Vrijwilligers hard nodig voor dierenopvang in Hollands Kroon
Uitgegeven op 06-12-2013 om 11:10  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Hollands Kroon heeft de afgelopen week veel reacties van inwoners gekregen op het besluit vanaf 2014 verder te werken met de dierenopvangcentra (DOC) Den Helder en Schagen en niet meer met het DOC in Hoorn. In dit bericht geven wij tekst en uitleg over de keuzes die hierover zijn gemaakt.

Voorop staat dat wij veel waardering hebben voor de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenopvang in Hollands Kroon. En al deze vrijwilligers in heel Hollands Kroon blijven hard nodig. Zo ook de vrijwilligers die zich nu inzetten voor alle dieren op Wieringen en in Wieringermeer. Alleen op die manier kunnen de dieren zo goed mogelijk worden opgevangen.

Dierenopvang Hoorn
Door de fusie werkte de gemeente vanaf 2012 met vier verschillende organisaties voor het verzorgen van dierenopvang in Hollands Kroon. In 2012 is in de Noordkop afgesproken de werkzaamheden voor dierenopvang te harmoniseren. Over deze harmonisering is in 2012 en 2013 contact geweest met de vier organisaties die de dierenopvang in Hollands Kroon verzorgden. Aan hen is meegedeeld dat de gemeente dit jaar een onderzoek zou uitvoeren naar hoe de dierenopvang in Hollands Kroon op dit moment geregeld is. Uit het onderzoek is onder andere het volgende gebleken:

De dierenopvangcentra in Den Helder en Schagen bieden voldoende opvangcapaciteit voor het opvangen van dieren in Hollands Kroon.
De capaciteit voor het opvangen van dieren in het dierenopvangcentrum Hoorn is onvoldoende. Om die reden zou een vooropvang moeten worden gerealiseerd in Wieringerwerf die voldoet aan de wettelijke eisen. Dit is niet nodig nu vanaf 2014 de opvang van dieren wordt verzorgd door de DOC’s van Den Helder en Schagen.

Op basis van bovengenoemde punten is de afweging gemaakt om vanaf 1 januari 2014 geen gebruik meer te maken van de diensten van het DOC Hoorn om zwerfdieren op te vangen en te verzorgen.
Vrijwilligers zijn hard nodig

Ondanks dat het dierenopvangcentrum Hoorn vanaf 1 januari 2014 geen opvang voor zwerfdieren meer verzorgt, blijven de vrijwilligers van dierenopvang Wieringen en Wieringermeer wel hard nodig. Alle vrijwilligers die zich nu inzetten voor alle dieren op Wieringen en in Wieringermeer zijn dan ook van harte welkom bij de dierenopvangcentra en dierenambulances van Schagen en Den Helder. Deze organisaties willen graag met de vrijwilligers in contact komen om gezamenlijk afspraken te maken en om met elkaar oplossingen te verzinnen. De vrijwilligers kunnen rekenen op reiskostenvergoeding, de nodige opleiding(en) en werkkleding. De vrijwilligers op Wieringen en in Wieringermeer zullen hiervoor door de twee dierenopvangcentra actief worden benaderd. Meer informatie over de dierenopvangcentra en dierenambulance in Schagen en Den Helder vindt u op www.schuthok.nl, www.dierenambulancedenhelder.nl en www.dierenasiel-schagen.nl.
Veelgestelde vragen
Hoe zit het met het dierenopvangcentrum in Westerland?

In 2012 heeft Hollands Kroon geconstateerd dat het dierenopvangcentrum in Westerland niet voldeed aan de wettelijk eisen conform Katten- en Hondenbesluit.Hierin staan naast de regelgeving voor de opvang - en verzorging van zwerfdieren ook de eisen voor verblijf voor dieren en dergelijke. Formeel zijn zij dus geen dierenopvang en zodoende niet door de gemeente aangewezen om dierenopvang te verzorgen. DOC Hoorn heeft desondanks jarenlang gebruik gemaakt van de inzet van dit dierenopvangcentrum als een vooropvang voor zwerfdieren.
Waarom is er niet gecommuniceerd over het besluit?

Er is sinds 2012 gecommuniceerd met de drie dierenopvangcentra en dierenambulance over de voortgang vanaf 2014. Er is hen verteld dat er een onderzoek zou plaatsenvinden naar de toekomst van de dierenopvang. En dat de mogelijkheid bestond dat Hollands Kroon het anders zou gaan organiseren. De gemeente heeft op 28 augustus 2013 het dierenopvangcentrum Hoorn geïnformeerd over het besluit om geen gebruik meer te maken van hun diensten per 1 januari 2014. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van het bestuur van Hoorn om al haar vrijwilligers te informeren over het besluit van de gemeente.
Kost het de inwoners van Hollands Kroon meer geld met de nieuwe regeling?

Inwoners zullen niet extra betalen voor de dierenopvang in 2014 in Hollands Kroon. Wel zal de gemeente extra kosten gaan maken voor het ambulancevervoer. Dankzij de inzet van de Dierenbescherming komt er in 2014 een derde dierenambulance voor het gebied Hollands Kroon beschikbaar.

Tot nu toe was er geen dierenambulance beschikbaar voor het gebied Wieringen en Wieringermeer. Er is wel een dierenambulance in Hoorn, maar de afspraak was deze niet in te zetten tenzij bij een noodgeval. Dit omdat de afstand naar Wieringen en Wieringermeer te ver is. Nu er wel ambulancedienst voor dit gebied geregeld gaat worden zal de gemeente hier extra kosten voor gaan maken. Deze extra kosten worden gedekt binnen de bestaande budgeten. Wij maken deze extra kosten in het belang van de dieren. We willen een kwalitatief goede uitvoering van de wettelijk taak voor de opvang en verzorging van zwerfdieren. We hebben er alle vertrouwen in dat de dierenopvangcentra en dierenambulance van Den Helder en Schagen met alle vrijwilligers uit heel Hollands Kroon de dierenopvang goed gaan verzorgen vanaf 2014 en verder.

(Bron Hollands Kroon)
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Nissan Qaisqai 1.6 Connect Edition
€ ,-

Wieringer historie:
Nieuwe werkhaven - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...