Omgevingsraad Windpark Wieringermeer is een dictatuur!
Uitgegeven op 01-12-2014 om 17:57  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGERMEER - (ingezonden brief) Omgevingsraad Windpark Wieringermeer is een dictatuur!

Wat is de definitie van een dictatuur: In een dictatuur hebben de burgers weinig of niets te zeggen. De macht is in handen van één persoon (de dictator) of in de handen van een klein groepje mensen.

Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW).

Omwonenden van windturbines in en rond de Wieringermeer voelen zich niet serieus genomen met betrekking tot de grote impact van windenergie op de omgeving. Initiatiefnemers willen ruim 106 immense industriële windturbines in de Wieringermeer plaatsen. Een hele grote groep van ruim 1100 mensen heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de komst van deze windturbines, maar Politiek en Initiatiefnemers doen nog altijd alsof hun neus bloedt, en er draagvlak voor windturbines in de Wieringermeer is. De ‘eigen omwonendenraad’ die nu formeel opgericht wordt, gaat zich hard maken voor de omwonenden.

Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW), heeft maar één belang en dat is úw belang. Wij staan voor het informeren en behartigen van belangen van omwonenden windturbines Wieringermeer. Met kernwoorden als transparantie en democratisch

Is de omgevingsraad windpark Wieringermeer dan niet transparant en democratisch?

Er is weliswaar een ‘omgevingsraad’ opgericht door de initiatiefnemers van windpark Wieringermeer. Deze raad heeft echter geen enkel mandaat, zeggenschap en juridische status, en kan geen feitelijke betekenis invullen voor de geraakte omwonenden. Bijna alle betrokkenen van de omgevingsraad zijn aangezocht door de initiatief nemers en zijn niet democratisch gekozen, ook de ingezetene omwonenden!

Voorstellen van betrokkenen in de omgevingsraad , worden niet gemeenschappelijk besproken, maar op voorhand afgewezen

De omgevingsraad is één grote poppenkast, waar de omwonenden de poppen zijn maar de initiatiefnemers de poppen laten dansen.

Er zijn nog altijd geen concrete toezeggingen voor een nette compensatie van de waardevermindering van woningen, en toekomstige overlast. De huidige omgevingsraad heeft geen zeggenschap, mandaat en formeel bestuur, en kan daarom ook geen concrete oplossingen bieden. Het is een zoethoudertje, mooi voor de bühne, en een lege huls zonder betekenis.

Er zijn ruim 400 huishoudens die direct last hebben van het windpark, hun adressen zijn bekend bij de omgevingsraad, maar na herhaaldelijke verzoeken, worden deze niet gedeeld met leden van deze raad! Hoe kan je met je achterban overleggen als je niet weet wie je achterban is?

Vele burgers zoals u krijgen, met al hun belangrijke vragen, bij de huidige omgevingsraad geen luisterend oor, worden genegeerd en daarna van het kastje naar de muur gestuurd.

Belangrijke onderwerpen worden bij vergaderingen van de omgevingsraad bewust op een laat tijdstip (lees: op het eind van de agenda) gepland zodat er weinig tijd c.q. zin overblijft om er over te praten

Bij vergaderingen van de omgevingsraad is de pers niet welkom en mogen de leden van de omgevingsraad niet met de pers praten. Persvrijheid? ? Je zou mogen verwachten dat alle omwonenden up to date geïnformeerd worden, met zo’n mega ingrijpende verandering van je leefgebied, van wat er binnen de omgevingsraad wordt besproken, maar helaas blijft alles wat besproken is binnenskamers.

Wat gaat stichting omwonenden windturbines Wieringermeer (StOWW) doen?

De stichting zal met de omwonenden in samenspraak met instanties als NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines), de stichting Windmolenklachten en het NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie) zich hard maken om geluidsoverlast en afwaardering woningbezit op een nette manier gecompenseerd en geminimaliseerd te krijgen. Daartoe zal in overleg worden getreden met politiek en een duidelijk signaal naar buiten worden afgegeven. Wij zullen op transparante wijze acteren zodat een einde wordt gemaakt aan de pseudo omgevingsraad.

Omwonenden krijgen te maken met economische afwaardering van hun woning, en veel geluidsoverlast. Juist die ingrediënten gaat onze stichting zich hard voor maken. Er zijn al inwoners die hun waarde van hun huis met 20% hebben zien dalen, na succesvol bezwaar maken bij gemeente Hollands Kroon. En dit is voor het wonen in het zoekgebied van windpark Wieringermeer, niet eens voor de daadwerkelijke plaatsing.

Stichting omwonenden windturbines Wieringermeer gaat omwonenden voorzien van documenten om zienswijzen in te dienen en bezwaarschriften formuleren tegen de WOZ waarde en formulieren maken om initiatiefnemers, grondeigenaren, gemeente Hollands Kroon, e.d. persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Onze stichting gaat ook verzoeken om een draagvlak onderzoek te verrichten onder bewoners van de Wieringermeer. De gemeente, provincie en initiatiefnemers beweren ongefundeerd dat er draagvlak onder de omwonenden van het windpark. Om van alle discussie af te zijn stellen we voor het draagvlak te meten in een onderzoek b.v. uitgevoerd door TNO.

Conclusie

De huidige omgevingsraad windpark Wieringermeer was niets, is niets en wordt niets. Het blijft beperkt tot gezellige en geregisseerde ‘geluidssafari uitjes’.

De insteek om een formele organisatie te starten wordt met name gevoed door het gemis aan een formele vertegenwoordiging van omwonenden vanuit de Wieringermeer. Bedoeling is ook om juridisch in de toekomst ten strijde te trekken om schade beperkend te werk te kunnen gaan. Daarom zal de organisatie naar buiten treden en zullen omwonenden zich kunnen aanmelden en aansluiten.

Voor nadere informatie kan contact gezocht worden met

Voorzitter: Han Lammers

Email: wieringermeer@geenwindturbines.nl

06 24529860

Secrataris: Rixt de Boer

Email: wieringermeer@geenwindturbines.nl

06 53793843
(advertentie)
(advertentie)
Poll:
Mooiste feest op Wieringen is...
De Flora en Visserijdagen
Wieringer Kermis
Dorpsfeest Westerland
Hippo Feesten
Halloween
Koningsdag
Ik blijf thuis
Ander feestje
  
Occasions
Te koop Toyota Avensis Wagon 2.0D Business
€ 7.895,-

Mitsubishi Outlander 2.0 invite plus
€ 4.495,-

Wieringer historie:
Fok en Sok - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...