VVD in gesprek met Tweede Kamer over oplossing voor hoogwaterkering Den Oever
Uitgegeven op 09-05-2012 om 17:59  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de dijk bij de haven van Den Oever 1,50 meter verhogen. Dit om te komen tot een noodzakelijke verbetering van de bescherming van Den Oever tegen hoog water. De wijze waarop dit gaat is de VVD echter een doorn in het oog. Partijen werken niet samen en er wordt te snel gekeken naar de goedkoopste oplossing, waarbij vele lokale en interlokale belangen niet worden behartigd. De VVD zal daarom actie ondernemen.

De dijken in Noord Holland moeten, in het kader van het hoogwater bescherming programma, worden verhoogd. De uitvoering hiervan rust bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de dijken en bij Rijkswaterstaat (RWS) voor de afsluitdijk. Deze twee instanties sturen hun individuele projecten middels hun eigen project organisaties aan en de projectopdracht wordt vanuit verschillende organen geregeld. HHNK houdt zich alleen bezig met de dijk ophoging en heeft geen budget beschikbaar voor buitendijkse voorzieningen die in gevaar komen bij dijkverhoging. RWS houdt zich alleen bezig met de afsluitdijk inclusief de kunstwerken. Er wordt alleen gekeken binnen ieders eigen project voor de goedkoopste oplossing en het gemeenschappelijk belang wordt niet meegenomen. Er wordt geen rekening gehouden met de visie op langere termijn zoals beheer, onderhoud en ontwikkeling van de regio.
Het gaat hier om de leefbaarheid, veiligheid, economische en maatschappelijke belangen van Den Oever en de gemeente Hollands Kroon. De VVD vindt het daarom onacceptabel dat de twee organisaties niet met elkaar samen werken. In de visie van de VVD moet er één partij zijn die de regie voert over het geheel aan uit te voeren activiteiten. Alleen op die manier kan een integrale oplossing, waarbij genoemde belangen optimaal worden behartigd, tot stand komen.
De VVD zal daarom in contact treden met de Tweede Kamer, Provinciale Staten en andere betrokken partijen om te proberen deze integrale aansturing tot stand te brengen.
Jan Swaag
Fractievoorzitter VVD
(advertentie)
(advertentie)
Uw warme bakker!
Poll:
De vernieuwde dijk van de haven in Den Oever vind ik...
Mooi
Lelijk
Moet er even aan wennen
  
Occasions
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi Linea Sol
€ 4.995,-

Te koop Mitsubishi Lancer Stationwagen 1.6 Sport
€ 2.250,-

Wieringer historie:
Zwaard - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...