PvdA vragen over buslijnen in Noord Holland in Provinciale Staten
Uitgegeven op 04-11-2013 om 16:36  |  link  |  bewaar  |  print

HAARLEM - PvdA statenlid Mark Versteeg stelt vragen over de buslijnen in Noord Holland. Ook Breezand wordt genoemd.

Geacht College,

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten willen wij het College van Gedeputeerde Staten het volgende vragen.

Inleiding

In de OV-visie Noord-Holland 2020, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 6 februari 2012, wordt een belangrijk speerpunt benoemd met betrekking tot de dienstregeling van zogenoemde stroomlijnen:

‘Op een deel van onze buslijnen is al jaren sprake van een bestendige, grote vraag. Deze dikke stromen, noemen we stroomlijnen. Deze lijnen verbinden alle kernen van meer dan 3000 inwoners 7 dagen per week, van 7 tot 24 uur.’

De PvdA constateert echter dat de huidige dienstregeling niet conform de in de OV-visie vastgestelde richtlijn is ingericht. Er zijn verschillende kernen in de provincie Noord-Holland met 3000 inwoners of meer die niet zeven dagen per week van 7 tot 24 uur bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Een voorbeeld hiervan is de kern Breezand in de gemeente Hollands Kroon. Volgens het CBS en de gemeente Hollands Kroon heeft deze kern momenteel 3740 inwoners. Bereikbaarheid met het OV is voor de inwoners van een dorpskern als Breezand van groot maatschappelijk, zakelijk en sociaal belang. Na 18:18 uur is reizen met het openbaar vervoer echter niet meer mogelijk. Dit betekent o.a. dat forensen uit Breezand die in de Randstad werken, niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, omdat ze dan niet meer thuiskomen ’s avonds.

In december 2013 wordt het Vervoersplan 2014 vastgesteld, de jaarlijkse basis voor de uiteindelijke dienstregelingen. Hier ligt wat de PvdA betreft een mogelijkheid om het hierboven benoemde probleem aan te pakken en de belofte uit de door Provinciale Staten vastgestelde OV-visie waar te maken. Daarom willen we het college het volgende vragen:

Vragen:

1. Is het Vervoersplan 2014 in lijn met de OV-Visie Noord-Holland 2020 op het punt van de stroomlijnen?
2. Zo nee, kunt u aangeven waarom het Vervoersplan 2014 niet overeenkomt met de door Provinciale Staten vastgestelde OV-Visie Noord-Holland 2020?
3. Zo ja, kunt u aangeven of dit betekent dat de kern Breezand vanaf januari 2014 zeven dagen per week van 7 tot 24 uur van openbaar vervoer wordt voorzien? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u aangeven welke kernen van 3000 inwoners of meer in de provincie op dit moment verstokt blijven van openbaar vervoer elke dag van 7 tot 24 uur, zeven dagen per week?
5. Wat gaat u ondernemen om ook deze kernen openbaar vervoer conform de door Provinciale Staten vastgestelde OV-Visie te bieden?

Namens de PvdA Statenfractie,

Mark Versteeg, Statenlid
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
(advertentie)
Occasions
Hyundai I10 1.1 5drs
€ 3.745,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Wieringer historie:
Gert Huls in de Aurora Bar - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...