Openbare fractievergadering LADA
Uitgegeven op 27-06-2013 om 07:03  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De openbare fractievergadering maandag 24 juni in Wijksteunpunt De Koppeling in Nieuwe Niedorp werd door twee onderwerpen beheerst: bestemmingsplan buitengebied Niedorp en de kadernota accommodatiebeleid.


Accommodatiebeleid

Fractie voorzitter Rob Ravensteijn geeft een kort overzicht hoe de gang van zaken is geweest die tot de voorliggende kadernota accommodatiebeleid hebben geleid. Er heeft beeldvorming plaats gevonden. Aanvankelijk ging het om harmoniseren maar het wordt nu duidelijk dat het om een bezuinigsslag gaat. Dat was niet de insteek. De voorkeursvariant van het college waarbij alles overgedragen wordt naar de burgers en de gemeente zich terugtrekt, noemde hij ‘de sloophamer’. Voor LADA onaanvaardbaar. De fractie staat nog steeds op het standpunt dat de behandeling van de agenda afgehaald moet worden om in september behandeld te worden. De fractie zal daar nogmaals op aan dringen. Wanneer dit afgewezen wordt dan is het standpunt dat de kadernota niet naar de besluitvorming kan. Er zijn te veel onduidelijkheden om een verantwoord besluit te nemen.
Een delegatie van de Niedorphal kwam zijn zorgen uitspreken over de situatie in Niedorp nu de brede school aan de Meent gebouwdis. Er is nu teveel capaciteit in Niedorp en daar mag de Niedorphal niet de dupe van worden. Men heeft zich hard gemaakt om bij de brede school een sporthal te bouwen maar dat is n iet gehonoreerd.
Bestemmingsplan buitengebied Niedorp
Namens LTO-Noord kwaren de heren Kruijer en Kea aanwezig. Zij gaven op een aantal onderdelen uit de bestemmingsplannen hun visie.
De kaart die gebruikt wordt om aan te geven dat bepaalde gebieden hoge archeologische waarden hebben is verouderd. De kaart geeft in de Schager Kogge de situatie weer voor de verkaveling en geeft dus een verkeerd beeld van het gebied. In niedorp zijn grote verkavelingen geweest waardoor er geen waarden meer in beeld gebracht hoeven te worden. Dat is al tijdens de verkavelingen gebeurd.
De gemeente moet in de waterbeschermingsgebieden de peilbesluiten van het Hoogheemraadschap volgen. De intekening van een zone van 45 meter langs de hoogwater- en primaire watersloten is beduidend groter dan de 10 meter die het Hoogheemraadschap hanteert. Dit kan vervelende consequenties voor aanwonenden hebben.
Doordat de crisis-en herstelwet is verlengd kunnen bestemmingsplannen overgenomen worden zonder MER-procedure. De huidige bouwblokken blijven bestaan.
Voor grondgebonden bedrijven moet de formulering uit de provinciale structuurvisie overgenomen worden. Dat is de juiste tekst. Er wordt gepleit voor zorgvuldigheid.
Kangaroewoningen
Gelet op de ontwikkelingen in de zorg soepeler worden om dit toestaan. Wel alert zijn op excessen. Waar ligt de grens tussen tijdelijke en permanente bewoning? Een vraag waar geen duidelijk antwoord op kwam. Een objectief oordeel van de behandelend arts moet ten grondslag liggen om een positief besluit te nemen.
Paardenbakken
Bakken aangelegd voor 2008 moeten gelegaliseerd worden maar een generaal pardon is de voorkeur van de fractie. Daarna kan nieuw beleid geformuleerd worden.
(advertentie)
Slagerij Ottens
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra inclusief afleverkosten
€ 5.695,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Visserijdagen 1963 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...