Oppositiepartijen Senioren HK, LADA en PVL komen met standpunt m.b.t. bestemmingsplannen
Uitgegeven op 30-09-2013 om 08:09  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Standpunt Delegatiebesluit m.b.t. bestemmingsplannen. Hollands Kroon. Senioren Hollands Kroon, LADA (Democratie Anders) en de Partij Vrije Liberalen komen gezamenlijk met een standpunt waarin zij de bevoegdheid bij kleine en eenvoudige besluitvorming t.a.v. bestemmingsplannen bij het college wil leggen.

Rob Ravesteijn: Aan de raadsfracties van Hollands Kroon en het college van B&W,
Wij hebben ons gebogen over de vraag hoe een goede balans kan worden gevonden tussen enerzijds de bevoegdheid van de raad als hoogste orgaan en anderzijds een slagvaardige gemeentelijke organisatie richting burger.

Ons standpunt daarover is dat de bevoegdheid in beginsel bij de raad ligt. Daarvan willen wij afwijken en bevoegdheid delegeren aan het college als op voorhand niet valt te verwachten dat het een controversieel onderwerp betreft. Kleine zaken, geen strijdige belangen of maatschappelijke gevolgen van enige omvang. Een bestemmingsplan moet burgers naast kansen ook bescherming bieden. Met een voorwaardelijk delegatiebesluit blijft voor burger en bestuur duidelijk dat het de raad is die aan de touwtjes trekt. Het systeem van indienen van zienswijzen door raad kan vervallen.

De volgende situaties vallen in ieder geval NIET onder een delegatiebesluit dat ons voor ogen staat:
- Windmolens
- Megastallen
- Transformatorstations
- Bouwblokken van enige omvang (…. m2 in overleg met de raad nader te bepalen)
- Bouwhoogte van enige omvang (….. m1 in overleg met de raad nader te bepalen)
- Wijzigingen in het gebruik van gronden of bouwwerken, verplaatsingen van bouwblokken met impact, b.v. datacentra.
Deze opsomming is nog uit te breiden als andere partijen met aanvullende suggesties komen.
Het delegeren van de bevoegdheid dient het college te zien als een gunst van de raad dat ten alle tijden kan en zal worden ingetrokken als hiermee “te creatief” wordt omgegaan. In geval van het transformatorstation zijn wij van mening dat hiervan sprake was/is. Het delegatiebesluit was bedoeld om tijd en geld te besparen, het tegenovergestelde is nu het geval. Wij hebben dit hoog opgenomen.
Onze werkwijze: wij zijn benieuwd naar de bereidheid van m.n. de coalitiepartijen om te bewegen t.o.v. eerder ingenomen standpunten. Pas als daarvan sprake is komt een meerderheid in beeld en wordt het zinvol gedetailleerd tot een formulering te komen waar dit college en komende colleges mee vooruit kunnen.

Senioren Hollands Kroon
LADA (Democratie Anders)
Partij Vrije Liberalen
(advertentie)
Actueel...
13-07-2020 Fotowedstrijd
13-07-2020 Bouwvakvakantie
13-07-2020 Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel
13-07-2020 Buddy, een leuke knuffelkat
12-07-2020 De raket van Jos Volkers
12-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
12-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
12-07-2020 Komeet Neowise en vallende ster in één plaatje
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
09-07-2020 Collecte Hersenstichting verbreekt record
09-07-2020 Ruim helft Nederlanders meer moeite met vaste lasten
09-07-2020 Kerknieuws
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ ,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Stormschade Normerven - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...