CDA ongerust: Geen Haags mes in onze les
Uitgegeven op 01-03-2013 om 12:16  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Met deze leuze laat het CDA weten tegen het sluiten te zijn van basisscholen met minder dan 100 leerlingen. Dit is een advies dat de Onderwijsraad onlangs uitbracht aan de minister in het rapport “Grenzen aan kleine scholen”. Hoewel het nu nog een advies is zal de minister hier ongetwijfeld mee aan het werk gaan. In Hollands Kroon zijn 14 scholen die minder dan 100 leerlingen hebben. Sluiting van deze scholen heeft grote gevolgen voor de kernen in onze gemeente, de leefbaarheid staat op het spel. Met de sluiting van de school gaat ook een belangrijke ontmoetingsplek verloren.

Waarom is het CDA tegen? De kwaliteit van een school staat voorop. Niet wat Den Haag groot of klein vindt. Een kleine school is niet altijd slecht. Net zoals een grote school met meer dan honderd leerlingen, niet altijd goed is. Het lijkt erop dat men weer een bezuiniging op het onderwijs wil behalen, want onderwijs aan leerlingen van kleine scholen is nu eenmaal duurder.

Het CDA wil dat op lokaal niveau wordt besloten welke scholen er open blijven en welke dicht moeten. De kwaliteit is leidend en niet het aantal leerlingen.
Vooral in de dorpen en op het platteland zijn veel scholen die minder dan 100 leerlingen hebben. In vele kernen is de basisschool de laatste activiteit in de gemeenschap en het sluiten van de school betekent dat een kern helemaal niet meer leeft. Er wordt weinig meer gebouwd, gezinnen trekken weg, winkels zijn er veelal niet meer, verenigingen hebben steeds minder leden, de leefbaarheid in het dorp holt achteruit. De school is ook vaak een ontmoetingsplek en wordt veelal ook gebruikt voor buitenschoolse activiteiten. De bij de school aanwezige gymzaal is soms de enige sportlocatie en na sluiten van de school moeilijk of niet meer te exploiteren.

De nu geldende landelijke opheffingsnorm is 23 leerlingen. In Hollands Kroon is deze vastgesteld op 45. Dat betekent: als op een school 3 jaar achter elkaar het aantal leerlingen lager is dan 45, de school gesloten moet worden. De Onderwijsraad adviseert de minister dit aantal naar 100 leerlingen te verhogen.

In Hollands Kroon zijn 14 scholen die minder dan 100 leerlingen hebben.
De daling van het aantal leerlingen in onze gemeente is al een aantal jaren bezig. De laatste 5 jaar is het aantal leerlingen in de voormalige gemeente Anna Paulowna gedaald met 148 (9,7%), in Niedorp met 127 (9,1%), op Wieringen met 74 (8,9%) en in de Wieringermeer met 69 (5,2%). Deze dalende trend zal zich de komende jaren voortzetten en volgens deskundigen daalt gemiddeld het aantal leerlingen met 6% , in sommige gebieden nog meer zoals in Noord Groningen, Drenthe en Zuid Limburg.

De besturen van de basisscholen in onze gemeente Kopwerk, Sarkon en Surplus hebben in meer of mindere mate te kampen met terugloop van het aantal leerlingen. Zij zijn al een tijd met elkaar in overleg om te kijken hoe zij kunnen inspelen op de krimp. Samenwerking, fusies van scholen, benutten van leeg staande lokalen door b.v. bibliotheken, kinderopvang, uitwisselen van leerkrachten zijn hierbij onderwerp van bespreking. Op dit moment zijn er nog overheidsmaatregelen die dit in de weg staan. Deze zullen dus eerst ongedaan gemaakt moeten worden voordat er daadwerkelijk tot actie over gegaan wordt.

Kortom het CDA roept de minister op om de belemmeringen voor verdergaande samenwerking op te heffen en vooral naar de kwaliteit van scholen te kijken en waar nodig helpen deze te verbeteren. De leefbaarheid van ons platteland en onze kernen staat op het spel.

De fractie van het CDA Hollands Kroon.
(advertentie)
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Fiat 500 C 0.9 TwinAir 500S Cabrio Private Lease mogelijk
€ 9.880,-

Wieringer historie:
Kaan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...