Hollands Kroon; je maakt het zelf mogelijk, de gemeente staat voor de basis
Uitgegeven op 06-07-2012 om 13:13  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Hollands Kroon ziet een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar activeren, stimuleren en ondersteunen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid en biedt een vangnet voor mensen die zichzelf niet (kunnen) redden. Iedere kern is uniek door historisch gegroeide en demografische verschillen.

Iedere kern kan in Hollands Kroon zichzelf zijn en heeft daarom mogelijk behoefte aan andere voorzieningen en/of ondersteuning. De gemeente biedt voorzieningen en ondersteuning om het zelf organiserend vermogen van de lokale gemeenschap te versterken, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft en de sociale cohesie bevorderd wordt. Anderzijds worden zo de (zorg)kosten beheersbaar gehouden. Binnen dit palet aan voorzieningen moeten er keuzes worden gemaakt over de accommodaties in Hollands Kroon.

In 2012 zet Hollands Kroon eerste stappen voor beleid op accommodaties
Gemeente Hollands Kroon kent een groot en gevarieerd aanbod aan maatschappelijk vastgoed en accommodaties. Het college van B&W heeft op 26 juni 2012 een plan van aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van een accommodatiebeleid. Het eindresultaat is een voorstel aan de gemeenteraad in 2013 hoe en welke voorzieningen waarom nog door de gemeente in stand worden gehouden. In een startbijeenkomst in september of oktober dit jaar legt de gemeente in samenspraak met de gemeenteraad aan alle betrokkenen uit hoe het proces verder wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt door en voor de gemeenteraad een Ďronde tafel bijeenkomstí georganiseerd op 4 oktober 2012 over het accommodatiebeleid Hollands Kroon.

Waarom een accommodatiebeleid?
In de voormalige gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer werd verschillend omgegaan met het in standhouden, beheren en exploiteren van accommodaties. Bijna elke kern kent een eigen voorzieningenstructuur, de wijze waarop deze voorzieningen worden beheerd en ondersteund. Zo is de eigendomssituatie verschillend, de financiŽle relatie verschillend met de gemeente en zijn er diverse ontwikkelingen in de betrokken dorpen en kernen die een nieuw accommodatiebeleid noodzakelijk maken. Daarnaast is er een veranderende behoefte aan tot nu vanzelfsprekende accommodaties door demografische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening. In het accommodatiebeleid zal duidelijk worden welke accommodaties de gemeente moet, kan en wil in standhouden en welke accommodaties worden afgestoten. Het financiŽle toekomstperspectief maakt het ook noodzakelijk om keuzes te maken. Ook wordt in het beleid omschreven op welke wijze de gemeente de accommodaties in de toekomst in stand wil houden en financieel wil ondersteunen.

Aandacht voor de kernen
Het maken van keuzes heeft invloed op het voorzieningenniveau in het algemeen en de 22 kernen die Hollands Kroon rijk is. Om de juiste afweging te maken, heeft de gemeente aandacht voor de uniciteit en diversiteit in de kernen. De gemeente zal een afweging maken tussen daar waar Hollands Kroon als regiegemeente zich verantwoordelijk voor voelt en daar waar de kernen zelfredzaam zijn en krachten kunnen bundelen. Na de startbijeenkomst zal de gemeente de kernen bezoeken om het doel van het accommodatiebeleid en de mogelijke consequenties toe te lichten. Daarnaast zal de gemeente om advies vragen en kernen oproepen om het zelfoplossend vermogen van de kern aan te spreken en tot initiatieven te komen.

De gemeente heeft de accommodaties onderverdeeld in welzijn-, onderwijs-, sport- en gemeentelijke accommodaties. Voorbeelden van accommodaties zijn dorpshuizen, brede scholen, musea, speelplekken, bibliotheken, sporthallen, gemeentelijke woningen en begraafplaatsen. De gemeente benoemt welke accommodaties als basisvoorzieningen fungeren. Overige accommodaties zullen in stand gehouden of gerealiseerd worden als dit de lokale gemeenschap versterkt en vitaal en veerkrachtig houdt, de sociale cohesie bevordert en maakt dat de (zorg)kosten beheersbaar gehouden worden. Daarbij volgt de gemeente initiatieven van de inwoners. Ook wil de gemeente een vangnet bieden voor mensen die zichzelf niet (kunnen) redden. Ook dit kan een behoefte aan accommodaties creŽren.
(advertentie)
(advertentie)
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Te koop Toyota Avensis Wagon 2.0D Business
€ 7.895,-

Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Wieringer historie:
Hoofdstraat Hippolytushoef - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...