FIAT GS BOUW MEDEMBLIK-NOORD
Uitgegeven op 18-10-2003 om 10:21  |  link  |  bewaar  |  print

Wieringermeer - Er mag gebouwd worden in de zuidoostelijke hoek van de Wieringermeer. Gedeputeerde Staten heeft de gemeenten Wieringermeer en Medemblik gisteren per fax laten weten dat er ten noorden van Medemblik voldoende ruimte is voor de bouw van 1500 woningen.

Hiermee is een politiek obstakel voor de voorgenomen fusie uit de weg geruimd. Medemblik krijgt nu de ruimte om, indien de gemeenteraden dinsdag akkoord gaan met een fusie per 2005, de Westfriese Omringdijk over te trekken. Voor burgemeester H. Smit van het oude IJsselmeerstadje komt de toestemming van de provincie niet als een verrassing: ,,Al begin september hadden we de toezegging.'' Ook zijn collega van de Wieringermeer F. Spekreijse liet de afgelopen weken herhaaldelijk horen 'een goed gevoel te hebben' over de beslissing van GS.

Voor Wieringermeer is de toezegging essentieel in het licht van de ruimtelijke toekomstvisie, vastgelegd in het document 'Wieringermeer, de ontbrekende schakel'. Daarin gaat men onder meer uit van een groei met 4800 woningen. De geplande 1500 huizen in de zuidoosthoek van de polder moeten, bij een fusie, bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de hoofdkernen Wieringerwerf en Medemblik.

De 1500 woningen zijn nodig om de fusiegemeente in tien jaar te laten groeien van 20.000 naar 30.000 inwoners. Het restant van de 4800 woningen wordt volgens planning gebouwd bij het Wieringerrandmeer (1400 huizen) en verder hoofdzakelijk bij Wieringerwerf. De kernen Middenmeer, Slootdorp en Kreileroord zullen naar verhouding een kleiner deel van de koek krijgen.

Gedeputeerde Staten bereidt momenteel een nieuw streekplan voor Noord-Holland-Noord voor. Definitieve vaststelling hiervan door Provinciale Staten zal naar verwachting in november plaatsvinden. Het voorstel van GS is om tot een nieuwe ruimtelijke opzet te komen, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in bestaand stedelijk gebied, zoekgebied en uitsluitinggebied. De regio Kop van Noord-Holland mag in de streekplanperiode 2004-2014 7500 woningen bouwen, de regio West-Friesland 11.900 woningen.

Minimaal dertig procent van de nieuwbouw moet in bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Een percentage dat per regio geldt en niet per gemeente. De gevraagde bouwlocatie Medemblik-Noord (dan wel Wieringermeer-Zuidoost) ligt volgens GS in een zoekgebied dat grenst aan bestaand stedelijk gebied. ,,Naar onze inschatting biedt dit zoekgebied ten noorden van Medemblik voldoende ruimte om een initiatief van 1500 woningen te kunnen herbergen'', stelt GS.

De fracties van de PvdA, VVD en CDA in Wieringermeer wilden de harde garantie dat er in deze hoek gebouwd mag gaan worden. Daarentegen is er nog geen duidelijkheid over de kosten voor het wegenonderhoud na de fusie. Het hoogheemraadschap heeft hierover nog geen uitsluitsel gegeven.

Bron: Noord-Hollands dagblad
(advertentie)
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Bezetters gearresteerd - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...