LADA luistert in het Creiler Woud
Uitgegeven op 25-09-2013 om 19:55  |  link  |  bewaar  |  print

KREILEROORD - Op de openbare fractievergadering van 23 september in Kreileroord is een goede discussie gevoerd met dorpsraadvoorzitter Jaring Dam en ANBO-bestuurders Lenie Cardol en Gerard v.d. Velde. De fractie kreeg heldere antwoorden op de vragen en werd deelgenoot in de zorgen die er leven om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden. Hollands Kroon maakt niet enthousiast.

De voetbalvereniging speelt een belangrijke rol. Nu er voor het eerst sinds 15 jaar weer een standaardelftal is zorgt dat voor een opleving in het hele dorp. Het is het resultaat van een goede jeugdbegeleiding waar het dorp trots op is.
De dorpsraad is belangrijk en is een bindende factor in de kleine gemeenschap. Voorzitter Dam constateert dat de raad de laatste jaren stukken beter functioneert. Centraal in het dorp staat Het Creiler Woud waarin het verenigingsleven zich afspeelt. Hier komt alles samen maar is tevens het enige wat er in Kreileroord is. Nu Hollands Kroon fors bezuinigt maakt men zich zorgen over het voortbestaan. Er worden financiële problemen voorzien nu de gemeente de accommodatie in eigen beheer wil geven. De exploitatie is niet op te brengen. Van de goede contacten die er in de gemeente Wieringermeer waren, is niets meer over: “De gemeente hoort niets, ziet niets. Participatie is: schuif maar af.”Het groenonderhoud krijgt een dikke onvoldoende en wordt ronduit schandalig genoemd. Cynisch wordt geconstateerd dat Kreileroord de groenste kern in Hollands Kroon is, zo hoog staat het vuil.

Positief is men over de huisvesting van de Oost-Europese seizoensarbeiders. Het toestaan dat de gezinnen overkomen en het huisvesten in normale woningen, heeft een sterke verbetering van de situatie opgeleverd. Van overlast is geen sprake en er wordt een vergaande integratie geconstateerd. De dorpsraad bezoekt de nieuwkomers en voorziet hen van informatie, zo nodig in de eigen taal. Zo ontstaat er een binding met de gemeenschap. Het betreft veelal jonge, hardwerkende gezinnen die een huis kopen. De school krijgt ondersteuning van de gemeente bij de opvang van de kinderen. Er wordt waardering uitgesproken over hoe de gemeente met deze materie omgaat.
Er wordt duidelijk gesignaleerd dat het succes gelegen is in het huisvesten binnen de gemeenschap. Men moet het niet concentreren zoals dreigt te geburen in het omvormen van “Driessen” tot hotel. “Niet doen” luidt het advies.

Bij de behandeling van de raadsagenda werd uitvoerig stil gestaan bij de onderwijshuisvesting. De fractie kan zich vinden in het voorliggende voorstel om scholen onder te brengen in nieuw te bouwen brede scholen. Wel worden er kritische kanttekeningen geplaatst.
De kosten voor renovatie van de gymzaal bij De Snip roept vragen op. Is het niet beter om hier voor nieuwbouw te kiezen waarmee de zaal aangepast kan worden aan de huidige normen? Kan de bouw van een permanent lokaal in Kolhorn niet beter wachten totdat de school een volledige renovatie ondergaat en nu wordt volstaan met een noodlokaal? Wat zijn de onderhoudskosten van de luchtverversingssystemen in de nieuwe accommodaties?
In de huidige markt zal goed gekeken moeten worden naar de aanbestedingen. Daar is mogelijk winst te behalen. Mochten er meevallers zijn ten opzichte van de ramingen dan moet er terugkoppeling met de raad volgen over de besteding. Deze meevallers vloeien in de visie van de fractie niet automatisch terug naar het onderwijs.
Wethouder van Dijk wordt in het voorstel opgedragen verdere herschikking van de scholen te onderzoeken. Dat moet dan wel gebeuren in goed overleg met MR en ouders die als eerste in dit proces betrokken moeten worden. Zoals het in Barsingerhorn is gegaan mag niet niet meer gebeuren.

Er werd een pleidooi gehouden om in het kwaliteitsplan openbare ruimte te kiezen voor ecologisch onderhoud en de zorg uitgesproken over het gebruik van round-up in relatie tot de gezondheid van de burgers. Op de vraag wat het alternatief is werd voorgesteld om met een groot ingenieursbureau de in de gemeente ontbrekende vakkennis in huis te halen. Dit bureau moet opdracht krijgen om een allesomvattend plan voor het beheer van de openbare op te stellen en dit gaan uitvoeren en beheren. Het zou kostenbesparend moeten werken.

De kadernota gezondheidsbeleid signaleert bekende problemen. Over de uitvoering om tot oplossingen te komen ontbreekt het in de nota. Om de zaken daadwerkelijk aan te pakken en vooral de problemen op tijd signaleren, is het nodig dat in de kernen een goede eerste lijns zorg functioneert.

De actualisatie van de strategische visie is geen verkeerd stuk. Het is een zonder enige vorm van inspraak opgesteld ambtelijke stuk en dat is niet de juiste weg. Ga hierover in gesprek met de burger en raad om de strategische visie na de verkiezingen aan te passen.
De constatering dat er op steeds meer terreinen regionaal samengewerkt moet worden om met schaalvergroting efficiency te bereiken, riep bij een van de aanwezigen de vraag op of er fusie met andere gemeenten in zicht komt.
(advertentie)
Actueel...
13-07-2020 Fotowedstrijd
13-07-2020 Bouwvakvakantie
13-07-2020 Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel
13-07-2020 Buddy, een leuke knuffelkat
12-07-2020 De raket van Jos Volkers
12-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
12-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
12-07-2020 Komeet Neowise en vallende ster in één plaatje
11-07-2020 Stichting Dorpshuizen Westerland ontvangt gift Rotary
11-07-2020 Succesvolle spelletjesdag bij Wieringermeerruiters
11-07-2020 Rabobank GameDay ook naar Wieringerwerf
11-07-2020 Overleden de heer Cees Borst
11-07-2020 Overleden de heer Piet Boerdijk
10-07-2020 Matchgroeplid helpt De Vrijheid de digitale snelweg op
10-07-2020 Blijf bewegen in de vakantie met Summerfun
10-07-2020 Personeel gezocht
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
09-07-2020 Collecte Hersenstichting verbreekt record
09-07-2020 Ruim helft Nederlanders meer moeite met vaste lasten
09-07-2020 Kerknieuws
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Evert van der Laan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...