CDA ongerust: Geen Haags mes in onze les
Uitgegeven op 01-03-2013 om 12:16  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Met deze leuze laat het CDA weten tegen het sluiten te zijn van basisscholen met minder dan 100 leerlingen. Dit is een advies dat de Onderwijsraad onlangs uitbracht aan de minister in het rapport “Grenzen aan kleine scholen”. Hoewel het nu nog een advies is zal de minister hier ongetwijfeld mee aan het werk gaan. In Hollands Kroon zijn 14 scholen die minder dan 100 leerlingen hebben. Sluiting van deze scholen heeft grote gevolgen voor de kernen in onze gemeente, de leefbaarheid staat op het spel. Met de sluiting van de school gaat ook een belangrijke ontmoetingsplek verloren.

Waarom is het CDA tegen? De kwaliteit van een school staat voorop. Niet wat Den Haag groot of klein vindt. Een kleine school is niet altijd slecht. Net zoals een grote school met meer dan honderd leerlingen, niet altijd goed is. Het lijkt erop dat men weer een bezuiniging op het onderwijs wil behalen, want onderwijs aan leerlingen van kleine scholen is nu eenmaal duurder.

Het CDA wil dat op lokaal niveau wordt besloten welke scholen er open blijven en welke dicht moeten. De kwaliteit is leidend en niet het aantal leerlingen.
Vooral in de dorpen en op het platteland zijn veel scholen die minder dan 100 leerlingen hebben. In vele kernen is de basisschool de laatste activiteit in de gemeenschap en het sluiten van de school betekent dat een kern helemaal niet meer leeft. Er wordt weinig meer gebouwd, gezinnen trekken weg, winkels zijn er veelal niet meer, verenigingen hebben steeds minder leden, de leefbaarheid in het dorp holt achteruit. De school is ook vaak een ontmoetingsplek en wordt veelal ook gebruikt voor buitenschoolse activiteiten. De bij de school aanwezige gymzaal is soms de enige sportlocatie en na sluiten van de school moeilijk of niet meer te exploiteren.

De nu geldende landelijke opheffingsnorm is 23 leerlingen. In Hollands Kroon is deze vastgesteld op 45. Dat betekent: als op een school 3 jaar achter elkaar het aantal leerlingen lager is dan 45, de school gesloten moet worden. De Onderwijsraad adviseert de minister dit aantal naar 100 leerlingen te verhogen.

In Hollands Kroon zijn 14 scholen die minder dan 100 leerlingen hebben.
De daling van het aantal leerlingen in onze gemeente is al een aantal jaren bezig. De laatste 5 jaar is het aantal leerlingen in de voormalige gemeente Anna Paulowna gedaald met 148 (9,7%), in Niedorp met 127 (9,1%), op Wieringen met 74 (8,9%) en in de Wieringermeer met 69 (5,2%). Deze dalende trend zal zich de komende jaren voortzetten en volgens deskundigen daalt gemiddeld het aantal leerlingen met 6% , in sommige gebieden nog meer zoals in Noord Groningen, Drenthe en Zuid Limburg.

De besturen van de basisscholen in onze gemeente Kopwerk, Sarkon en Surplus hebben in meer of mindere mate te kampen met terugloop van het aantal leerlingen. Zij zijn al een tijd met elkaar in overleg om te kijken hoe zij kunnen inspelen op de krimp. Samenwerking, fusies van scholen, benutten van leeg staande lokalen door b.v. bibliotheken, kinderopvang, uitwisselen van leerkrachten zijn hierbij onderwerp van bespreking. Op dit moment zijn er nog overheidsmaatregelen die dit in de weg staan. Deze zullen dus eerst ongedaan gemaakt moeten worden voordat er daadwerkelijk tot actie over gegaan wordt.

Kortom het CDA roept de minister op om de belemmeringen voor verdergaande samenwerking op te heffen en vooral naar de kwaliteit van scholen te kijken en waar nodig helpen deze te verbeteren. De leefbaarheid van ons platteland en onze kernen staat op het spel.

De fractie van het CDA Hollands Kroon.
(advertentie)
Slagerij Ottens
Actueel...
14-10-2019 Het programma van de Cultuurschuur
14-10-2019 Leer- werktraject op maat bij Natuurbeheerders en Groenstart
14-10-2019 Programma
13-10-2019 Conceptbegroting aangeboden aan gemeenteraad
13-10-2019 Juro UnirekVZV verslaat ook Quintus, 24-19.
13-10-2019 Vroeg opstaan voor Formule 1 ontbijt in de Toko
13-10-2019 ZVV Succes De Kasteleen 1 - FC Pellor 1 4-5
13-10-2019 Voorstellingen Sinterklaas en de Betovering bij toneelvereniging Succes
12-10-2019 Concert ten bate van herdenkingsstenen Joods Werkdorp
12-10-2019 VZV verslaat Geel Zwart in het bekertoernooi
12-10-2019 Tonegido weet boeiend duel in winst om te zetten
12-10-2019 Griezelschool
12-10-2019 Regionale Vrouwen van Nu op stap
12-10-2019 Drie gewonden bij schietpartij
12-10-2019 Lantaarnpaal kapot? Maak een fixi melding
12-10-2019 De Bedrijvengroep Niedorp kiest wederom Ondernemer van het Jaar
12-10-2019 Wieringers in het buitenland
12-10-2019 Zoeken naar overboord gesprongen visserman gestaakt
12-10-2019 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
12-10-2019 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
11-10-2019 Op stap in Hollands Kroon
11-10-2019 Exposities en musea
11-10-2019 Getijdenenergiebedrijf Tocardo wederom bankroet
11-10-2019 Het licht gaat uit bij v.v. Succes
11-10-2019 TT Isle of Man themamiddag in cafĂ© De Kasteleen
11-10-2019 Animatiefilm 'Corgi'
11-10-2019 Sven staat op de eerste plaats, u kunt nog stemmen om deze plaats te behouden
11-10-2019 Tutto is vernieuwd, oktober is woonmaand bij Tutto Woonstijl
11-10-2019 Sfeervolle afsluiting buitenseizoen met vuurwerkshow
11-10-2019 Cheque Rotary voor gezamenlijke vrouwenverenigingen
(advertentie)
Uw warme bakker!
Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Jan Looze - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...