent altijd welkom.
Voor verdere info en eventuele opgave: A. de Vries (tel. 0227-591879) of A. van Bodegom (tel. 06 2040 7420).

De volgende klaverjasavonden zijn op 24 februari, 24 maart en 21 april 2018

De laatste avond ( 21 april 2018) is een vrije klaverjasavond. Deze telt dus niet meer mee voor de competitie. Op deze avond worden naast de normale dagprijzen ook de prijzen van de competitie uitgereikt.woensdag 31 januari

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - Hengelsportvereniging Wieringen organiseert een gezellige bingo avond voor jong en oud in café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.

Hoofdprijs € 115,- (€ 150,- bij meer dan 65 personen).


Mooie prijzen zoals: rollades, vleesschotels, koffiepakketten, 4 x € 25,- en meer...

Aanvang 20:00 uur. Een boekje voor 9 bingo rondes kost € 5,50; voor de super ronde € 1,00. Info: 0227-512801.

De volgende bingo's zijn op 28 februari, 28 maart (paasbingo), 18 april en 16 mei.vrijdag 2 februari

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 16 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 aprildonderdag 8 februari

Workshop sneeuwpopjes van wol en vilt

WIERINGERWERF - Anneke Roza maakt antroposofische poppen. Deze staan tentoongesteld in vitrines in haar boerderij en zijn een lust voor het oog. Ze deelt haar kennis en kneepjes van het vak graag tijdens een workshop voor de drie vrouwenverenigingen in de Wieringermeer.

Tijdens de workshop worden drie sneeuwpopjes met fleurige kleuraccenten gemaakt.
Tijd: 14:00 uur tot 16:30 uur. Plaats: Oom Keesweg 22, 1771 ME Wieringerwerf.
Kosten: € 17,00 inclusief materialen, koffie/thee en wat lekkers erbij.
Opgave voor woensdag 7 februari 2018 bij Katrien Popkema, tel. 0227-502494 - hilbert.popkema@quicknet.nl.donderdag 8 februari

Jaarvergadering K.V.G.

MIDDENMEER - Vrouwenvereniging K.V.G. houdt haar jaarvergadering met verrassingsprogramma in De Meerbaak.

De vergadering begint om 19:30 uur.woensdag 14 februari

Jaarvergadering Passage

WIERINGERWERF - Vrouwenvereniging Passage houdt om 19:45 uur haar jaarvergadering en ?? in Ons Centrum.vrijdag 16 februari

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 9 en 23 maart en 6 en 20 aprilzaterdag 24 februari

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - Vanavond is de 4e klaverjasavond van Buurtvereniging Noordervenne. De locatie is als vanouds 't Dorpshuis aan de Kerkhofsteeg. De aanvang van het kaarten is 20:00 uur.

De klaverjascompetitie gaat over 5 avonden. Van deze 5 avonden mag je er 1 missen om mee te doen met de wintercompetitie. Als je alle 5 avonden komt kaarten wordt de slechtste uitslag van de 5 weggestreept.
Buiten de competitie om zijn er mooie prijzen. Je bent dus niet verplicht om mee te doen met de competitie. Heb je een avond zin om te kaarten: Je bent altijd welkom.
Voor verdere info en eventuele opgave: A. de Vries (tel. 0227-591879) of A. van Bodegom (tel. 06 2040 7420).

De volgende klaverjasavonden zijn op 24 maart en 21 april 2018

De laatste avond ( 21 april 2018) is een vrije klaverjasavond. Deze telt dus niet meer mee voor de competitie. Op deze avond worden naast de normale dagprijzen ook de prijzen van de competitie uitgereikt.woensdag 28 februari

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - Hengelsportvereniging Wieringen organiseert een gezellige bingo avond voor jong en oud in café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.

Hoofdprijs € 115,- (€ 150,- bij meer dan 65 personen).


Mooie prijzen zoals: rollades, vleesschotels, koffiepakketten, 4 x € 25,- en meer...

Aanvang 20:00 uur. Een boekje voor 9 bingo rondes kost € 5,50; voor de super ronde € 1,00. Info: 0227-512801.

De volgende bingo's zijn op 28 maart (paasbingo), 18 april en 16 mei.dinsdag 6 maart

Cursus operakenner Kees Schilder

SLOOTDORP - Veel leden van Vrouwen van Nu en het K.V.G. hebben het afgelopen seizoen kennis kunnen maken met de bevlogen operakenner Kees Schilder uit Volendam. Op boeiende en deskundige wijze wist hij werkelijk íedereen aan zich te binden. Zijn uitleg over de opera, de afwisseling met interessante wetenswaardigheden en het beluisteren van geluidsfragmenten maakten zelfs ondeskundige toehoorders enthousiast. Alom klonk de roep om mêêr en dat heeft geresulteerd in een cursuscyclus van 5 ochtenden.

Tijdens de bijeenkomsten zal Kees Schilder dieper ingaan op de operamuziek, de achtergronden en de componisten. Een unieke kans om op een nieuwe wijze naar muziek te luisteren en daar intens van te genieten.

Plaats: Gebouw 'Ons Tweede Thuis', Pastoor Braakstraat 1 in Slootdorp.
Programma:
Dinsdag 6 maart: Populair programma in de lijn van de reeds gehouden lezing.
Dinsdag 13 maart: Het ontstaan van de opera en via Monteverdi, Händel en Mozart naar Rossini, Bellini en Donizetti.
Dinsdag 20 maart: Hoogtepunten uit opera's van Giuseppe Verdi.
Dinsdag 27 maart: Hoogtepunten uit opera's van Giacomo Puccini.
Dinsdag 3 april: Hoogtepunten uit populaire opera's van beroemde componisten.
Tijd: 09:30 uur tot 11:30 uur.
Kosten: &euro 87,00 inclusief koffie/ thee en 5 keer een informatieboekje.
Opgave vanaf 23 september tot 15 februari 2018 door het bedrag in een gesloten envelop met naam en adres af te geven bij Emmie Wouts, Oester 29, 1775 JH te Middenmeer.vrijdag 9 maart

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 23 maart en 6 en 20 aprilzaterdag 10 maart

Wandeltocht 'Walking Wieringen by Night'

DEN OEVER - Na het grote succes van vorig jaar organiseren de leden van volleybalvereniging 't Zwin de 2e editie van de wandeltocht 'Walking Wieringen by Night'. Een wandeltocht van 18 km lang vol verrassingen; theater- en muziekacts, goede verzorging van de innerlijke mens, mooie lichteffecten en nog veel meer. Kortom een mooie en sfeervolle wandeltocht om niet te vergeten.De start en finish zijn bij het scouting gebouw in Oosterland aan de Keizerspoeldijk. We vertrekken in groepen per kwartier. Het vertrek vindt tussen 19:00 uur en 20:00 uur plaats.
Wil je mee wandelen? Geef je dan snel op. Je kunt inschrijven via de website www.walkingwieringen.nl. De kosten zijn € 17,50 per persoon.
Wacht niet te lang want vol= vol!dinsdag 13 maart

Lezing over de schaats

SLOOTDORP - Dirk Plugboer vertelt bij vrouwenvereniging K.V.G. in de ruimste zin van het woord alles over de schaats en zijn geschiedenis.

De lezing is in Seniorenonderkomen 'Ons Tweede Thuis', Pastoor Braakstraat 1, en begint om 19:30 uur.woensdag 14 maart

Lezing 'De laatste week van Jezus op aarde'

MIDDENMEER - Dhr. P. Dubbelman uit Heemskerk, houdt voor vrouwenvereniging Passage een lezing over 'De laatste week van Jezus op aarde'.

De lezing is in de Meerbaak en begint om 19:45 uur.vrijdag 23 maart

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De volgende klaverjasavonden zijn op 6 en 20 aprilzaterdag 24 maart

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - Vanavond is de 5e klaverjasavond van Buurtvereniging Noordervenne. De locatie is als vanouds 't Dorpshuis aan de Kerkhofsteeg. De aanvang van het kaarten is 20:00 uur.

De klaverjascompetitie gaat over 5 avonden. Van deze 5 avonden mag je er 1 missen om mee te doen met de wintercompetitie. Als je alle 5 avonden komt kaarten wordt de slechtste uitslag van de 5 weggestreept.
Buiten de competitie om zijn er mooie prijzen. Je bent dus niet verplicht om mee te doen met de competitie. Heb je een avond zin om te kaarten: Je bent altijd welkom.
Voor verdere info en eventuele opgave: A. de Vries (tel. 0227-591879) of A. van Bodegom (tel. 06 2040 7420).

De volgende klaverjasavonden is op 21 april 2018

De laatste avond ( 21 april 2018) is een vrije klaverjasavond. Deze telt dus niet meer mee voor de competitie. Op deze avond worden naast de normale dagprijzen ook de prijzen van de competitie uitgereikt.woensdag 28 maart

Paasbingo

HIPPOLYTUSHOEF - Hengelsportvereniging Wieringen organiseert een gezellige bingo avond voor jong en oud in café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.

Hoofdprijs € 115,- (€ 150,- bij meer dan 65 personen).


Mooie prijzen zoals: rollades, vleesschotels, koffiepakketten, 4 x € 25,- en meer...

Aanvang 20:00 uur. Een boekje voor 9 bingo rondes kost € 5,50; voor de super ronde € 1,00. Info: 0227-512801.

De volgende bingo's zijn op 18 april en 16 mei.vrijdag 6 april

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.

De laatste klaverjasavond van dit seizoen is op 20 aprildinsdag 10 april

Verwencollectief Wieringermeer

WIERINGERWERF - Het 'Verwencollectief Wieringermeer' laat bij vrouwenvereniging K.V.G. belangstellenden van alles ervaren rond persoonlijke verzorging.

De bijeenkomst is in Café De Maaier en begint om 19:30 uur.woensdag 18 april

Opfriscursus verkeer

MIDDENMEER - Om een ieder bij te praten en kennis op te frissen rondom de Verkeerswetgeving, zal Jan Wouts van Autorijschool A7 voor de vrouwenverenigingen in de Wieringermeer hier een presentatie over geven.

Om de opgedane kennis na afloop te toetsen, zullen er wat vragen worden gesteld, waarbij niemand bevreesd hoeft te zijn dat er bij een onvoldoende een sanctie op zal volgen!

Plaats: Autorijschool A7, Oester 29 te Middenmeer. Tijd: 14:00 uur tot 16:00 uur.
Kosten: € 10,00. Opgave: Voor 13 april 2018 bij Emmie Wouts, tel. 0227-602868.woensdag 18 april

Lezing Henk Gerber

SLOOTDORP - Dhr. Henk Gerber komt bij vrouwenvereniging Passage vertellen over zijn bezigheden als vrijwilliger bij Hoenderdaell en Stichting Leeuw.

De lezing is in de Schakel en begint om 19:45 uur.woensdag 18 april

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - Hengelsportvereniging Wieringen organiseert een gezellige bingo avond voor jong en oud in café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.

Hoofdprijs € 115,- (€ 150,- bij meer dan 65 personen).


Mooie prijzen zoals: rollades, vleesschotels, koffiepakketten, 4 x € 25,- en meer...

Aanvang 20:00 uur. Een boekje voor 9 bingo rondes kost € 5,50; voor de super ronde € 1,00. Info: 0227-512801.

De volgende bingo is op 16 mei.vrijdag 20 april

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - De klaverjasclub organiseert een vrije klaverjasavond in de zaal van de Ankerkerk, Seringenlaan 19.

De klaverjasdrive begint om 19:30 uur. Deelname kost € 3,00.
Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Ook is er een verloting met leuke prijzen.
Deelnemers strijden ook mee in de competitie. Daarvoor tellen de tien hoogst behaalde resultaten. Aanmelden kan voor aanvang aan de zaal.zaterdag 21 april

Klaverjassen

HIPPOLYTUSHOEF - Vanavond is een vrije klaverjasavond van Buurtvereniging Noordervenne. De locatie is als vanouds 't Dorpshuis aan de Kerkhofsteeg. De aanvang van het kaarten is 20:00 uur.

Er zijn mooie prijzen.
Voor verdere info en eventuele opgave: A. de Vries (tel. 0227-591879) of A. van Bodegom (tel. 06 2040 7420).
Vanavond worden naast de normale dagprijzen ook de prijzen van de competitie uitgereikt.woensdag 16 mei

Bingo

HIPPOLYTUSHOEF - Hengelsportvereniging Wieringen organiseert een gezellige bingo avond voor jong en oud in café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.

Hoofdprijs € 115,- (€ 150,- bij meer dan 65 personen).


Mooie prijzen zoals: rollades, vleesschotels, koffiepakketten, 4 x € 25,- en meer...

Aanvang 20:00 uur. Een boekje voor 9 bingo rondes kost € 5,50; voor de super ronde € 1,00. Info: 0227-512801.
(advertentie)
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Poll:
Grootschalig arbeidsmigranten verblijf in centrum Hippolytushoef?
Ja
Nee
Maakt mij niets uit
  
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra inclusief afleverkosten
€ 5.695,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Roman en Bert Van Goor - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...