Kompas Noordkop komt met kaders voor huisvesting arbeidsmigranten
Uitgegeven op 27-03-2013 om 20:50  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - Maximaal vijf arbeidsmigranten in niet-vrijstaande woningen en geen huisvesting op bungalowparken en recreatieterreinen. Het zijn enkele kaders die Kompas Noordkop schetst in de regionale kadernota huisvesting arbeidsmigranten. Het gaat nog om een concept, dat de komende maanden wordt voorgelegd aan de colleges en raden van aangesloten Noordkopgemeenten en betrokken partijen. Om te beginnen op 11 april. Dan komt de nota aan bod tijdens een Noordkoptafel, met werkgevers, huisvesters en overheden.

Centraal in de nota staan duidelijke spelregels rond huisvesting arbeidsmigranten.´Op deze manier weten uitzendbureaus, werkgevers en andere partijen waar ze zich aan moeten houden, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor nieuwe huisvesting,´ stelt Theo Meskers, voorzitter van de projectgroep Voorzieningen binnen Kompas Noordkop. De nota geeft richting aan diverse vormen van huisvesting. Zo mogen in niet-vrijstaande woningen maximaal vijf arbeidsmigranten worden gehuisvest. Voor vrijstaande huizen geldt een maximum van acht, met maximaal twee arbeidsmigranten per slaapkamer. Rond een agrarisch bedrijf geldt een maximum van veertig per perceel, waaronder niet meer dan twintig arbeidsmigranten in woonunits. Er moet dan ook sprake zijn van een recreatieruimte, woonkamer en keuken.

Ook maakt de nota duidelijk onderscheid tussen huisvesting in een stedelijke omgeving (zoals Den Helder) en het plattelandskarakter van andere delen van de Noordkop. Meskers: ‘Grootschalige huisvesting in de kern van dorpen is niet wenselijk, evenmin is een afgelegen bedrijfsterrein daarvoor geschikt. Voorop staat dat de locaties waar huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk is, een goed woon- en leefklimaat voor arbeidsmigranten bieden. Dit sluit ook aan bij het doel van Kompas. Huisvesting moet passen binnen wet- en regelgeving. Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.´

In de omgeving passen
De nota geeft ook kaders voor grootschalige logiescomplexen. Daar worden dan wel enkele voorwaarden aan verbonden, zoals voldoende beheer, toezicht, ontspanningsmogelijkheden en een nachtregister van personen die op dat moment aanwezig zijn. Belangrijk is dat grootschalige logiescomplexen (er geldt een bovengrens van 250 bewoners, een gemeente kan voor een lager aantal kiezen) in de omgeving moeten passen. Huisvesting van arbeidsmigranten op campings en bungalowparken is niet toegestaan. Deze zijn opgezet en bestemd voor toerisme en recreatie. De kadernota geeft maximale kaders aan. Daarbinnen mogen de Noordkopgemeenten lokale beleidsregels vaststellen en daarmee voor maatwerk zorgen.

Hard nodig
Werkgevers en uitzendorganisaties zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het is aan de overheid om daar de ruimtelijke voorwaarden aan te stellen. Bijvoorbeeld via een kadernota. ´Ook onze regionale economie heeft arbeidsmigranten hard nodig. De huisvesting is een knelpunt. Daar hebben we te weinig van,´ stelt Meskers.

Noordkoptafel
De Noordkoptafel is op donderdag 11 april in ´De Ontmoeting´, het gemeentehuis van Hollands Kroon in Anna Paulowna. Het programma is van 15.30 tot 17.30 (inloop vanaf 15.00 uur). Met een korte presentatie van de kadernota, enkele korte inleidingen door landelijke experts en gelegenheid voor discussie. Pers is welkom.

De vier gemeenten binnen de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Schagen) sloten afgelopen najaar aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten, dat sinds 2009 draait in West-Friesland. Vanaf februari dit jaar zijn er controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo´n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo´n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra.

(advertentie)
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Te koop Nissan Juke 1.6 Acenta
€ 9.450,-

Te koop BMW Z3 Roadstar 1.8
€ 4.250,-

Wieringer historie:
Anne Heinz - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...