Raad stelt Kadernota Accommodatiebeleid unaniem vast
Uitgegeven op 29-06-2013 om 14:50  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - In de raadsvergadering van 27 juni is de Kadernota Accommodatiebeleid ‘Vertrouwen op eigen kracht en verantwoordelijkheid’ unaniem vastgesteld door de raad.

Vastgesteld
Wethouder Van Dijk heeft goed kunnen uitleggen waarom er door het college niet gekozen is voor het hanteren van basisvoorzieningen. “Iedere kern in Hollands Kroon is uniek en heeft eigen behoeften wat maatwerk vereist. We moeten de kracht van de kernen benutten en het accommodatiebeleid daarop aansluiten. In de praktijk hebben veel verenigingen zich al gemeld, waarbij zij anticiperen op de gestelde kaders. Dit geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst” aldus Van Dijk.

Eigendom en beheer overdragen
De raad heeft met het vaststellen van de kadernota ingestemd met de voorkeursvariant van het college, waarbij de gemeente eigendom en beheer van accommodaties overdraagt aan verenigingen, instellingen en besturen. Eigen verantwoordelijkheid en versterking van de zelfredzaamheid van de inwoners van Hollands Kroon is het uitgangspunt van deze variant. Wethouder Jan Steven van Dijk zegt hierover: “Hollands Kroon heeft veel voorzieningen die belangrijk zijn voor de (sociale) leefbaarheid in de gemeente. Maar door de veranderende vraag en behoefte van de gebruikers is het niet mogelijk alle accommodaties in stand te houden. ‘Eigen kracht' en verantwoordelijkheid van inwoners en verenigingen vormen de basis voor toekomstbestendige accommodaties”. De raad heeft wel expliciet aangegeven de uitvoeringsplannen te willen goedkeuren, zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden.

Informatiebijeenkomst
De volgende stap betreft het per onderdeel uitwerken van de gekozen kaders. De gemeente blijft hiervoor in gesprek met belanghebbende partijen, waaronder gebruikers en beheerders van de accommodaties. Na de zomerperiode wordt er een informatieavond gepland over het vervolg van de invoering van het accommodatiebeleid. Meer informatie volgt op onze projectenpagina www.hollandskroon.nl/projecten.

Waarom een accommodatiebeleid
Hollands Kroon is een gemeente met 22 kernen en heeft een veelheid aan voorzieningen en accommodaties. Denk aan dorpshuizen en ontmoetingsruimten, buitensportcomplexen, sporthallen, zwembaden, scholen en gemeentelijke gebouwen. Door de fusie is er een groot verschil in de manier waarop accommodaties in stand worden gehouden. Het is belangrijk dat hier eenheid in wordt aangebracht. De toekomstige ontwikkelingen binnen Hollands Kroon zoals demografische ontwikkelingen, toenemende individualisering en verdere digitalisering, zijn van invloed zijn op de accommodaties. Daarnaast speelt de geografische spreiding en inwonersverdeling in Hollands Kroon een rol. Ook de toenemende druk op de gemeentelijke financiën kan niet los worden gezien van het accommodatiebeleid.
(advertentie)
Actueel...
29-09-2020 IJsclub komt contributie niet incasseren
29-09-2020 Lionsclub schenkt manege Noorderhaven paardenhoofdstellen
29-09-2020 Iepziekte in Hollands Kroon
29-09-2020 Elektronicavergelijker Knibble viert 5-jarig jubileum
29-09-2020 Spreeuwen houden afstand
29-09-2020 Belastingdienst helpt woningeigenaren met tips
29-09-2020 Nieuwe regels, café's moeten om tien uur sluiten, niet naar Succes, Wiron en Tonegido
28-09-2020 Slachtoffers gezocht van beroving via datingapp
28-09-2020 Slimme schapen
28-09-2020 Brandweer rukt uit voor breuk in gasleiding
28-09-2020 Veel dode vissen drijven in sloot De Haukes.
28-09-2020 Video laat zien wat de Hollands Kroonse Uitdaging is en doet
28-09-2020 Eerste donkertemeter geplaatst op Stroe
28-09-2020 Ledenvergadering Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'
28-09-2020 Laatste kaarten voor voorstelling 'De Verrassing'
28-09-2020 Stevinsluizen Den Oever vanaf 26 oktober half jaar volledig gestremd
28-09-2020 Tony wil weer de paden op, de lanen in
28-09-2020 Programma
27-09-2020 Succes stelt teleur in eerste thuisduel
27-09-2020 1200 euro van watersportvereniging naar KNRM
27-09-2020 Kinderspecial op dierendag in het rundveemuseum
27-09-2020 Wieringer motorraceteam strijdt zondag voor het IDM kampioenschap
26-09-2020 Certificaat 'dementievriendelijke gemeente' voor Hollands Kroon
26-09-2020 Smartboard naar Vikingschip
26-09-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
26-09-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
26-09-2020 Samen en toch eenzaam
26-09-2020 Uitslagen
26-09-2020 Overleden mevrouw van Dalen-de Jong
26-09-2020 Wieringers Willen Wel
(advertentie)
Occasions
Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Te koop Fiat panda bouwjaar 2013, lage km stand
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
TFC en Without Shoes in 't Parochiehuis - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...