Transformatorstation
Uitgegeven op 24-12-2014 om 14:23  |  link  |  bewaar  |  print

College verzoekt raad om een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een transformatorstation nabij ’t Veld
HOLLANDS KROON - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft besloten de gemeenteraad te vragen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een transformatorstation nabij ’t Veld (locatie 4).

Uitspraak Rechtbank
Op 25 maart 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een transformatorstation nabij ’t Veld (locatie 4). Tegen dit besluit is door verschillende belanghebbenden beroep ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland. Op 26 november 2014 heeft de Rechtbank de verleende omgevingsvergunning vernietigd. Dat gebeurde omdat geen expliciete verklaring van geen bedenkingen (vvgb) door de gemeenteraad is afgegeven. De Rechtbank oordeelde dat op basis van recente jurisprudentie van de Raad van State aan het algemene delegatiebesluit van de gemeente en de eerder gevolgde zienswijzeprocedure onvoldoende juridische basis kan worden ontleend.

De Rechtbank heeft geen inhoudelijk oordeel over de afgegeven vergunning gegeven.

Oordeel gemeenteraad
Om het door de Rechtbank geconstateerde formele gebrek te repareren is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen geeft. Naar verwachting behandelt de raad het voorstel in de raadsvergadering van 29 januari 2015. Afhankelijk van het oordeel van de gemeenteraad wordt de vergunning verleend of geweigerd. Indien de raad geen verklaring van geen bedenkingen geeft voor locatie 4, kan Tennet/Liander de gemeente vragen om de eerder bevroren vergunning voor locatie Moerbeek (B3-2) verder in behandeling te nemen.
(advertentie)
(advertentie)
Slagerij Ottens
Occasions
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Hyundai I10 1.1 5drs
€ 3.745,-

Wieringer historie:
Hoofdgebouw Zuiderzeewerken Den Oever - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...