LADA luistert in Het Kremlin
Uitgegeven op 14-06-2017 om 18:35  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De herinrichting van de bloemenbuurt in Winkel bracht een aantal bewoners naar de openbare fractievergadering van maandag 12 juni. Verder werd er gesproken over het accommodatiebeleid, breedband internet en de jaarrekening. Het zorgde voor een goedbezochte en levendige vergadering.

Herinrichting bloemenbuurt

Bewoners hadden al via diverse mails contact gezocht met de fractie om hun ongenoegen duidelijk te maken over de manier waarop de gemeente de herinrichting van hun buurt heeft aangepakt. Slechte communicatie en bewoners die nergens bij betrokken worden, zorgen voor veel ergernis en kwaadheid. Er is een inloopavond geweest waarop de plannen werden getoond. Ondanks dat daarna ideeën uit de buurt zijn ingebracht werd er niets meer vernomen dan een totale afwijzing van de plannen. Hoewel een avond, waarop het eindplan gepresenteerd zou worden was toegezegd, heeft die nooit plaats gevonden. Inwoners zijn zeer verbolgen over de hele gang van zaken en voelen zich niet serieus genomen. Kortom, de bewoners worden volledig buiten spel gezet en hebben maar te slikken en af te wachten wat er in hun buurt gebeurt. Wat er in Winkel gebeurt staat haaks op wat het beleid in Hollands Kroon zou moeten zijn: inwoners betrekken bij de herinrichting van hun buurt zoals ook in Wieringerwerf gebeurt. In Winkel is daar niets van terug te vinden. De fractie van LADA begrijpt niet dat dit nu nog voorkomt in de gemeente Hollands Kroon die zich op de borst slaat zo goed naar de inwoners te luisteren om ze bij uitvoering en beleid te betrekken. Er zijn vragen gesteld aan het college met het verzoek op korte termijn met de bewoners te gaan praten om te kijken hoe hun ideeën zijn in te passen. Volgens de projectleider van de uitvoerder is dat goed mogelijk.

Breedband internet
Men was het eens dat in het buitengebied een goede internetverbinding moet zijn en daarvoor lijkt het aanleggen van een glasvezelnetwerk nodig. Discussie was er over de kosten. Een van de aanwezigen stelde dat mensen gekozen hebben om in het buitengebied te gaan wonen en konden weten dat er geen snel internet beschikbaar is. Het is dan redelijk als zij voor een sluiting mee betalen. De fractie steunt het voorstel van het college zoals dat in de raad van 20 juni wordt aangeboden. Van een directe financiële deelname van de gemeente is nog sprake.

Sporthallen
De heer Van Essen geeft heldere uiteenzetting. Gemeente Anna Paulowna heeft in 2011 besloten Veerburg open te houden en daar geld ingestoken. Bouw sporthal Kleine Sluis is toen door de raad afgeblazen. In 2013 heeft Hollands Kroon geld gestoken in judovereniging/zaal. Verburg sluiten betekent kapitaalvernietiging. Sporthal Kleine Sluis is gepasseerd station gezien de vele investeringen gedaan in Veerburg. Zijn advies: Stel een beheerdersechtpaar aan voor de hele accommodatie. Dat biedt kansen op sluitende exploitatie en werkt in de Niedorphal goed.
Zaalhuur is structureel te laag. Moet voor alle hallen omhoog (€ 65/uur). Kan alleen regionaal bereikt worden. Advies: richt met Schagen (Den Helder?) een gezamenlijke sportcommissie op die over de tarieven gaat. De structurele bijdrage van € 15.000 die de gemeente na overdracht van de spothallen verstrekt, is volgens de heer Van Essen te laag voor een gezonde exploitatie. Je kunt niet reserveren voor onderhoud. Nodig is € 25.000.

Jaarrekening
De fractie zal de gewijzigde jaarrekening 2016 op een extra fractievergadering, maandag 19 juni, behandelen. Dan zijn ook de bevindingen van de auditcommissie beschikbaar. Er was bij de aanwezigen onbegrip en verbazing dat dit allemaal kan gebeuren. Vragen die gesteld werden: Is er nog voldoende controle nu er met zelfsturende teams gewerkt wordt? Is de grote naheffing in het Sociaal Domein wel aan het COWWI te wijten? Waar zit de fout in de controle?
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra inclusief afleverkosten
€ 5.695,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Succes jeugd 1972 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...