Onthutsing statenleden over werkwijze gemeente Wieringen
Uitgegeven op 26-02-2004 om 13:21  |  link  |  bewaar  |  print

WESTERLAND - Op maandagavond 23 februari j.l. kwam op het provinciehuis te Haarlem de provinciale commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu bijeen. Op de agenda van deze vergadering stond als een der agendapunten een e-mail van Mike Mooij, secretaris van de Stichting watersportcamping Lutjestrand, inzake het uitblijven van een grondig ecologisch onderzoek en de nadelige effecten op het milieu als gevolg van de wijziging bestemmingsplan Lutjestrand zoals beschreven in het rapport van de ecoloog Ron van t' Veer van de Stichting Landschap Noord-Holland. De camping mocht voor de commissie haar bezwaren toelichten en werd vertegenwoordigd door Mike Mooij en Cees Wiebes, die namens dertig bewoners een bezwaarschrift bij de Gemeente Wieringen had ingediend.

Mike Mooij schetste in zijn presentatie nogmaals de problemen met de Gemeente Wieringen. Gedeputeerde Staten hadden al eerder in een brief aan Van 't Veer laten weten dat men het met de ecoloog eens was dat er goed onderzoek moet plaatsvinden en dat de wettelijke bepalingen over de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en de natuurbeschermingswetgebieden in acht genomen moeten worden.

De leden van de provinciale commissie hadden de onderliggende stukken goed bestudeerd en stelden direct vragen aan gedeputeerde Albert Moens. Deze verwees naar het overleg dat hij en zijn ambtelijke staf vorige week donderdag 19 februari met de gemeente heeft gehad. Daarin had hij aangegeven dat de gemeente de onderbouwing van het onderhavige bestemmingsplan, met name op het gebied van de vogel- en habitat richtlijnen, beter moest uitwerken. Dat was op dit moment volstrekt onvoldoende. Verder had hij aan de Gemeente gevraagd of er sprake was van problemen met de openbare orde op het Lutjestrand wat wellicht aanleiding zou kunnen zijn om het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeente had aangegeven dat daar beslist geen sprake van was.

Vervolgens heeft de gedeputeerde aangedrongen op een betere motivatie van de aanleiding voor dit bestemmingsplan. Tenslotte had hij aangegeven dat als de camping uiteindelijk wel zou moeten verdwijnen er sprake moest zijn van een redelijk alternatief en er een vergoedingsregeling voor planschade moest komen. De gedeputeerde maakte in woord en gebaar duidelijk dat hij boven op deze zaak zat en dat de gemeente haar huiswerk beter moest doen. De gemeente had aangegeven zich verder te beraden. Na afloop bleek uit diverse gesprekken in de wandelgangen van het provinciehuis dat verschillende provinciale statenleden onthutst waren over de gang van zaken op Wieringen. Zo verklaarde een statenlid tegenover Mooij en Wiebes dat de Gemeente Wieringen absoluut niet kon volstaan met een verslag op een A-4 met een anonieme ecoloog. Dat had hij nog nooit eerder meegemaakt. Andere statenleden verklaarden dat Gedeputeerde Staten zich zorgen maakten en een duidelijk signaal aan de Gemeente Wieringen had afgegeven. De gemeente moest eerst maar met deugdelijke argumenten komen waarom de camping zonodig moet verdwijnen. De gemeentelijke onderbouwing werd door statenleden als 'zeer mager' getypeerd.

In een schriftelijke reactie liet de gemeente vandaag weten dat het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden voor de raadsvergadering van 8 april 2004. De behandeling in de commissie grondgebiedzaken zal op 1 april 2004 plaatsvinden.
(advertentie)
Actueel...
21-07-2019 Opnieuw succes Kelvin de Ruiter, nu in Rusland
20-07-2019 Ereplek voor gong dorpsomroeper Lutjewinkel
19-07-2019 Wonen Plus Welzijn zoekt een telefonist(e) voor het Servicepunt
19-07-2019 Bus De Branding van grijze muis naar kleurrijke bus
19-07-2019 Weekend agenda
18-07-2019 Foto van het weekend
18-07-2019 Muzikaal huttendorp
18-07-2019 Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland
18-07-2019 Verslag Waddentoernooi zondag 14 juli 2019 Boel Skik
18-07-2019 Bibliotheek Middenmeer open tijdens schoolvakantie
18-07-2019 DTM Assen, grootste autosportevenement Nederland 2019 in Assen
18-07-2019 DTM Assen: JETZT GEHT’S LOS in de ‘Kathedraal’
18-07-2019 Schorriemorrie, doe mee verlos de zee, ruimde Oeverse haven op
18-07-2019 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
18-07-2019 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
17-07-2019 Doet & Ontmoet naar museum van de 20e eeuw
17-07-2019 Reunie medewerkers gemeente Wieringen
17-07-2019 Groene vingers gezocht
17-07-2019 Huttendorp Klufterkrogt in volle gang
17-07-2019 Bingo met prachtige prijzen cafe Waddenzee
17-07-2019 Wieringer Kermis 2019
17-07-2019 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
17-07-2019 Tom is weer thuis
16-07-2019 Activiteiten Stichting Cultuur binnen de Dijken
16-07-2019 De theater vlog en nog veel meer
16-07-2019 Mandolineorkest uit varen
15-07-2019 Iets om naar uit te kijken!
15-07-2019 Mijlpaal voor elektronica vergelijker Knibble
15-07-2019 Brand in voormalig sexhuis
15-07-2019 Gerard Numeijer racet in Schagen naar vierde plaats
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Toyota Corolla 1.4 VVTi wagon inklusief afleverkosten
€ 5.495,-

Te koop Nissan Juke 1.6 Acenta
€ 9.450,-

Wieringer historie:
Etappewinnaar met jodekoeken van Simon van Veen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...