Vragen over ‘Payrolling’ bij gemeente Hollands Kroon
Uitgegeven op 13-06-2015 om 12:55  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Onlangs is gebleken dat 85% van de gemeenten werkt met ‘payrollers’. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en uitgeklede werknemersrechten. De PvdA wil graag weten hoe het in de gemeente Hollands Kroon gesteld is en heeft het college daarover schriftelijk vragen gesteld.

Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer. De PvdA vindt dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij structureel werk hoort een vast contract. De PvdA is van mening dat de overheid, dus ook de gemeente, een voorbeeldfunctie heeft wat betreft goed werkgeverschap.
Daarom stelt de PvdA fractie van de gemeenteraad in Hollands Kroon de volgende vragen aan het college:
• Behoort onze gemeente bij de 85% van het aantal Nederlandse gemeenten dat gebruikt maakt van de payrollconstructie? Zie nos.nl.
• Zo ja, om hoeveel mensen gaat dit precies?
• Hoeveel mensen die op basis van een payrollingcontract voor de gemeente werken verrichten naar oordeel van het college structureel werk?
• Is het college van plan deze mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen?
• Is het college van plan om de payrollconstructie af te bouwen, zo ja binnen welke termijn en zo nee, waarom niet.
• Deelt het college de opvatting van de PvdA-fractie dat de nieuwe taken op het gebied van de decentralisaties structurele taken zijn en dus verricht moeten worden vanuit vaste dienstverbanden bij de betreffende werkgever?
• Worden er met bedrijven en deelnemingen waarin de gemeente participeert of een aandeel heeft, afspraken gemaakt over het afbouwen van payrollconstructies?
• Neemt de gemeente in het aanbestedingsbeleid op dat bedrijven die meedingen naar opdrachten van onze gemeente geen gebruik mogen maken van payrollconstructies?
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kroonprins op weg naar Wieringen in New York Post - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...