Senioren Hollands Kroon in de bres voor garnalenvissers
Uitgegeven op 21-09-2013 om 13:24  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Jeff Leever, gemeenteraadslid van de Senioren Hollands Kroon, neemt het op voor de garnalenvisserij. Hij heeft daarover schriftelijk vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.

Jeff Leever schrijft:
Visserij en bedrijven in Den Oever worden bedreigt door de Zwarte zee eend Den Oever is de grootste garnalenplaats van Europa. Daar moet de gemeente Hollands Kroon iets mee volgens Raadslid Jeff Leever van Senioren Hollands Kroon en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college..

Het gist en het broeit in de door beleidmakers en Ngo's murw gebeukte visserijsector, die toch al te maken hebben met hoge onkosten en onbegrijpelijke lage visprijzen. Het zal me niet verbazen als er harde acties komen.

Delen Noordzee verboden voor visserij door akkoord natuurbeweging, vissers en rijksoverheid.
'De Zwarte zee-eend bedreigt onze garnalen vloot, op de voorpagina van De Telegraaf van vrijdag 13 september jl. In het artikel dat eronder staat, dat door de bescherming van de zwarte zee eend de gehele kuststrook verboden gebied wordt voor garnalenvissers. In de garnalenvisserijsector komen daardoor duizenden arbeidsplaatsen direct en indirect in gevaar.. In het artikel is ook vermeld dat de zwarte eend helemaal geen bedreigde diersoort meer is en dat de vogel in Duitsland nota bene afgeschoten wordt. Moeten wij als visserij gemeente hier geen actie op ondernemen?'


De visserijsector, de natuurbeweging en staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben op dinsdag 13 december een akkoord ondertekend over de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee.
Sommige delen in de Nederlandse kustzone worden verboden voor de boomkor- en garnalenvisserij. Als tegenprestatie beloven de natuurorganisaties om de komende jaren niet naar de rechter te stappen, zodat de visserij de tijd en de kans krijgt om nieuwe, duurzamere, vistechnieken in te voeren.

Met het akkoord worden de natuurdoelen van twee Natura 2000-gebieden op zee gehaald. Het akkoord stimuleert tevens de verduurzaming en de innovatie in de visserijsector. Zo gaan economie en ecologie hand in hand.

Visverbod
Ook de garnalenvisserij wordt in beide gebieden ingeperkt: tien procent van de Noordzeekustzone is per direct niet meer toegankelijk voor garnalenvissers, dit groeit in 2014 tot een kwart van het gebied. Voor een aanvullende twintig procent van het gebied mag vanaf 2014 alleen met de best beschikbare techniek worden gevist.

Innovatie
Het akkoord stimuleert de innovatie van vistechnieken, door bijna een derde deel van de Noordzeekustzone open te stellen voor alleen innovatieve visserij, zoals de garnalenpuls en de sumwing. Zo krijgt de visserijsector de gelegenheid om experimentele technieken die zich hebben bewezen in deze gebieden toe te passen. Voor het uitvoeren van experimenten zijn vergunningen nodig op basis van de natuurbeschermingswet.
De ondertekenende natuurbeschermingsorganisaties leggen zich met het akkoord vast de komende jaren daar geen juridische procedures tegen te voeren. Daarmee wordt de juridificering van het natuurbeleid teruggedrongen.
Staatssecretaris Henk Bleker: "Dit draagt bij aan de stabilisering en normalisering van Natura2000. Tegelijkertijd kan de sector belangrijke stappen zetten naar economische en ecologische duurzaamheid. Het is gebleken dat deze partijen zich bewust zijn van het feit dat we elkaar nodig hebben om de Noordzee weer gezond te maken."

Garnalenvisserij
Naast het VIBEG-akkoord hebben visserijsector, de natuurbeschermingsorganisaties en de overheid ook overeenstemming bereikt over een perspectief voor de garnalenvisserij in alle Nederlandse kustwateren. De economische situatie in de garnalensector is slecht. De overheid stelt ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor diverse projecten in de garnalenketen en voor de opstelling van een masterplan voor de garnalenvisserij. Daarnaast kunnen het bedrijfsleven en de natuurbeschermingsorganisaties plannen indienen bij de overheid die een duurzame en rendabele garnalenvisserij dichterbij brengen.

Senioren Hollands Kroon
Raadslid Jeff Leever
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hoort bij foto 554 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...