Schriftelijke vragen PvdA over trafostation
Uitgegeven op 03-11-2013 om 09:01  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De fractie van de PvdA Hollands Kroon heeft na een oriŽnterend gesprek met Miranda Reitsma op donderdag 31 oktober en een oriŽntatie en gesprekken met buurtbewoners in het gebied nabij Moerbeek/Haringhuizen op zaterdag 2 november hebben tot schriftelijke vragen geleid.

De PvdA stelt onder meer de volgende vragen:
- Er is sprake van inpassing in het landschap door aanplant van struiken of laag opgroeiend gewas. Op welke manier worden omwonenden betrokken bij de keuze van gewas/heesters/struiken/bomen en het inrichtingsplan?
- Er is grote zorg over geluid (in het bijzonder laag frequent geluid) en de akoestische aspecten. Het akoestisch rapport is opgesteld voor de locatie De Weel. Waarom wordt er niet een nieuwe rapportage opgemaakt voor de beoogde locatie B3-2?
- In het rapport van het stedenbouwkundig bureau Reitsma worden de zicht aspecten behandeld. Uitsluitend zijn het zicht vanuit woningen Ďin de eerste lijní (directe nabijheid) beoordeeld. Vanuit veel plekken in de omgeving is de zichtlijn kilometers lang. Kunnen alsnog de woningen in tweede lijn en verder en de zij-uitzichten in de overzichten verwerkt worden?
- Recent onderzoek van de heer Frans Diederik uit Schagen heeft wel degelijk archeologische vondsten aangetoond. Waarom is dat niet meegewogen?
- Er bevinden zich enkele woningen binnen de richtafstand van 300 meter. Welke maatregelen gaan genomen worden voor deze woningen?
- Is er contact geweest met de gemeente Heerhugowaard over een locatie tussen A.C. de Graafweg en Heerhugowaard-Noord?
- Waarom kan niet de oude locatie 6 worden benut nabij de nieuwe rotonde Verlaat?
- Waarom wordt een recent veldonderzoek naar flora/fauna en beschermde soorten niet mede in beschouwing genomen?
- Hoe wordt de uitstraling van de verlichting van het trafostation geregeld?

Alle vragen staan op hollandskroon.pvda.nl.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Fiat 500 C 0.9 TwinAir 500S Cabrio Private Lease mogelijk
€ 10.450,-

Wieringer historie:
Mavo in plan noord Hippo - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...