Hollands Kroon straks onder curatele?
Uitgegeven op 11-06-2017 om 15:58  |  link  |  bewaar  |  print

(INGEZONDEN BERICHT)

HOLLANDS KROON - Van de week moest ik uit de krant vernemen dat het (nog) niet goed gaat met de financiën van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente kan maar net een evenwicht vinden tussen inkomsten en uitgaven. Leeft Hollands Kroon op te grote voet?

Feit is natuurlijk wel dat er veel is uitgegeven aan de verbouwing van het gemeentehuis en de huisvesting van de ambtenaren. Maar tevens is er flink bezuinigd in het sociaal domein. Het College van B&W vond zelfs dat het nog goedkoper kon door de samenwerking met andere gemeenten op te zeggen. Vooralsnog kost dat alleen maar geld: naar verluidt een slordige negen ton. Ook wil de gemeente de zwembaden saneren. Dat betekent dat veel mensen niet meer naar een zwembad kunnen. De zwembaden in Hippolytushoef en Breezand gaan dicht. De overgebleven zwembaden zullen geprivatiseerd worden. Een kaartje zal dan flink duurder worden.Protest tegen de sluiting van zwembaden tijdens een raadsvergadering

De commissaris van de koning Johan Remkes lijkt zich zorgen te maken over de -financiële- toekomst van de gemeente Hollands Kroon. Die zorgen zijn terecht. De kans is groot dat Hollands Kroon in de toekomst extra steun zal moeten vragen van het Rijk om een sluitende begroting te krijgen. Dan zal Hollands Kroon een zogenaamde 'Artikel 12' gemeente worden en moet bepaalde bevoegdheden afstaan. Het uitvoerende College komt dan onder curatele te staan. Dat gebeurt overigens ook met personen die niet goed met geld kunnen omgaan.
De mensen die wij kiezen om onze belangen als burgers van Hollands Kroon te beschermen zullen voor die situatie verantwoordelijkheid dragen. Zij moeten de burgemeester, wethouders en ambtenaren controleren: die bevoegdheid heeft de Gemeenteraad tenslotte. Ik vraag me dan ook af: doen de gemeenteraadsleden dat wel in voldoende mate?

Kees Zwaan


Onderstaande reactie ontving de redactie van Sam Kooy,

Ik heb de behoefte een reactie af te geven over het ingezonden bericht van Kees Zwaan aangaande de financiele positie van Hollandskroon. Daarop is door GS gereageerd: de bestuurders van HK worden in de gaten gehouden.

Het is niet zo vreemd dat dit gemeentebestuur over de scheef gaat. Dit nog even los van de perikelen rondom het Accomodatiebeleid (zwembaden) dat óók door GS is benoemd als aandachtspunt. Dus tóch weer de zwembaden !

Dat er nogal ruimhartig door Hollandskroon met onze belastingcenten wordt omgegaan moge duidelijk hierna blijken:

1. Meskers doneerde zo'n € 350.000 aan de gemeente Den Helder voor het project Kooyhaven. Hollandskroon heeft daar verder niets te vertellen want de regie blijft bij Den Helder.
2. Een ambtenaar van de gemeente – onder verantwoordelijkheid van de wethouder – gaf bij voorbaat € 136.000 uit aan een leverancier van brandweerauto's terwijl die nog niet was geleverd. Weg geld, want de firma ging failliet !
3. Zo nodig moest € 50.000 worden gedoneerd aan – wederom – gemeente Den Helder voor het Sail festijn. Kennelijk als niet-deelnemer ter verkrijging van eerste rang.
4. Wethoud(st)er Van Gent doneerde haar eigen gemeente uit de pot “Zorg” in de pot “Niet-geoormerkte-middelen” met een bedrag van zo'n € 3.000.000. Uiteindelijk moest ze bakzeil halen en dit terugstorten ten behoeve van die mensen die hiervoor zwaar door haar waren gestraft. Anders zou het een tekort zijn geweest !
5. Een paar wethouders, naar ik meen Groot en Meskers of Westerkamp alsmede een dure gedeputeerde, moesten zonodig op overheidskosten een reisje boeken naar Ierland. Uiteraard 1e klas hotel ! Doel: kijken of een 40 meter hoog gebouw van Microsoft in de heuvels van Ierland wel zou passen in een platte pannekoek zijnde de Wieringermeer. Spijtig, ze hadden zich verkeken op de aankoop door Microsoft van Linkdn ! Inmiddels zijn zo'n 1500 man personeel (expats) vertrokken naar elders in de wereld en is het in de kamers van die wethouders wat dat onderwerp betreft muisstil. Dat noemt men in gemeentelijk jargon 'verkeerde keuzes' maar zonder verdere consequenties en mond houden.
6. Meskers heeft aangegeven dat voor het project Waddenpoort meer dan € 100.000 extra was uitgegeven ten behoeve van de inzet door externe bureaus. Toch een 'eitje' op z'n Amsterdams.
7. Meskers blijft uiteraard onder het mom van “subsidies van elders” bakken met geld uitgeven voor zijn projecten binnen het hoofdproject Waddenpoort. Vergeet daarbij dan ook nog te zeggen dat een fiks deel uit de eigen begroting moet worden opgehoest. Des burgers dus.
8. Ook nog een donatie-tje aan een manege (!!!!!) in Van Ewijcksluis van € 75.000. Liefhebberij van een vroegere burgemeester.

Nu Hollandskroon in de gaten wordt gehouden rond kapitaalgoederen maar ook zwembaden – beide een wezenlijk onderdeel van de begrotingen – heeft wethouder Westerkamp wat betreft de zwembaden het antwoord al klaar. N.l.: als er jaarlijks maar plm € 236.000 wordt bezuinigd. Zoniet: einde verhaal ! Zegt hij tenminste en hebben de raadsleden hem toegezegd ! Westerkamp wijst vervolgens met de beschuldigende vinger naar die raadsleden die zijn eigen voostel – de bezuiniging door te voeren – hebben goedgekeurd. Sterker, hij kaatst de bal terug en zei: “u heeft mij de opdracht gegeven”. Gemeentelijke politiek en omgekeerde besluitvorming op zijn best ??????????

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het uitgavenbeleid van de gemeente Hollandskroon alsmede de wijze waarop dat aan elkaar wordt gebreid. Uiteraard verbergt het gemeentebestuur zich achter subsidie's maar hult zich in stilzwijgen door vervolgens niet te zeggen dat die nagenoeg alle door diezelfde overheid worden betaald (zij zeggen: verkregen subsidie's !). Het lijkt mij – dat geldt eveneens voor Texel – dat er héél snel gemeenteraadsverkiezingen moeten komen om de waarheid boven tafel te krijgen en om uitwassen als deze uit de wereld te helpen.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Marskedijk 1981 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...