Uitkomsten onderzoek declaratiegedrag burgemeester Nawijn bekend, LADA komt met verklaring
Uitgegeven op 21-02-2014 om 20:02  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Een meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft ervoor gezorgd dat er geen gevolgen komen voor burgemeester Jaap Nawijn betreffende zijn declaratiegedrag. Althans, dit laat de afdeling communicatie van de gemeente ons weten. Wanneer besluitvorming in de raad gaat plaatsvinden is nog niet bekend, volgens LADA is het laatste woord nog niet gesproken over deze kwestie.

Een meerderheid van de gemeenteraad bestaande uit de VVD, PvdA en het CDA gesteund door Christen Unie en D66 gaan akkoord met het rapport dat is uitgebracht nadat een aantal fracties om een onderzoek hadden verzocht. Het rapport is terug te lezen op de website van de gemeente.

'Voor met name de oppositie fracties LADA en de Senioren Hollands Kroon kunnen de verkiezingen nu in ieder geval niet snel genoeg komen', aldus LADA fractievoorzitter Rob Ravenstijn. LADA heeft als eerste partij in de gemeenteraad een verklaring richting de pers gestuurd. Deze verklaring leest u onder dit bericht.


VERKLARING LADA (Democratie Anders)

Het rapport dat de Toetsingskamer op verzoek van een aantal gemeenteraadsfracties door een extern bureau heeft laten uitvoeren is vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. LADA is van oordeel dat het rapport z.s.m. openbaar gemaakt moet worden. Het rapport heeft een begeleidende brief van de Toetsingskamer.

De opdracht was het gevolg van aanhoudende berichten in de media over declaraties en vergoedingen van burgemeester Nawijn. Het gaat daarbij om reis- en verblijfskosten en verhuis- en inrichtingskosten. Het onderzoek is correct uitgevoerd. De bevindingen in het rapport wijzen uit dat de burgemeester rechtmatig heeft gehandeld. LADA onderschrijft deze bevindingen.

Het rapport doet ook een aantal conclusies en aanbevelingen. We benoemen ze en voorzien ze van commentaar:

- Vanaf oktober 2013 wordt de handreiking integriteit van politieke ambtsdragers aangehouden als norm binnen Hollands Kroon
- De declaraties worden geplaatst op de website.
Beide maatregelen dragen bij aan de transparantie die LADA voorstaat.
- Het rapport bepleit onderscheid te maken in verschillende soorten kosten. Dit heeft voor- en nadelen: Onderscheiden is beter voor de een zuivere kostprijsberekening. Aansluiting moet gevonden worden bij wat landelijk gebruikelijk is. Het bestuur van Hollands Kroon dient sober en doelmatig te handelen. Handig als dit ook landelijk te vergelijken valt. Hoe het besluit ook valt: alles op de website.
- Grenzen stellen aan de aard en omvang van de verblijfskosten. Als voorlopige norm: niet meer dan het gemiddelde van een gemeente als de onze. De bovengrens van wat mag hoeft geen doel te zijn.
- De periodieke beoordeling kan plaatsvinden in de Toetsingskamer.
- Ook de bijzondere regelingen of nadere afspraken (blz. 13 aanbeveling 3) kunnen op de website, daar waar de declaraties worden geplaatst. “De burger als bewaker van de gemeenschapsmiddelen”

Daarnaast merken wij zelf nog het nodige op:

1: Er zijn bij de benoeming in Hollands Kroon geen specifieke afspraken gemaakt. De vergoeding die in Heemskerk werd verstrekt is niet meegewogen (blz. 7/8) Dat had wel gekund en tot lagere declaraties kunnen leiden. Dit element ontlast de burgemeester. De vertrouwenscommissie had betere afspraken moeten maken.

2: De gemeente wendt zich tot bureau Driessen HRM te Helmond om advies over de regelgeving die het ministerie van BiZa uitvaardigt. Dat lijkt een vreemde route: Het ministerie kan het beste haar eigen regels uitleggen als die onduidelijk zijn.

3: niet duidelijk is geworden welke gebeurtenis ertoe heeft geleid opnieuw naar de declaraties te kijken die uiteindelijk tot terugbetaling van € 1.929,42 heeft geleid. (blz. 9) (informeren bij Ruiten)

Het rapport geeft aanleiding een politiek oordeel uit te spreken. LADA komt tot een aantal punten voor een vervolgtraject:

1: De Toetsingskamer heeft haar eerste opdracht op een juiste wijze vervuld. Extern onderzoek heeft meerwaarde vanwege de expertise.

2: De berichtgeving had voor een deel ook te maken met vragen over de doelmatigheid, m.n. de gedane suggestie dat een tweede verhuizing binnen Hollands Kroon wederom declarabel zou zijn. Wij achten opnieuw verhuizen op kosten van de gemeenschap ongewenst. Een eigen verklaring door de burgemeester kan een deel van de ruis wegnemen.

Voorlopig tot zover,

Rob Ravensteijn fractievoorzitter LADA 21 februari 2014
NB: het interne overleg zal nog worden voortgezet.

(advertentie)
Actueel...
15-11-2019 Belevingscentrum Veldzichthoeve in de spotlights
15-11-2019 Film 'Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer'
15-11-2019 Sinterklaasinstuif
15-11-2019 Bijeenkomst over verkeerssituatie Westerland
15-11-2019 Aanbod Beursvloer Hollands Kroon, 20 november in de Cultuurschuur in Wieringerwerf
15-11-2019 Weekend agenda
15-11-2019 Beeldvormende vergadering woningmarktonderzoek
15-11-2019 Extra aanvraagmogelijkheid reisdocument
15-11-2019 Op stap in Hollands Kroon
15-11-2019 Exposities en musea
15-11-2019 Laatste kans in 2019
14-11-2019 Nog geen speculaaspop van Tonegido? Dit weekend laatste kans
14-11-2019 Eerste Tiny Forest is een feit
14-11-2019 Het programma van de Cultuurschuur
13-11-2019 ChristenUnie zamelt in voor Voedselbank
13-11-2019 Nieuwbouw Beter Wonen in Den Oever
13-11-2019 Herdenkingspaal geplaatst op Vatrop UPDATE
13-11-2019 Bouw gestart nieuwbouw visrestaurant Havenzicht
13-11-2019 Justitie heeft zicht op daders aanslag Joodse familie Hippolytushoef
13-11-2019 Zon, zee, strand op de Lentetuin
13-11-2019 Gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken
12-11-2019 Wintersport Sale
12-11-2019 Casino Royale terug op evenementenkalender
12-11-2019 Hoogheemraadschap zoekt jeugdbestuurder
12-11-2019 Uitslagen
12-11-2019 Extra matineeconcert van Jeroen Zijlstra
12-11-2019 Oost-Wieringen helpt West-Wieringen
12-11-2019 Start Buurtcirkel Hollands Kroon
12-11-2019 Opladen stroom aan paal kost dus wel geld op het Kerkplein
12-11-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
(advertentie)
Poll:
Roetveeg Pieten tijdens intocht Sinterklaas in Den Oever
Ja, het is een trend, dus waarom hier niet.
Nee, tradities dienen bewaard te blijven, daar hoort Zwarte Piet bij.
Maakt mij niet uit, zolang de kinderen het maar prima vinden.
  
Occasions
Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra inclusief afleverkosten
€ 5.695,-

Toyota Auris TS Hybrid executive inklusief afleverkosten16
€ 16.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Winter 1917 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...