CDA: paardenbakken, gemeentelijke financiŽn en accommodatiebeleid
Uitgegeven op 30-06-2013 om 23:48  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Verslag van het CDA: paardenbakken, gemeentelijke financiŽn en accommodatiebeleid

Paardenbakken
Een buitengebied zonder paardenbakken? Paarden houden alleen als je een erg groot woonperceel hebt? Het CDA kan zich dat niet voorstellen. En toch dreigde dit door de eisen die opgenomen zouden worden in de nieuwe bestemmingsplannen voor de kernen en het buitengebied van de voormalige gemeente Niedorp. Vandaar dat het CDA een voorstel heeft ingediend om deze regeling te wijzigen: het houden van paarden op een woonbestemming is mogelijk (mits geen hinder en overlast wordt veroorzaakt) en voor de plaats van paardenbakken en andere voorzieningen moet uitgegaan worden van een redelijke afstand tot naastgelegen woningen. In elke situatie moet een afweging plaatsvinden. Het college is opgedragen het paardenbakkenbeleid verder uit te werken en tot die tijd niet verder op te treden tegen bestaande paardenbakken. Voor bestaande paardenbakken is volgens het CDA in veel gevallen maatwerk mogelijk. Ons voorstel (op het laatste moment mede namens VVD en PvdA ingediend) is op 28 juni door de raad met steun van CU vastgesteld. LADA, Senioren Hollands Kroon, PVL en Progressief Wieringermeer stemden tegen.

Gemeentelijke financiŽn
Door de economische ontwikkelingen en bezuinigingen door het Rijk moeten ook de gemeenten fors bezuinigen. De afgelopen periode heeft u dat al gemerkt en het eind is nog niet in zicht. Van belang is er tijdig voor te zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft. Daarvoor moeten soms pijnlijke keuzes gemaakt worden. In de raad van juni zijn de uitgangspunten voor de nieuwe begroting (2014) vastgesteld. Tijdens de behandeling in de raad gaven LADA, Senioren Hollands Kroon, PVL en Progressief Wieringermeer aan niet in te kunnen stemmen met die uitgangspunten, zonder overigens aan te geven hoe het dan anders zou moeten. Daartoe uitgedaagd door o.a. het CDA gaven deze partijen bij de besluitvorming feitelijk aan dat ze niet willen bezuinigen en dat de belastingen niet verhoogd worden (m.u.v. de toeristenbelasting). Dat klinkt natuurlijk goed (zou het CDA ook graag willen) maar is gelet op de financiŽle problemen waar de gemeente voor staat niet realistisch. De gemeenteraad ontkomt er niet aan pijnlijke keuzes te maken. Het CDA loopt daar niet voor weg, sommige andere partijen lijken weg te lopen voor de verantwoordelijkheid die het besturen van een gemeente met zich meebrengt.

Accommodatiebeleid
Veel verenigingen, stichtingen e.d. hebben de afgelopen maanden in spanning gezeten welke keuze (denkrichting) de gemeenteraad gaat maken ten aanzien van de gemeentelijke accommodaties. In de raad van 28 juni lag de keuze voor tussen de voorkeursvariant van het college (inwoners verantwoordelijk maken en subsidiŽring afstemmen op leefbaarheid en ontmoeting) en twee andere varianten (alleen basisvoorzieningen dan wel het centraliseren van de accommodaties in de 4 hoofdkernen).
Tijdens de behandeling van het voorstel dreigde op voorstel van de VVD geen besluitvorming plaats te vinden. Het CDA was van mening dat wel besluitvorming moest plaatsvinden omdat heel veel inwoners willen weten hoe het verder gaat en daarvoor is het dus nodig het college met een opdracht op pad te sturen. De gemeenteraad heeft gekozen voor de voorkeursvariant, waarbij de raad uitdrukkelijk bij de verdere uitwerking betrokken wil blijven. Deze keuze zal in sommige gevallen dermate pijnlijk kunnen zijn dat maatwerk nodig is. Als raad nemen we dan ook pas echt een besluit als duidelijk is hoe deze keuze uitwerkt voor de diverse verenigingen. De raad heeft dan ook de kans om het beleid aan te passen of maatwerk te leveren. Het college kan op basis van de gemaakte keuze nu wel verder met de nadere uitwerking.

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooypunt.
In de raadsvergadering van 27 juni werd de raad gevraagd om het ontwerp bestemmingsplan en de milieu effect rapportage voor het RHB (Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein) vrij te geven voor inspraak, in te stemmen met de wijzigingen in de randvoorwaarden en met de samenwerkingsafspraken. Dit is nodig om het RHB te kunnen realiseren. De fractie van het CDA heeft samen met de fracties van de VVD en de PvdA een amendement ingediend om het standpunt van de bewonerscommissie als input voor het opstellen van een anterieure overeenkomst toe te voegen aan het voorstel. Het geamendeerde voorstel is vrijwel unaniem aangenomen door de raad.
Alleen Elaine Vlaming (CDA) heeft, net als in 2007, tegen het voorstel gestemd. In een stemverklaring gaf ze aan het belang van economische ontwikkelingen te onderschrijven, maar deze ontwikkeling op deze locatie ongewenst te vinden.
Het RHB is een ontwikkeling gelegen in het noordwesten van de gemeente Hollands Kroon aan het Noordhollandskanaal. Al meer dan 10 jaar wordt gesproken over deze ontwikkeling. In maart van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten het project te herstarten. Het RHB wordt ontwikkeld door een drietal private partijen, Ballast Nedam, Dura Vermeer en Vries en van de Wiel. De gemeente Hollands Kroon faciliteert de ontwikkeling, maar wil geen risico lopen bij de ontwikkeling, realisering en exploitatie van het terrein.
(advertentie)
Actueel...
30-09-2020 Wieringers Willen Wel, kringloopwinkel Twice doet het prima
29-09-2020 IJsclub komt contributie niet incasseren
29-09-2020 Lionsclub schenkt manege Noorderhaven paardenhoofdstellen
29-09-2020 Iepziekte in Hollands Kroon
29-09-2020 Elektronicavergelijker Knibble viert 5-jarig jubileum
29-09-2020 Spreeuwen houden afstand
29-09-2020 Belastingdienst helpt woningeigenaren met tips
29-09-2020 Nieuwe regels, caf√©'s moeten om tien uur sluiten, niet naar Succes, Wiron en Tonegido
28-09-2020 Slachtoffers gezocht van beroving via datingapp
28-09-2020 Slimme schapen
28-09-2020 Brandweer rukt uit voor breuk in gasleiding
28-09-2020 Veel dode vissen drijven in sloot De Haukes.
28-09-2020 Video laat zien wat de Hollands Kroonse Uitdaging is en doet
28-09-2020 Eerste donkertemeter geplaatst op Stroe
28-09-2020 Ledenvergadering Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'
28-09-2020 Laatste kaarten voor voorstelling 'De Verrassing'
28-09-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
28-09-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
28-09-2020 Stevinsluizen Den Oever vanaf 26 oktober half jaar volledig gestremd
28-09-2020 Tony wil weer de paden op, de lanen in
28-09-2020 Programma
27-09-2020 Succes stelt teleur in eerste thuisduel
27-09-2020 1200 euro van watersportvereniging naar KNRM
27-09-2020 Kinderspecial op dierendag in het rundveemuseum
27-09-2020 Wieringer motorraceteam strijdt zondag voor het IDM kampioenschap
26-09-2020 Certificaat 'dementievriendelijke gemeente' voor Hollands Kroon
26-09-2020 Smartboard naar Vikingschip
26-09-2020 Samen en toch eenzaam
26-09-2020 Uitslagen
26-09-2020 Overleden mevrouw van Dalen-de Jong
(advertentie)
Occasions
Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Te koop Fiat panda bouwjaar 2013, lage km stand
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Aldiplein - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...