Ingezonden bericht over vluchtelingenproblematiek door Rob Ravensteijn
Uitgegeven op 14-01-2016 om 00:52  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Vluchtelingenopvang in Hollands Kroon, Kritische punten bij de besluitvorming. (Door Rob Ravensteijn)Binnenkort staat Hollands Kroon weer wat duidelijker op de kaart. De gevolgen van onrust en geweld in de wereld staan nu letterlijk op onze stoep. Vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen. Geen ontkomen aan. Niet de vraag of we dit leuk vinden, de vraag is aan de orde hoe daar zo goed mogelijk mee om te gaan. ”Schaffen wir das?”
Het LADA programma is enkele jaren geleden opgesteld. De grote vluchtelingenstroom was niet voorzien. Politieke partijen en burgers zullen vanuit plichtsbesef en gevoel voor beschaving het probleem moeten oplossen. Lokaal speelt het inpassingsprobleem, elders de mondiale aanpak.

Burgers en bestuur zullen in samenspraak en naar vermogen voor draagvlak moeten zorgen, en, belangrijk: dat moeten volhouden zolang dat nodig is. Dat vraagt om solidariteit tussen burger – bestuur en vluchtelingen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
1:Staat de opvang in redelijke verhouding tot het totale opvangprobleem in Nederland? Dit geldt zowel voor het AZC als voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus.
Antwoord: Met de genoemde getallen van 600-800 voor een AZC en 400 voor statushouders zitten we lokaal ruim boven het gemiddelde. 1200 op een bevolking van 47000 zou betekenen dat er nu 434.000 vluchtelingen zijn. Dat is nu niet het geval. Het is daarom redelijk om een lager aantal na te streven. Ongetwijfeld zal er nog voorlichting komen. De aantallen en spreiding zal hier punt van overleg moeten zijn.


2:Staan de aantallen in redelijke verhouding tot de opname capaciteit van de kernen?
Antwoord: Hollands Kroon is geen stad maar heeft 22 kernen. Het kernenbeleid staat nog in de steigers. Passende opvang vraagt een kleinere schaal en kan daarom beter op 2 locaties plaatsvinden met centraal daartussen de COA dienstverlening. Het COA zal zich aan de plaatselijke omstandigheden moeten aanpassen, niet andersom.

3:Is de opvang humaan en sober? Het gelijkheidsbeginsel telt voor iedereen, al zal dat soms lastig genoeg zijn.

Antwoord: Nu al is het voor veel burgers een hele strijd om het eigen bestaan op de rails te houden, financieel en ook het eigen welzijn. De opvang kan een positieve uitdaging worden als die voor iedereen voelbaar wordt. Draagvlak is noodzakelijk. De gemeente zal daarvoor plannen moeten overleggen met ruimte voor burgerinitiatieven. Ook asielzoekers en statushouders zullen hun bijdrage moeten leveren. Open en eerlijk de stand van zaken communiceren is een absoluut vereiste.

4:Gaat de huisvestingsopdracht niet ten laste gaan van eigen burgers die soms al lang moeten wachten op een betaalbare woning?

Antwoord: De rekensommetjes die ik tot nu toe heb zien passeren lijken niet te kloppen. VOORUIT PROVINCIE, schuiven met de rode contouren. Bouwen buiten de bestaande bebouwde kom wordt noodzakelijk. GEMEENTE EN WONINGBOUWVERENIGINGEN: laat eerst zien de woningbouwplannen en de financiering ervan!

5: Zijn de kosten van opvang geheel declarabel bij het Rijk?

Antwoord: Burgers ervaren nu al de ernst van de huidige bezuinigingen. Het voorzieningenniveau staat onder druk. Financiële solidariteit betekent dat het Rijk 100% moet financieren. Een onmisbare factor om maatschappelijk draagvlak te krijgen en vast te houden.

Noord Hollanders hebben een goede reputatie. In de tweede wereldoorlog was er ruim aanbod van opvang in deze regio. Mijn eigen oma die vanwege bombardementen uit Den Helder moest evacueren sprak in de 60er jaren nog vol lof over de genoten opvang in Breezand. Ook waren hier veel onderduikadressen. Na de inundatie van de Wieringermeer was de opnamecapaciteit in de regio groot. De ernst van de situatie was overtuigend, hulp vanzelfsprekend. Als er nu nood is laten we niemand aan hun lot over. Ook ik heb zorg. Een lastig besluit voor de raad.
Bovenstaande aandachtspunten zullen eerst naar tevredenheid besproken moeten worden. Pas daarna kan besloten worden waar instemming aan gegeven kan worden en onder welke voorwaarden.

Rob Ravensteijn

(advertentie)
Uw warme bakker!
Actueel...
21-07-2019 Opnieuw succes Kelvin de Ruiter, nu in Rusland
20-07-2019 Ereplek voor gong dorpsomroeper Lutjewinkel
19-07-2019 Wonen Plus Welzijn zoekt een telefonist(e) voor het Servicepunt
19-07-2019 Bus De Branding van grijze muis naar kleurrijke bus
19-07-2019 Weekend agenda
18-07-2019 Foto van het weekend
18-07-2019 Muzikaal huttendorp
18-07-2019 Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland
18-07-2019 Verslag Waddentoernooi zondag 14 juli 2019 Boel Skik
18-07-2019 Bibliotheek Middenmeer open tijdens schoolvakantie
18-07-2019 DTM Assen, grootste autosportevenement Nederland 2019 in Assen
18-07-2019 DTM Assen: JETZT GEHT’S LOS in de ‘Kathedraal’
18-07-2019 Schorriemorrie, doe mee verlos de zee, ruimde Oeverse haven op
18-07-2019 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
18-07-2019 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
17-07-2019 Doet & Ontmoet naar museum van de 20e eeuw
17-07-2019 Reunie medewerkers gemeente Wieringen
17-07-2019 Groene vingers gezocht
17-07-2019 Huttendorp Klufterkrogt in volle gang
17-07-2019 Bingo met prachtige prijzen cafe Waddenzee
17-07-2019 Wieringer Kermis 2019
17-07-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
17-07-2019 Tom is weer thuis
16-07-2019 Activiteiten Stichting Cultuur binnen de Dijken
16-07-2019 De theater vlog en nog veel meer
16-07-2019 Mandolineorkest uit varen
15-07-2019 Iets om naar uit te kijken!
15-07-2019 Mijlpaal voor elektronica vergelijker Knibble
15-07-2019 Brand in voormalig sexhuis
15-07-2019 Gerard Numeijer racet in Schagen naar vierde plaats
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Te koop Heinkel Motor, zeer mooi
€ 2.750,-

Te koop Nissan Juke 1.6 Acenta
€ 9.450,-

Wieringer historie:
Wie o wie? - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...