2012 gunstig jaar voor weidevogels
Uitgegeven op 07-06-2013 om 20:05  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - Al weer het vijfde Jaarboek Weidevogels van Noord Holland is verschenen. Het Kenniscentrum Weidevogels laat hiermee zien hoe het staat met de weidevogels in Noord-Holland in 2012. Het jaar 2012 was een gunstig jaar voor de meeste soorten weidevogels. Alleen de kievit en veldleeuwerik nemen duidelijk in aantal af. Ook de mogelijke oplossingen voor de bedreigde weidevogels komen aan het licht.

Van alle in Noord-Holland beschermde weidevogelnesten zijn de kievit (12%), veldleeuwerik en tureluur helaas afgenomen maar het aantal grutto, slobeenden en scholekster nesten nam licht toe.
In 2012 is het oostelijk deel van Waterland geďnventariseerd op weidevogels. Hier namen de kievit, grutto, scholekster en veldleeuwerik sterk af. Verrassend genoeg lieten de krakeend en kuifeend juist een stijging zien ten opzichte van 2000. Aantallen van andere soorten zoals de tureluur, slobeend, zomertaling en graspieper bleven in dit deel van Waterland nagenoeg gelijk.

In het gebied Eemland is goed te zien dat weidevogels juist toenemen wanneer je het waterpeil verhoogt. Ten opzichte van 2001 zijn de aantallen van de Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur in 2012 nagenoeg verdubbeld. Ook broeden in dit geweldige gebied zelfs weer watersnippen en kemphanen. In het Oosterveld, een terrein van Landschap Noord Holland, gaat het ook goed met de weidevogels. Voor de grutto waren 68% van de vogelgezinnen succesvol met het grootbrengen van hun jongen en voor de tureluurs was dat 86%, een prachtig aantal. Dezelfde meting werd ook in polder de Zeevang uitgevoerd, waar zo’n 81% van de gruttogezinnen succesvol was. Polder de Zeevang laat zien dat juist een polder met veel agrarisch natuurbeheer, in combinatie met een robuust reservaat, erg goed is voor weidevogels.

Zonder de inspanningen van honderden boeren en zo’n 1000 vrijwilligers was 2012 voor de meeste weidevogels niet zo’n succesvol jaar geworden. Naast de bescherming van nesten, hebben zij nu ook steeds meer oog voor de bescherming en het opgroeien van kuikens. En dat blijft hard nodig, zo blijkt uit de eerdaags te verschijnen Weidevogelbalans. Het lijkt namelijk beter te gaan met de weidevogelpopulaties in Nederland de afgelopen jaren. Toch zijn er nog mogelijkheden tot verbetering.
In de nabije toekomst zullen boeren, vrijwilligers, wildbeheerders, natuurorganisaties en gemeenten hun krachten nog meer moeten gaan bundelen in gebiedscollectieven binnen het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Via deze collectieven zal het weidevogelbeheer effectiever geďmplementeerd en geëvalueerd moeten worden, wat uiteindelijk moet leiden tot een verdere verbetering van de weidevogelstand.
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Woonhuis Kroonprins - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...